Posty kategorii: Wydarzenia

Zamkną przejazd w Kłodzie

Wykonawca robót na linii kolejowej E59, spółka Torpol S.A., informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w Kłodzie z dniem 21.10.2019 r., na około 2 tygodnie. Dla pojazdów wyznaczono objazd przez Czerninę, Kaczkowo, piesi będą mogli korzystać z kładki.

Autobus szkolny będzie poruszał się objazdem. Planowany wyjazd autobusu z Tarnowej Łąki to godz. 6:20

 

źródło: rydzyna.pl

„Nie zmarnuj swojego życia!” RYMcerze w Rydzynie

W czwartek 17 października miało miejsce niesamowite spotkanie dla uczniów szkół podstawowych gminy Rydzyna i dwóch raperów Bęsia i Dj Yonasa. RYMcerze przyjechali do nas z projektem „Nie zmarnuj swojego życia!” i przez własne historie i utwory przekazywali młodzieży konkretny komunikat:Nie Zmarnuj Swojego Życia! Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji. Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się. Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Ryzykuj.

Gorąco polecamy muzykę RYMcerzy i promowane przez nich wartości, znajdziecie ich na stronie https://rymcerze.pl/.

tekst: Katarzyna Kowalczyk

XIII EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU

18 października przypada Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany pod auspicjami Unii Europejskiej. W tym roku będą to już XIII obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, braki w wykształceniu, dyskryminacja ze względu na płeć czy wyznanie w krajach pochodzenia ofiar oraz wysokie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów w krajach eksploatacji sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych stał się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób a następnie wykorzystywanie, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują także różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar, żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90-tych XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Obraz Polski w kwestii handlu ludźmi na mapie Europy się zmienia. Na początku lat 90-tych byliśmy krajem pochodzenia ofiar – kobiet wykorzystywanych w krajach zachodnich do prostytucji. Później staliśmy się krajem tranzytowym dla ofiar z Azji i Europy Wschodniej. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej, rosnący standard życia i stan gospodarki spowodował, iż staliśmy się krajem coraz bardziej interesującym w zakresie migracji zarobkowych dla osób z krajów Europy Wschodniej i Azji, spośród których identyfikowane są ofiary wykorzystywane w Polsce głównie do pracy przymusowej.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy sciągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2018 r. będą to już XIII obchody tego dnia. Obchody te mają też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcia ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań (prawa, obowiązki, procedury) i pomocy przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

W policji zapobieganiem handlowi ludźmi i rozpoznawaniem tego przestępstwa na szczeblu Komendy Głównej Policji zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, w jednostkach terenowych komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci.

Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP od 2014 r. funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o numerze 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego.  Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
Armia Zbawienia

ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
YouCanFree.Us Polska

ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl
ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Dzień edukacji narodowej w Dąbczu

14 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbczu obchodzili Dzień Edukacji Narodowej w dość niecodzienny sposób, a to wszystko za sprawą kolejnych zajęć przeprowadzanych w ramach projektu „Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze sezonowo!” W ten wyjątkowy dzień swoje święto miał także wszystkim dobrze znany, poczciwy ziemniak. Uczniowie przygotowywali sałatki ziemniaczane, zdrowe przekąski, pieczone ziemniaki, którymi następnie raczyli się podczas drugiego śniadania. Młodsze klasy poza walorami kulinarnymi, ćwiczyły małą motorykę wykonując pieczątki z ziemniaków oraz ziemniaczane jeżyki. Rozmawiano o wartościach odżywczych kartofla, o przestrzeganiu higieny podczas przygotowania posiłków oraz o preferencjach kulinarnych naszych uczniów. Podczas przygotowywania posiłków zwracano także uwagę na problem marnowania żywności.
W drugiej części obchodów, tym razem związanej z Dniem Edukacji Narodowej, nauczyciele i pracownicy szkoły przyjęli serdeczne życzenia od uczniów i pana burmistrza Kornela Malcherka, który wręczył również nagrodę burmistrza pani Katarzynie Sikorskiej. Także Pan dyrektor Wojciech Jędrzejczak złożył życzenia, a następnie wręczył nagrody paniom Beacie Mazurkiewicz, Anecie Kachel, Marcie Andersz oraz Violetcie Bogdanow. W dalszej części uroczystości klasa 6b zaprezentowała przedstawienie przygotowane wraz z wychowawczynią klasy panią Tatianą Kłys i panią Luizą Kowalczyk Kierzek. Aktorzy przenieśli nas w dobrze nam znaną szkolną rzeczywistość, okraszoną sporą dawką humoru.

