Posty kategorii: Wydarzenia

Dom Dziecka to ostateczność

Zapewnienie dzieciom opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych to od lat priorytet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Pod tym względem powiat leszczyński należy do ścisłej czołówki krajowej.

Z raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”, przygotowanego przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wynika, że w ponad 70 powiatach opieka rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka jest regułą, a instytucjonalna, np. domy dziecka – wyjątkiem. W chwili zbierania danych do raportu w 2017 r. w sześciu z nich, w tym w leszczyńskim, w ogóle nie umieszczało się dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wynika, że w powiecie leszczyńskim w 2017 r. funkcjonowało 36 rodzin zastępczych, w których przebywało 84 dzieci. Wśród nich aż 18 pochodzi z innych powiatów. Na ich wychowanie przekazywane są pieniądze z innych samorządów.

Zdecydowana większość dzieci z powiatu leszczyńskiego umieszczana jest w rodzinach zastępczych na swoim terenie. W 2017 r. na terenie powiatu gostyńskiego przebywała jedna osoba i to tylko dlatego, że rodzina zastępcza tam się przeprowadziła.

Powiat leszczyński ma bardzo silnie rozbudowaną sieć rodzin zastępczych. W 2017 r. tylko dwoje dzieci przebywało w pieczy instytucjonalnej – jedno dziecko w Domu Dziecka w Lesznie (przez 7 miesięcy), a drugie – w Domu Dziecka w Łaszczynie. Koszt utrzymania dzieci w roku 2017 w tych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniósł 26 tys. zł i pokrywany był w całości z budżetu powiatu.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zaćmienie księżyca 2018 będzie bardzo wyjątkowe

To wydarzenie to gratka nie tylko dla miłośników astronomii. Zaćmienie księżyca 2018 będzie bardzo wyjątkowe, bo najdłuższe od 100 lat! Rozpocznie się o 21:30 i potrwa dwie godziny.

Zjawisko to będzie świetnie widoczne na terenie całej Polski. Zobaczy kiedy nastąpi zaćmienie księżyca, bo warto wtedy popatrzeć w niebo.

Zaćmienie księżyca będzie miało miejsce już 27 lipca o godzinie 21:30. Widać je będzie bardzo dobrze z całej Polski, więc warto zarezerwować sobie nieco czasu, aby móc je obserwować. To pierwsze od 100 lat zaćmienie księżyca, które będzie trwać aż tyle. Zjawisko będzie utrzymywać się przez 1 godzinę i 43 minuty.

Następne tak długie zaćmienie zdarzy się dopiero w 2123 roku, więc mało kto będzie miał okazję zobaczyć je po raz kolejny.

Zaćmienie to jest tym bardziej wyjątkowe, bo zbiega się z mającym miejsce w lipcu apogeum, czyli momentem, w którym księżyc jest najbardziej oddalony od Ziemi.

Zaćmienie będzie częścią jeszcze jednego niezwykłego astronomicznego zjawiska: trzech wzajemnie powiązanych ze sobą zaćmień: dwóch słonecznych, a między nimi całkowitego zaćmienia księżyca. Całkowita faza trwać będzie do godziny 23:13, ale potem czeka nas jeszcze przepiękna faza zaćmienia częściowego, czyli tzw. „schodzenia” z tarczy księżyca cienia Ziemi.

Warto zapamiętać więc datę 27 lipca. Nie przegap tego.

Oczyszczalnia na ostatniej prostej

Kończą się prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Rydzynie. Kształtu nabrał teren wokół oraz budynki technologiczne. Warto wspomnieć, że filtracja odbywa się już od kilku tygodni.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 “ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

W chwili obecnej prowadzone są pracy budowlane przy tzw. reaktorach biologicznych. Po skierowaniu ścieków do wspomnianych urządzeń będzie rozpoczynał się proces oczyszczania sposobem biologicznym. W bioreaktorach zachodzą najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy, czyli rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków biogennych. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii zamieniających ścieki w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która w końcowym procesie oczyszczania trafi do Rowu Polskiego.

