Błażej Bystry wyróżniony na egzaminie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników Państwowej Straży Pożarnej.

W dni 27 lutego br w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowany został egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Do egzaminu przystąpiło 22 strażaków z KM PSP w Lesznie oraz 6 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp..
Stopień przygotowania i umiejętności strażaków sprawdzane były pod kierownictwem Wielkopolskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby PSP w Poznaniu st.sekc. Michała Wrembla z udziałem Miejskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby sekc. Szymona Sierackiego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń i jest jednym z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym bardziej cieszy fakt, że wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i mogą kontynuować realizowanie działań ratowniczych w tym zakresie. Za bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności wyróżnieni zostali st.sekc. Marcin Klimaszewski, st.sekc. Błażej Bystry, st.sekc. Marcin Musielak oraz sekc. Adam Bielewicz.

Tekst: asp.sztab. Jacek Nowak
foto: mł.asp. Szymon Sieracki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*