Tekst Magdalena Giernaś Strakulska i Tatiana Kłys, zdjęcia: Jacek Ptaszyński

Ocieplają świetlicę w Robczysku

Robczysko po raz kolejny udowodniło, że współpraca buduje. Świetlica jest ocieplona, a to wszystko dzieło mieszkańców.

Kolejny raz mieszkańcy pokazali, że wspólnymi siłami można zrobić dużo dla swojej wioski.

W Robczysku zebrali się i zakasali rękawy ocieplili dach świetlicy. Zadbali o wszystkie elementy.  Teraz będzie nie tylko ciepło, ale i ładnie.

źródło: facebook.com/robczysko.robczysko.7

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW

„Nauczyciel  to  ktoś  wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania”                                                                                                                          

B. Conklin

14 października 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Dyrektor SOSW w Rydzynie pani Emilii Nowak w obchodach wziął udział Starosta Powiatu Leszczyńskiego pan Jarosław Wawrzyniak. W auli zgromadziła się cała społeczność Ośrodka: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, uczniowie i rodzice. W stronę nauczycieli popłynęły serdeczne życzenia, podziękowania i słowa uznania za trud jaki wkładają w przekazywanie wiedzy i kształtowanie młodych osobowości.  Pracownikom obsługi i administracji podziękowano za codzienną pracę na rzecz szkoły, swoje zaangażowanie i poświęcenie w pracy szkolnej. Natomiast rodzicom naszych uczniów Dyrektor SOSW podziękowała za zaufanie i powierzenie swoich pociech w nasze ręce. Tradycyjnie, jak co roku w październiku, nowo przyjęte przedszkolaki i dzieci z klas pierwszych uczestniczyły w ceremonii pasowania na przedszkolaka i ucznia naszego ośrodka. Było to wzruszające przeżycie zarówno dla dzieci,  jak i dla wszystkich zgromadzonych na uroczystości.

Podczas apelu Starosta Powiatu Leszczyńskiego pan Jarosław Wawrzyniak wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pani Hannie Brink, która uroczyście odczytała tekst ślubowania.
Dzień Edukacji Narodowej to także czas kiedy w sposób szczególny docenia się pracę pedagogów honorując ich nagrodami. Nagrody Starosty Leszczyńskiego otrzymały: pani Hanna Brink, pani Emilia Nowak, pani Andżelika Leciejewska, pani Krystyna Prentczyńska i pani Halina Sekulak.
Nagrodami Dyrektora SOSW w Rydzynie zostali uhonorowani pedagodzy: pan Damian Góralczyk, pani Anna Jaskulska, pani Aneta Jęcikowska, pani Hanna Jęsiek, pani Beata Klecz, pani Alicja Kubiak, pani Monika Kujawska-Walkowiak, pani Elżbieta Marciniak, pani Izabela Nowak oraz pani Izabela Sadowska.
W części artystycznej uczniowie SOSW w Rydzynie zaprezentowali wspaniały występ pt. „Jesienny koncert” przygotowany pod kierunkiem pani Marzeny Rybak, pani Beaty Dębowicz, pani Hanny Jęsiek oraz pani Aldony Rogowskiej.

„Życzymy Wam szczęścia na następne lata, niech żyje i rozkwita nasza oświata!”

 

źródło: sosw Rydzyna

Trwa przebudowa Ferrariego

Trwają prace przy przebudowie ulicy Ferrariego w Rydzynie. Pierwszy etap ma się zakończyć do końca listopada tego roku.

Etap I: Przebudowa ul. Ferrariego cz. 1 ” wykonuje Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna na kwotę 897.890,52 zł.

Wykonywane zostały prace podziemne m. in.  kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa a kolejnym etapem będzie utworzenie nawierzchni twardej.

Skorzystaj z darmowego sprawdzenia pojazdu!

Kierowco! Już w najbliższą sobotę (19.10.br.) możesz wykonać bezpłatną kontrolę i korektę oświetlenia w swoim pojeździe, przeglądu zawieszenia samochodowego oraz stanu ogumienia. O zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach w okresie jesienno – zimowym oraz w czasie wyjazdów związanych z Dniem Wszystkich Świętych pomyślał dzielnicowy ze Święciechowy asp. Andrzej Mądrzak wraz z diagnostami z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „MO&JA” w Strzyżewicach.