 

źródło: rydzyna.pl

Starostwo poszukuje pracowników

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło konkurs na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Na aplikacje czeka do 25 i do 26 czerwca br.

Wakaty na stanowiskach urzędniczych związane są z planowanymi odejściami na emeryturę dwóch wieloletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Lesznie. Pierwszy z nich od czasu powstania powiatu pracował w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisku ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych, klasyfikacji gruntów oraz spraw związanych z gospodarką gruntami rolnymi. Na jego miejsce planowany jest awans wewnętrzny, wobec czego powstanie wakat na stanowisku młodszego referenta ds. obsługi klienta i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oferty osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku należy składać do 25 czerwca do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Ogłoszenie

Drugi odchodzący na emeryturę urzędnik pracuje w Starostwie Powiatowym od 2004 r., przez wiele lat był Kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zastępcą naczelnika wydziału. Aktualnie odpowiedzialny jest za weryfikację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Starostwo ogłosiło nabór na stanowisko specjalisty ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Aplikacje należy składać do 26 czerwca do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Ogłoszenie

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Cięzka przeprawa uczniów z Dąbcza

Uczniowie klasy siódmej szkoły podstawowej w Dąbczu wzięli udział w trzydniowym wyjeździe survivalowym do miejscowości Brzednia. Młodzież brała udział między innymi w zajęciach na poligonie chemicznym, czy też zajęciach dla prepersów, na których rozpalali ogień krzesiwem oraz budowali szałas. Uczniowie mogli sprawdzić się w strzelaniu z łuku, rzutu toporkiem do celu. Mieli okazję jeździć po leśnych ścieżkach samochodem terenowym lub konkurować ze sobą w paintball. Jednak najwięcej emocji i wrażeń przyniosło pokonywanie wymagających torów przeszkód, błotnistych tras czy też desant wodny z płynącej motorówki.

tekst/foto Jacek Ptaszyński

Wyjazdowe posiedzenie komisji rolnictwa Rady Powiatu Leszczyńskiego

Radni powiatu leszczyńskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Lesznie uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Coroczne wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Powiatu Leszczyńskiego zorganizowano w ramach obchodów „Dnia Ochrony Środowiska”. W tym roku w programie było zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Lesznie – Zaborowie,m.in. z której Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zaopatruje w wodę aglomerację leszczyńską.

Następnie radni zwiedzili wieżę widokową w Dominicach i wizytowali jedną z tegorocznych inwestycji powiatowych – przebudowę drogi Z Boszkowa Letniska do Włoszakowic. W ramach tego przedsięwzięcia zbudowana zostanie ścieżka rowerowa, dzięki czemu wzrośnie zainteresowanie tą trasą ze strony rowerzystów, co obniży ruch pojazdów i emisję spalin.

Na zakończenie radni zwiedzili arboretum przy leśniczówce na Krzyżowcu, gdzie nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice Ryszard Łopusiewicz przybliżył działalność jednostki Lasów Państwowych.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Oferta SOSW w Rydzynie

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka   w Rydzynie to placówka wszechstronna od przedszkola po szkoły branżowe. Cechuje się wysokim poziomem nauczania, jak i doświadczoną kadrą, co skutkuje dobrymi wynikami jej wychowanków.

Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę szkoły:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI DLA UCZNIÓW
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM I UMIARKOWANYM I AUTYZMEM
 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Praktyki w warsztatach szkolnych:

KUCHARZ OGRODNIK                                                                                                                            KRAWIEC CUKIERNIK                                                                                                                       FRYZJER PIEKARZ                                                                                                                         MURARZ-TYNKARZ                                                                                 STOLARZ                      ELEKTRYK                                                                                                         MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH                                                           MONTER SIECI INSTALACJI
I URZĄDZEŃ SANITARNYCH                                                                                 
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – NOWY KIERUNEK

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH
  I NIESŁYSZĄCYCH
 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYM DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

     Praktyki w warsztatach szkolnych:  KUCHARZ                                                                                                                             OGRODNIK                                                                                                                      KRAWIEC STOLARZ                                                                                                                         FRYZJER KRAWIEC                                                                                                                    MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 •  SZKOŁA POLICEALNA DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH
  I NIESŁYSZĄCYCH

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ                                                                        TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH- NOWY KIERUNEK

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

tel. 65-538-85-92, tel./fax. 65-538-84-89

NIP 697-19-09-986 Regon 000230214

e-mail: soswry@wp.pl adres strony: www.soswrydzyna.com

Ostrzeżenie! lazalocyd w jajach konsumpcyjnych klasy A

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności!

