BIOODPADY NA TERENIE KZGRL OD STYCZNIA 2020 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczących odbioru BIOODPADÓW informujemy, że na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz umową zawartą przez KZGRL, która obowiązuje do końca 2019 roku, odbiór odpadów BIO z brązowych pojemników, z nieruchomości zlokalizowanych na terenie KZGRL, rozpocznie się wraz z 01.01.2020 r. Kampanię edukacyjną przygotowującą mieszkańców KZGRL do zmian związanych z segregacją kolejnej frakcji odpadów – odpadów BIO prowadzić będziemy pod koniec roku.

Odnosząc się do artykułu na Portalu Samorządowym (https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/od-1-lipca-segregujemy-po-nowemu,128185.html) pt. „Od 1 lipca segregujemy po nowemu”, informujemy iż zawarte w nim informacje nie dotyczą na chwilę obecną mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

W chwili obecnej odpady zielone (np. trawę, gałęzie, liście) bezpłatnie można oddawać do PSZOK-ów, których lokalizacja i zasady funkcjonowania dostępne są na naszej stronie: http://kzgrl.pl/pszok/lokalizacja. Odpadów kuchennych mieszkańcy KZGRL pozbywają się wyrzucając je do pojemnika na odpady resztkowe (zmieszane). Bez wątpienia najlepszym sposobem na BIOODPADY jest zagospodarowanie ich we własnym zakresie poprzez kompostowanie, o tym sposobie również pisaliśmy na naszej stronie:   http://kzgrl.pl/aktualnosci/przydomowy-kompostownik—kompostowanie-sie-oplaca

Jednocześnie informujemy, że już od 2018 roku przygotowujemy się do wprowadzenia odbioru bioodpadów od mieszkańców poprzez prowadzony program pilotażowy, którego uczestnikami są mieszkańcy Gminy Krobia.

źródło: kzgrl.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*