Już w najbliższą sobotę – 19 października br. w godz. 7.00 – 16.00 w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „MO&JA” w Strzyżewicach przy ul. Balonowej 35 będzie można wykonać bezpłatną kontrolę i korektę oświetlenia w pojeździe, sprawdzić zawieszenie samochodowe oraz stan ogumienia.

To wspólna inicjatywa asp. Andrzeja Mądrzaka z Zespołu Dzielnicowych z Święciechowy oraz diagnostów z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „MO&JA” w Strzyżewicach przy ul. Balonowej 35. Stacja znajduje się w rejonie podległym dzielnicowemu.

Powyższa inicjatywa zrodziła się z myślą oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego szczególnie w okresie jesienno – zimowym, w utrudnionych warunkach atmosferycznych oraz przed wzmożonym ruchem na drogach związanym z wyjazdami na Dzień Wszystkich Świętych.

Oferta dotyczy wyłącznie samochodów osobowych. Na kontrolę nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjechać i ewentualnie cierpliwie poczekać na swoją kolej.

Skorzystajmy z oferty przygotowanej przez policjanta i diagnostów!

 

MUSISZ TU BYĆ, PRZYJEDŹ SWOIM AUTEM!

 

19 PAŹDZIERNIKA BR. GODZ. 7.00 – 16.00

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW „MO&JA”

(PRZY STACJI PALIW „LOTOS”)

STRZYŻEWICE, UL. BALONOWA 35

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI I TYDZIEŃ MEDIACJI

Wzorem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna edycja działań na rzecz promowania mediacji w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 17 października, zaś Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach od 14 do 18 października. 

Czym jest mediacja? Mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego. 

Na stronach sądów okręgowych znajdują sie także dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne.

źródło: leszno.policja.gov.pl

KZGR szuka pracownika

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje,
iż trwa nabór na  stanowisko urzędnicze

stanowisko ds. windykacji w Referacie Finansowo-Księgowym (zastępstwo)

Zgłoszenia są do dnia 28 października 2019r. do godz. 15.00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na  stronę BIP,
na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji:

http://www.bip.kzgrl.pl/index.php?id=110&p=56

Bezpłatna rehabilitacja dla młodych osób

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu prowadzi bezpłatną rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przedstawiamy szczegóły rekrutacji.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

W programie mogą uczestniczyć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia, z województwa wielkopolskiego, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Szczegóły rekrutacji na bezpłatną rehabilitację

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Wyniki wyborów w gminie Rydzyna

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
Grzyb 1 PSL 37 37 47 21 13 14
Dziedziczak 1 PIS 169 183 162 64 138 33
Szczepański 1 SLD 98 60 83 12 36 0
Stoch 1 Konfederacja 30 21 26 5 9 3
Witczak 1 Koalicja 75 36 85 5 17 4
Rusiecki 4 Koalicja 130 99 127 26 23 4

 

7 Tarnowa Łąka 8 Moraczewo 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
Grzyb 1 PSL 10 18 28 20 4
Dziedziczak 1 PIS 25 83 125 78 0
Szczepański 1 SLD 3 16 69 23 0
Stoch 1 Konfederacja 3 6 24 12 1
Witczak 1 Koalicja 10 21 32 9 0
Rusiecki 4 Koalicja 24 31 61 18 1

 

Grzyb 1 PSL

249

Dziedziczak 1 PIS   1060
Szczepański 1 SLD

400

Stoch 1 Konfederacja

140

Witczak 1 Koalicja

294

Rusiecki 4 Koalicja

544

 

 

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
PSL 78 68 91 38 38 27
PIS 261 308 226 106 210 70
SLD 146 101 147 24 59 1
KONFED. 77 51 56 15 22 3
KOALICJA 315 193 281 49 67 18

 

7 Tarnowa Łąka 8 Moraczewo 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
PSL 18 48 65 34 4
PIS 41 113 202 134 2
SLD 11 27 101 32 3
KONFED. 9 17 51 31 3
KOALICJA 42 80 137 35 6

 

PSL               509
PIS               1673
SLD               652
KONFEDERACJA   335
KOALICJA PO

1223

 

 

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
Kośmider 279 309 238 107 213 76
Trawka 81 57 70 16 35 13
Ziemniak 515 354 487 105 147 31

 