W jajach konsumpcyjnych klasy A mogą znajdować się pozostałości antybiotyku lazalocydu w ilości przekraczającej maksymalny dopuszczalny poziom.

Zagrożenie:

Substancja może występować w jajach:

 • oznaczonych na skorupkach następującym kodem – 3 – PL 30211306
 • z terminami przydatności do spożycia – od 15.06.2018 do 06.07.2018 r.

Działania podjęte organy urzędowej kontroli:

Powyższa informacja została przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który następnie przekazał ją odpowiednim organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu bezzwłocznego wycofania powyższej partii produktu z obrotu handlowego.

Zalecenia dla konsumentów:

Wspomniane produkty nie powinny być spożywane przez konsumentów. Osoby, które zakupiły partie jaj, oznaczone kodem 3 – PL 30211306, powinny zwrócić je do sklepu, w którym dokonały zakupu.

Szczegóły, dotyczące wycofywanych produktów oraz działań podjętych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl

źródło: gis.gov.pl

Będzie jaśniej w Dąbczu?

Do 3 lipca 2018 roku przedsiębiorcy mogą składać w UMiG w Rydzynie oferty na wykonanie oświetlenia w Dąbczu na ulicach Łącznikowej i Wrzosowej.

Jeśli w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, to prace planowo zakończą się do 20.09.2018 roku.

 

źródło: rydzyna.pl

foto:wdk.wlodawa.eu

Szyli w SP Rydzyna

Szkoła w Rydzynie zorganizowała dla dzieci wyjątkowe zajęcia. Kiedyś można było nauczyć się podstaw szycia podczas techniki. Teraz tego typu umiejętności należą do rzadkości. Tym bardziej więc cieszy, że udało się zaprosić dzieci do wspólnej zabawy  i poznania obsługi maszyny do szycia.

Dzieci spotkały się z profesjonalistkami, które pokazały, jak obsługiwać maszynę, a następnie przy drobnej pomocy zabrały się do działania.

Małgosia Juskowiak, pochodząca z Rydzyny, opowiedziała o warsztatach szycia, jakie prowadzi w Łodzi, a także o nowym projekcie, który pojawił się w celu rozpropagowania i zachęcenia do szycia na maszynie. Zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci szkolnych.

“Wybieramy tematy, lubiane przez dzieci i szyjemy coś, co będą mogły później zabrać do domu” – tłumaczy.

Gratulujemy inicjatywy. Być może dla części podopiecznych rydzyńskiej placówki szycie na maszynie stanie się początkiem nowej pasji.

 

Wianki w Rydzynie

Rydzyński Ośrodek Kultury oraz Gmina Rydzyna stanęli na wysokości zadania. Impreza rozpoczęła się ok. godziny 17.00. Animatorzy z firmy Kolorowe Skarpety nie pozwoliły dzieciom się nudzić. Kto nie chciał uczestniczyć w zabawie, mógł skorzystać z dodatkowych atrakcji typu: dmuchańce i zjeżdżalnie.

Godzinę później rozpoczęła się uczta dla miłośników muzyki disco polo. Zespoły After Party i Impuls porwały tłum do zabawy.

Nie był to jednak koniec imprezy. O 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, podczas której gości zabawiał zespół EMARO. Tradycyjnie już wypuszczono na Zalew wianki i tym sposobem powitano lato.

 

Wiemy, kto przebuduje drogi w Kaczkowie i Rojęczynie

Dwie firmy złożyły swoje oferty w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie na przebudowę dróg w Kaczkowie i Rojęczynie. Okazało się jednak, że tylko oferta jednego przedsiębiorstwa “DROGOMEL” mieści się w budżecie zabezpieczonym przez gminę. Więc ta oferta została wybrana. Obydwie inwestycje mają zostać zakończone do końca września tego roku.