7 Tarnowa Ł. 8 Moraczewoa 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
Kośmider 38 106 214 136 3
Trawka 17 29 45 36 5
Ziemniak 70 146 296 91 9

 

Kośmider

1719

Trawka

404

Ziemniak

2251

 

źródło: rydzyna.pl

Przyjdź, zobacz, posłuchaj i zdecyduj, czy to coś dla Ciebie

Zapraszamy do udziału w kursie Alpha w Rydzynie. Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat np. Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić?  W jaki sposób Bóg nas prowadzi? Każde spotkanie to kolacja, 30-minutowy film i dyskusja w luźnej atmosferze. Nieważne, czy chodzisz do kościoła, bywasz w nim tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc, a może nie chodzisz wcale… Na kursie Alpha wszyscy są mile widziani i każdy  znajdzie coś dla siebie: może wiarę lub jej ożywienie, odpowiedź na swoje pytania, może nowych przyjaciół.
Pierwsze spotkanie we wtorek 22 października o godz. 19.00 w domu parafialnym przy kościele w Rydzynie. Przyjdź, zobacz, posłuchaj i zdecyduj, czy to coś dla Ciebie. Udział w kursie jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie http://polska.alpha.org/
tekst: Tomek Zięcik

 

Zagrali w kościele

Koncert Pinokio Brother w rydzyńskim kościele był nie lada atrakcją dla lokalnej społeczności.

Miłośnicy katolickiego rocka mogli spędzić czas na ponad godzinie dobrej zabawy.  Oprócz tego istotne było przesłanie duchowe. Członkowie Pinokio Brothers to w większości księża, którzy nie tylko w tekstach, ale i podczas koncertów opowiadają o Bogu i etyce. Głoś wokalistki Julii robił wrażenie na zebranych gościach.

Wydarzenie przyciągnęło sporo osób. Zespół pracuje nad płytą: „Uwielbienia moc”.

« 1 z 6 »

 

 

Czeka nas kolejna rewolucja śmieciowa

Ostatnio we wszystkich mediach często gości temat śmieci.

            Najwięcej informacji dotyczy wysokich podwyżek opłat jakie mieszkańcy ponoszą za odbiór wytworzonych przez siebie odpadów. Stawka 20 zł miesięcznie już nikogo nie dziwi. Zdarzają się gminy gdzie stawka opłat – i to w przypadku gdy odpady są segregowane – przekracza 30 zł miesięcznie od mieszkańca.

             Można również zauważyć prawidłowość, że im później wprowadzana jest podwyżka, tym jej skala jest wyższa. W pierwszej połowie roku stawki były uchwalane na poziomie
15 – 18 zł natomiast obecnie już ponad 20 zł np. Kalisz 23 zł, Jelenia Góra 27 zł czy Legionowo 28 zł.

Na tym tle Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ze stawką 11,50 zł i to przy częstym odbieraniu odpadów – co tydzień z każdego domu są odbierane odpady zmieszane (w innych Związkach i gminach odbiory są rzadsze, z reguły raz na dwa tygodnie) prezentuje się bardzo korzystnie.

Dlaczego tak się dzieje i czy tak będzie nadal?

W KZGRL ponad 95% stawki jaką płacą mieszkańcy jest niezależna od Związku i wynika z umów zawartych w wyniku ogłaszanych przez Zarząd przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ponieważ ostatnie przetargi były ogłaszane ponad 3 lata temu i zawarte na ich podstawie umowy obowiązują przez 3 lata (do końca 2019 r.) przez ten okres ponosiliśmy stosunkowo niewysokie koszty (umowy nie podlegały renegocjacji, mimo że odbierający odpady przedsiębiorcy już ponad rok temu alarmowali, że świadczone przez nich usługi generują straty).

To jest odpowiedź na pytanie dlaczego nie musieliśmy przez ostatnie trzy lata podnosić mieszkańcom opłat, a gminy czy Związki które ogłaszały przetargi po nas musiały to robić, ponieważ każdy nowy przetarg powodował, że składane oferty były znacząco wyższe od poprzednich, a to z kolei przekładało się na wzrost opłaty.

Ponieważ  aktualnie obowiązujące w naszym Związku umowy zostaną  zrealizowane do końca obecnego roku, w czerwcu ogłosiliśmy przetargi na kolejne 3 lata.