Akcja “Jak nie czytam, jak czytam” w SP w Kaczkowie

W dniu 11 czerwca 2018 Szkoła Podstawowa w Kaczkowie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez miesięcznik “Biblioteka w szkole” – “Jak nie czytam, jak czytam”. Udział w niej wzięła cała społeczność szkolna. Wszyscy uczniowie jednocześnie wzięli do ręki książki na dużej przerwie.

Niektóre klasy przygotowały plakaty promujące czytanie. Do akcji włączyły się w tym roku nasze oddziały przedszkolne “Żabki” oraz “Stokrotki”.

Relacja i zdjęcia zostaną przesłane do redakcji miesięcznika “Biblioteka…”.

źródło: spkaczkowo.superszkolna.pl/

Ministerstwo robi porządek z nazwami ziemniaków

Resort rolnictwa chce, by nazwa „ziemniaki młode” odnosiła się wyłącznie do polskich ziemniaków, zebranych przed sezonem.

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa określającego szczegółowe wymogi jakościowe dla ziemniaków. Zmiana, którą proponuje resort rolnictwa, to uregulowanie prawne tego, czym są młode ziemniaki. Na razie stosowne rozporządzenie mówi wyłącznie o ziemniakach wczesnych – że są to „ziemniaki zebrane przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się”. Teraz do dokumentu zostanie dodane także pojęcie „ziemniaków młodych” jako synonim „ziemniaków wczesnych”.

Sama definicja również zostanie uszczegółowiona – ziemniaki młode (wczesne) to teraz będą „ziemniaki zebrane na początku zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu”.

Resort rolnictwa przypomina, że młode ziemniaki w potocznym rozumieniu oznacza ziemniaki delikatne, wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i nienadające się do długotrwałego transportu. Tymczasem ziemniaki określane jako “młode” trafiają do polskich sklepów w zasadzie już w zimie, z różnych stron świata. Ministerstwo zauważa, że sezon zbioru ziemniaków rozpoczyna się na wielu szerokości geograficznych wcześniej niż w Polsce – np. od grudnia do lutego np. w Egipcie, Algierii czy na Cyprze, a od marca do kwietnia np. w Hiszpanii, Włoszech czy Grecji.

W opinii ministerstwa, zmiana w rozporządzeniu wykluczy z nazewnictwa „młode ziemniaki” dojrzałe ziemniaki sprowadzane na polski rynek z innych krajów. Resort podkreśla, że nazwa „młode ziemniaki” powinna być stosowana jedynie do cenionych przez polskich konsumentów ziemniaków z polskich upraw.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Geodezja powiatowa coraz bardziej cyfrowa

Trwają końcowe prace w ramach projektu cyfryzacji zasobów geodezyjnych w powiecie leszczyńskim. Wykonane prace i zakupy pozwolą na uruchomienie nowych lub zwiększenie funkcjonalności już istniejących e-usług w geoportalu powiatowym.

Projekt „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” realizowany w latach 2017-18 przez powiat leszczyński zbliża się ku końcowi. Na jego wykonanie samorząd otrzymał dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W ramach tego projektu zostały wykonane lub są na ukończeniu prace geodezyjno-kartograficzne i informatyczne polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Lipno (w obrębach Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo) oraz obrębie Włoszakowice w gminie Włoszakowice. Na ukończeniu jest również utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 36 obrębów ewidencyjnych w gminach Osieczna, Krzemieniewo, Lipno i Włoszakowice, co umożliwi utworzenie numerycznej mapy zasadniczej na tych terenach.

Starostwo Powiatowe w Lesznie zleciło również cyfryzację znaczącej części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz ich integrację z obiektami bazy danych. Ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy (m.in. serwer i zestawy komputerowe) w celu obsługi nowych baz i nowych e-usług.