Po otwarciu ofert przetargowych, również u nas okazało się, że są one znacznie wyższe w porównaniu do poprzedniego przetargu, a obliczona na ich podstawie stawka od 1 stycznia 2020 r. wyniosłaby 20 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wydawało się, że taka stawka w porównaniu do innych Związków czy gmin, które ostatnio  wprowadzały podwyżki opłat za śmieci kształtowałyby się poniżej średniej i byłaby do przyjęcia przez mieszkańców.

            Okazało się jednak, że po ogłoszeniu przetargów, Sejm dokonał istotnych zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, co spowodowało, że dostosowując się do nowego prawa, Związek musi obciążyć mieszkańców dodatkowymi kosztami i w efekcie miesięczna stawka opłaty z dniem 1 stycznia musiałaby wzrosnąć z obecnych 11,50 zł do 30 zł miesięcznie.

            Jednocześnie opłaty które ponoszą właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, handlowcy, instytucje) uległyby kilkukrotnemu zmniejszeniu, np. za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 60 l, za które przedsiębiorca płaci obecnie 14 zł, nie mogłyby przekroczyć kwoty 2,96 zł a w przypadku pojemnika 120 l, który teraz kosztuje 22 zł po zmianie przepisów opłata nie może przekroczyć 5,91 zł.

            Ponieważ za takie kwoty nie da się wykonać tej usługi, brakująca część kosztów musiałaby być pokryta poprzez podwyższenie stawki dla mieszkańców.

            Stąd wzięła się stawka 30 zł zamiast 20 gdyby nie nastąpiła zmiana przepisów.

Zarząd Związku, po konsultacjach z Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami gmin – członków Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego podjął decyzję, iż należy dokonać zmian w systemie odbioru i zagospodarowania, które spowodują, że mieszkańcy nie będą dopłacali do kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jest prowadzona działalność (sklepy, zakłady usługowe i produkcyjne, instytucje).

Zostaną ogłoszone nowe przetargi, tym razem nie obejmujące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele, od 1 stycznia 2020 r. będą poza  naszym systemem i będą musieli zawrzeć umowy z przedsiębiorcą, który odbierze od nich odpady.

W celu dalszego ograniczenia kosztów, zmniejszymy częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych na co dwutygodniowy. Nie powinno być to jednak uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ jednocześnie co dwa tygodnie będą dodatkowo odbierane odpady biodegradowalne (odpady kuchenne), które do tej pory trafiały do pojemnika na odpady zmieszane. W praktyce nadal do każdej nieruchomości przynajmniej raz w tygodniu podjedzie śmieciarka.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania pozwolą znacząco obniżyć kwotę 30 zł miesięcznie od mieszkańca, która została wyliczona na podstawie złożonych ofert w już unieważnionych przetargach.

Nie należy jednak oczekiwać, że stawka opłaty wyniesie 20 zł od mieszkańca miesięcznie, ponieważ oprócz zmian prawa o których pisałem powyżej, również inne przepisy będą miały wpływ na wysokość stawki np. utrata dochodów Związku spowodowana obowiązkiem powszechnej segregacji. Właściciele nieruchomości którzy obecnie zadeklarowali, że odpady nie będą zbierane w sposób selektywny i dobrowolne ponoszą opłatę w wysokości 22 zł zamiast 11,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w myśl nowych przepisów będą musieli segregować odpady ponosząc jednocześnie niższą opłatę. Ponadto właściciele domów jednorodzinnych, którzy posiadają na swych ogrodach kompostowniki
i będą w nich kompostowali odpady biodegradowalne zostaną zwolnieni z części opłaty. Prawdopodobnie wpływ na wysokość składanych ofert będą miały również zapowiedzi znacznego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Rusztowanie już stoi

Rozpoczyna się remont „dawnej” biblioteki. Rusztowanie już stoi.

Przypomnijmy, że rozpoczyna się remont budynku po byłej bibliotece.

Najkorzystniejszą ofertę i zarazem tą, którą wybrano, złożyła Firma Remontowo – budowlana Adam Żak z Kłody na kwotę 828.132,94 zł. brutto.

INSTYTUT KSIĄŻKI postanowił dofinansować remont budynku „dawnej” Biblioteki, znajdującej się na Rynku w Rydzynie.

Wszystko w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.  W piątym naborze wniosków złożono w sumie 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł.

Do dofinansowania zakwalifikowano 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej,  tym wiosek Rydzyńskiego Ośrodka Kultury na łączną kwotę 918 tys. złotych.