– Po zakończeniu projektu zostanie uruchomiona e-usługa dostępu do informacji przestrzennej skierowana do osób fizycznych, firm i przedsiębiorców, urzędów administracji publicznej. Będzie możliwość zamówienia on-line materiałów i dokumentów z rejestrów geodezyjnych prowadzonych przez starostę leszczyńskiego. W przypadku zamówienia materiałów w formie elektronicznej możliwe będzie nawet załatwienie sprawy bez wizyty w starostwie. W przypadku zamówienia dokumentów w formie drukowanej konieczna będzie jednorazowa wizyta – informuje Piotr Mańkowski, geodeta powiatowy w Lesznie.

W ramach projektu rozwinięte zostaną również e-usługi skierowane do wykonawców prac geodezyjnych i komorników sądowych. Dla tych pierwszych uruchomiona zostanie usługa udostępniania danych przestrzennych wykonawcom prac geodezyjnych w formie cyfrowej. Pozwoli ona geodetom na zgłaszanie prac geodezyjnych i pobranie niezbędnych materiałów do ich wykonania bez konieczności wizyty w urzędzie i w znacznie skróconym czasie. Komornicy sądowi otrzymają z kolei usługę obsługi zapytań komorniczych, która również w znacznym stopniu powinna ułatwić im pracę.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dzieci wcieliły się w prawdziwych artystów

Dnia 14 czerwca przedszkolacy z Przedszkola w Rydzynie z nauczycielkami panią Beata Musielak i Violettą Wrotyńską wzięli udział w plenerze plastycznym pod rydzyńskim wiatrakiem „Józef”. Plener został zorganizowany w ramach działań edukacyjnych podejmowanych w związku z nadaniem nazwy naszej placówce „Kolorowy wiatraczek”, które to zostanie zrealizowane w Dniu Przedszkolaka 22 września 2018 roku.

Dzieci wcieliły się w prawdziwych artystów, a na powietrzu i to pod tak pięknym, zabytkowym obiektem jakim jest nasz wiatrak Józef były bardzo szczęśliwe, bo obiekt do malowania stał wprost przed nimi, a pogoda sprzyjała jak nigdy, słoneczko nie za bardzo prażyło, a wiatr owiewał zadowolone buźki. Obok wiatraka stoi też nasz nowy budynek, który również został uwieczniony na niektórych pracach.
Prace plastyczne zachwyciły panie i zdobią teraz wejście do przedszkola, by wszyscy mogli je podziwiać.

tekst/foto Beata Musielak

 

Policjanci ćwiczyli na stadionie

Ponad 90 policjantów z dziewięciu jednostek z Wielkopolski wzięło udział w szkoleniu praktycznym na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Funkcjonariusze Nieetatowych Pododdziałów Policji doskonalili swoje umiejętności w zakresie reagowania na naruszenia ładu i porządku, szczególnie podczas trwania imprez masowych.

12 czerwca br. na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie spotkali się policjanci z Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Śremu, Międzychodu, Kościana, Rawicza, Wolsztyna, Gostynia i Leszna.

Ponad 90 funkcjonariuszy z Nieetatowych Pododdziałów Policji doskonaliło współpracę między kadrą dowódczą i policjantami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zakłóceń porządku, szczególnie podczas zabezpieczeń imprez masowych. Uwagę skupiono na sprawnym i precyzyjnym formowaniu szyków zwartych, dynamicznym zatrzymaniu osób naruszających prawo oraz użyciu przez pododdział środków przymusu bezpośredniego.

Policjanci wyposażeni w specjalistyczne umundurowanie, kaski, tarcze i środki przymusu bezpośredniego przez kilka godzin ćwiczyli warianty przywracania ładu i porządku. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu.

Całość ćwiczeń odbyła się pod nadzorem funkcjonariuszy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Monika Żymełka

 

Zabawy z wiatrem

Przedszkole w Rydzynie przygotowuje się do nadania imienia swojej placówce. Imię to będzie bardzo wdzięczne “Kolorowy wiatraczek”. Panie podejmują więc wiele działań mających na celu przybliżenie dzieciom nazwy poprzez konkursy plastyczne, zabawy i wycieczki do wiatraka, poznanie różnorodnych żywiołów i źródeł wytwarzających prąd jak np. wiatraki. Wietrzne, letnie dni są idealne do zabaw z wiatrem. Dzieci z gr. Sowy wykonały samodzielnie kolorowe zabawki do doświadczeń z wiatrem i poszły na spacerek żeby sprawdzić skąd wieje wiatr i jaką ma siłę. Zamiast traktować wiatr jako przeszkodę, która targa włosy i sypie piachem w oczy, wykorzystajcie go do wesołych zabaw na powietrzu. Ale możecie użyć do zabawy również wiatraczki, które są w sali czy w domu lub swoją buzię, z której wydobywa się lekki wiaterek poprzez dmuchanie.
tekst/foto Beata Musielak

Charytatywnie w Gostyniu

Waldemar Ratajewski wraz z ekipą zorganizował kolejną imprezę charytatywną dla osób niepełnosprawnych. Tym razem 10 czerwca w Gostyniu.

Było mnóstwo dobrej zabawy przy muzyce, a także pokazy strażackie oraz pomocy przedmedycznej. Urocza Smerfetka, motory, dmuchańce dla dzieci – to wszystko umiliło czas.

Piknik charytatywny pokazał po raz kolejny, że dobra organizacja i współpraca pozwala na wywołanie uśmiechu na twarzach najmłodszych.

Z Dąbcza do Niemiec

W dniach od 28 maja do 1 czerwca uczniowie z Dąbcza odwiedzili swoich niemieckich przyjaciół z Kloster Lehnin. W trakcie pobytu mieli okazję zamieszkać u tamtejszych rodzin i poznawać ich kulturę, jak i zwykłą (lub niezwykłą) codzienność.

Tematyką tegorocznego wyjazdu były „Natura i zwierzęta”, więc zorganizowane zajęcia i atrakcje oscylowały wokół tych dwóch obszarów. Po nieśmiałym poznaniu nowych kolegów i koleżanek, uczniowie udali się wspólnie na zwiedzanie i poznawanie murów tamtejszej szkoły, po czym każdy udał się do goszczących ich rodzin. Kolejnego dnia z samego rana zasiedliśmy nad projektem wykonania gier planszowych o w/w tematyce. Następnie udaliśmy się do parku linowego oraz na festiwal lubianych przez wszystkich szparagów. Dugi dzień zwieńczył grill oraz zabawy z wodą u zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej w Netzen.

W trakcie kolejnych dni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ekscytującym pokazie drapieżnych ptaków w muzeum sokolnictwa w Poczdamie oraz zwiedzić ogromne zoo w Lipsku.

źródło: spdabcze.edupage.org

Szansa dla Naszych Maluchów

Na dzieci z Przedszkola Publicznego w Rydzynie czeka mnóstwo ciekawych zajęć. Maluchy będą mieć zajęcia z art. – terapii, gimnastyki korekcyjno – wspierającej oraz rytmiczno – ruchowe, które pozwolą na prawidłowy rozwój i przygotują do dalszej edukacji.

Wszystko w ramach projektu “Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019r.

Od 12.06. do 28.06. przeprowadzona będzie rekrutacja dla dwóch nauczycielek oraz dla dzieci 3-4 letnich. Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie oraz na stronie internetowej www.przedszkole.rydzyna.pl oraz www.rydzyna.pl

Celem projektu jest utrzymanie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich w mieście i gminie Rydzyna oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i podniesienia kompetencji nauczycielek w obszarze pedagogiki specjalnej.

Wśród planowanych efektów jest nie tylko wzrost o 25 liczby miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich, ale również podniesienie wiedzy, umiejętności w ramach udziału w zajęciach dodatkowych.

 

Wnioskodawca Projektu:  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Realizacja projektu: Przedszkole Publiczne w Rydzynie, Plac Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna.

Wartość projektu: 252 031,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 226,69 zł

Informacja ogólna

 

Potwierdzenie uzyskania dofinansowania dla projektu pt.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”.

Zapytanie ofertowe – Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe – Realizacja zajęć dodatkowych dla 100 dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu w Rydzynie, w ilości łącznie 693godziny w roku szkolnym 2018/2019
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załączniki do regulaminu

 

żródło:rydzyna.pl

KGP – OSTRZEGAMY! DOPALACZE TO ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE!

W ostatnich dniach odnotowano kilkanaście przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie groźnych dla zdrowia i życia substancji, tzw. dopalaczy. Policjanci ostrzegają: ich producenci i sprzedawcy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej jest dokonywana poprzez sieć internetową. Apelujemy – nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To po prostu grozi śmiercią.

W sprawie zatrucia dopalaczami w Trzebiatowie policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o ich wprowadzenie do obrotu. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Trwają dalsze intensywne czynności w tym postępowaniu.

Ostrzegamy:

– Dopalacze to substancje uzależniające. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

– Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

– Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.

Niezależnie od działań Policji, ważnym jest przede wszystkim uświadomienie szczególnie młodym ludziom, że dopalacze to groźna trucizna i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy gdy nas do tego namawia.

Alarmujmy o tym pod nr 112!

źródło: leszno.policja.gov.pl

Dzień Dziecka w Tarnowej Łące

W Tarnowej Łące dzieci również miały imprezę z okazji swojego dnia. Dmuchańce, zabawy z animatorem i tradycyjnie już mecz piłki nożnej miedzy Tarnową Łąką a  Pomykowem przyniosły wiele emocji. Zabawa była przednia.

Przebieg imprezy można zobaczyć na zdjęciach.

Będzie szerzej przez Tarnową Łąkę

Ekipa remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie wykonuje przebudowę drogi w Tarnowej Łące. To pierwsza z kilku inwestycji zaplanowanych w tym roku.

Od 2016 r. część remontów dróg powiatu leszczyńskiego wykonuje własnymi siłami Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Ekipa remontowa ma do dyspozycji niezbędny sprzęt do wykonywania większości prac drogowych, natomiast materiały budowlane dostarczają firmy wybrane w przetargach.

Pierwszym dużym zadaniem ekipy remontowej w 2018 r. jest przebudowa drogi w Tarnowej Łące w gminie Rydzyna. Na odcinku ok. 600 mb jezdnia jest poszerzana średnio o dwa metry. Pracownicy ZDP wykonują podbudowę, a następnie utwardzają nowe odcinki nawierzchnią bitumiczną.

Inwestycję współfinansują po połowie powiat leszczyński i gmina Rydzyna. Postęp prac w Tarnowej Łące wizytowali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek, sołtys Tarnowej Łąki Krzysztof Klemczak i majster Zarządu Dróg Powiatowych Hieronim Cugier.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Pomoc dla przedsiębiorców

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

W terminie od 22 czerwca do 6 lipca 2018 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem tego przedsięwzięcia może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo mające siedzibę na obszarze jednej z 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior: Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Rydzyny, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic, Przemętu, Śmigla, Wolsztyna Bojanowa i Ponieca.

W ramach realizacji operacji można uzyskać wsparcie polegające na inwestycji w nowe środki trwałe, np. na zakup nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia, a także na roboty budowlane. Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów. Zgodnie z zapisami strategii wysokość pomocy nie może przekroczyć 100.000,00 zł i 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji.

Podstawowym i koniecznym warunkiem uzyskania pomocy jest stworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy. Utworzone miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

W dniach 19 i 29.06.2018 r. odbędzie się cykl warsztatów, których przedmiotem będzie stworzenie niezbędnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy – biznesplanu. Warsztaty odbędą się w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior przy Placu Kościuszki 4 w Lesznie (w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Zgłaszania udziału w warsztatach w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Szczegółowe informacje na: www.wlgd.org.pl w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla beneficjentów.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dni otwarte warsztatów w Rydzynie

Zakończyły już się dni otwarte Warsztatów Terapia zajęciowej w Rydzynie. Zainteresowane osoby mogły zobaczyć, na czym polega praca terapeuty i w jaki sposób są wyposażone pracownie dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs literacko- plastyczny

Za nami już VII edycja konkursu dla uczniów szkół z terenu powiatu leszczyńskiego.”Piszę/rysuję dla ciebie…” zachęca młodzież do zagłębienia się w lokalną historię i uruchomienia swojej wyobraźni. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.

Komisja oceniająca postanowiła przyznać następujące miejsca:

Konkurs literacki:

Wśród uczniów liceum i gimnazjów oraz uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych:

I m Natalia Bartosik z Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie (opiekun Cecylia Glapiak)

II m Dawid Mikołajczak z Gimnazjum dla Słabosłyszących i Niedosłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (opiekun Marzena Rybak)

III m Michalina Osowska z Gimnazjum dla Słabołyszących i Niedosłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (opiekun  Marzena Rybak(

Wśród uczniów szkół podstawowych:

I m Kamila Piechowiak z Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (opiekun Maria Grygiel)

II m Karolina Kurzawa z Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu (opiekun Marta Foriasz)

III m Małgorzata Biernacik z Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie (opiekun pani Anna Poprawska).

W konkursie plastycznym

Kategoria klasa I:

I m – Bartosz Giera z Szkoły Podstawowej dla dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (opiekun Beata Dębowicz)

II m Hanna Czwojdrak i Karolina Grzegorzewska z Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach. (opiekun Magdalena Ratajczak)

III m Julia Gajowa z Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach (opiekun pani Magdalena Ratajczak)

kategoria klasa II

I m Martyna Wróblewska z Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach. (opiekun Henryka Tobółka)

II m Katarzyna Mania z Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach  (opiekun  Henryka Tobółka)

III m Kinga Borowska z Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie (opiekun Ewa Łapawa)

kategoria klasa III

I m Nicol Grandke z Szkoły Podstawowej im 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie (opiekun Małgorzata Wilczyńska)

II m Ksawier Fabijańczyk z Szkoły Podstawowej im 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie (opiekun Małgorzata Wilczyńska) i Wojciech Klabik z Szkoły Podstawowej dla dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (opiekun Agata Jaworska)

III m Dawid Serafin z Szkoły Podstawowej dla dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (opiekun Beata Dębowicz).

Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka oraz Burmistrza MiG Rydzyna Kornela Malcherka. Organizatorami była Szkoła podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu, Rydzyński Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Miłośników Rydzyny.

Półmetek prac w SOSW Rydzyna

Zakończone zostało jedno z dwóch zadań w ramach przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. Pozostałe prace wykonane zostaną w większości w czasie wakacji.

Firma Kosmala Electric z Leszna wygrała przetarg na przebudowę obiektów SOSW Rydzyna w celu dostosowania tzw. oficyny zachodniej do przepisów przeciwpożarowych. Inwestycję podzielono na dwa zadania, jedno z nich już zakończono. To budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i elektrycznej oraz przebudowa budynku gospodarczego dla potrzeb zamontowania w nim agregatu prądotwórczego oraz komory wodomierzo – pompowej z przegłębieniem dla pompy odwodnieniowej. Prace były wykonywane poza obiektem szkoły, w którym odbywały się zajęcia lekcyjne.

Drugie zadanie to przebudowa budynku nr 1. Prace polegać będą na budowie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej, nowej instalacji elektrycznej i systemu przeciwpożarowego, instalacji niskoprądowych, systemu sygnalizacji pożaru, wydzieleniu stref przeciwpożarowych i malowaniu klatek schodowych. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 17 sierpnia br. Tegoroczna inwestycja będzie kosztować 791 tys. zł i w całości finansowana będzie z budżetu powiat leszczyńskiego.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Samolot na Dniu Dziecka w Nowej Wsi

Koło Gospodyń Wiejskich i rada sołecka Nowej Wsi zorganizowali dla dzieci popołudnie z zabawami. Oczywiście nie zabrakło dmuchańców, a i zabawy prowadzone przez Tumko Team dawały wiele radości dzieciom.

Największym zaskoczeniem dla uczestników okazał się… przelot samolotu, który zrzucał cukierki dla dzieci.

Spotkanie skończyło się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

Dzieci szalały w Kłodzie

Sołtys Kłody Marcin Otto, p. Izabela Jałowiecka oraz wiele innych osób zaangażowało się w organizację Dnia Dziecka w Kłodzie.

Na boisko za świetlicą przybyły tłumy dzieci,  na które czekały zabawy z animatorem, dmuchańce oraz słodkości.

Po minach najmłodszych widać, że impreza się udała.