Prace  mają się zakończyć do 30.11.2020 roku.

Aktywizacja organizacji pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Lesznie zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów na temat prawidłowego dokumentowania realizacji zadań publicznych.

Centrum PISOP z Leszna we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lesznie przeprowadziło szkolenie poświęcone m.in. prawidłowemu wypełnianiu nowych formularzy ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Uczestniczyli w nim ponad 20 przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń oraz ponad 20 pracowników samorządów z kilku powiatów subregionu leszczyńskiego.

Spotkanie w Lesznie było także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami pozarządowymi. Zostało zorganizowane w ramach projektu LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, współfinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego.

 

źródło:  powiat-leszczynski.pl

Przebiegną 101 kilometrów

W zeszłym roku uczcili 100 rocznice tym samym biegiem a w tym roku dokładają kilometr. Wszystko to aby upamiętnić 101 rocznice wybuchu powstania wielkopolskiego. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Każdy zawodnik sam określa, w której grupie i na jakim dystansie wystartuje.

Start zaczyna się w Miejskiej Górce i pobiegną przez Konarzewo, Sowiny, Pomykowo i do Rydzyny, gdzie przebiegną jeszcze 6 pętli po 11 km  przez Leszno, Dąbcze, Rydzyna.

Bieg odbędzie się 14 grudnia 2019 roku o 8:30 w Miejskiej Górce.

Organizatorami są Miasto i Gmina Rydzyna oraz R-Team Rydzyna Biegacze.

Regulamin więcej informacji oraz zapisy na Sztafeta Powstania Wielkopolskiego

Działania społeczne będą nagrodzone

Do 23 października br. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie czeka na zgłoszenia w konkursie „Działania Godne Uwagi”.

Ruszyła IV edycja Konkursu „Działania Godne Uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

Informacja Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Ruszył Konkurs „Działania Godne Uwagi”!  Zachęcamy do pochwalenia się swoimi inicjatywami! Niech usłyszy o nich cała Wielkopolska!

Działania społeczne zgłoszone do Konkursu powalczą o tytuł  „Działania Godnego Uwagi”. Inicjatywy można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • Społeczeństwo
  • Kultura
  • Sport
  • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
  • Zdrowie i Ekologia.

Kapituła wyłoni po dwie najciekawsze inicjatywy z każdego z subregionów. Z kolei internauci w głosowaniu na Facebooku wybiorą najciekawsze ich zdaniem inicjatywy z miasta Poznania oraz Wielkopolski.

Zwycięskie inicjatywy otrzymają statuetką oraz zostaną opisane w specjalnie przygotowanej publikacji pn. „Działania Godne Uwagi” , która będzie dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Zwycięzcy otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można nadsyłać do 23 października br. na specjalnym formularzu zgłoszeniowym na adres konkurs@pisop.org.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

 

Nowe oszustwo. PKO BP ostrzega. Jesteś klientem banku? Nie otwieraj takich wiadomości

Bank PKO BP ostrzega przed oszustwem. Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości, podszywając się pod instytucję. Można stracić oszczędności.

O nowym oszustwie PKO BP informuje na swojej stronie internetowej. Przestępcy podszywają się pod bank. W mailach zamieszczają linki do formularzy kredytowych.

„Uwaga! PKO Bank Polski nie jest nadawcą takich maili. Kliknięcie w link może spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania” – czytamy w komunikacie.

Bank przypomina, że nigdy nie rozsyła do klientów maili z linkami do zalogowania się do serwisu internetowego. Dlatego też nie powinniśmy podawać poufnych danych. W przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się z bankiem.

A co, jeżeli ktoś kliknął w wiadomość, pobrał i otworzył załącznik lub po trafieniu na stronę przypominającą witrynę banku, udostępnił dane do logowania? Bank radzi:

W przypadku skorzystania z linku w wiadomości i podania jakichkolwiek danych na stronie internetowej przypominającej serwis iPKO, prosimy – skontaktuj się z konsultantem pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

źródło: tech.wp.pl

Przebudowa drogi Dąbcze – Kąkolewo z dotacją

W Lesznie podpisana została umowa o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo z Funduszu Dróg Samorządowych.

W leszczyńskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Aneta Niestrawska podpisała dziewięć umów z samorządami regionu leszczyńskiego, w ramach których dofinansowane zostaną z budżetu państwa inwestycje drogowe. Wśród beneficjentów Funduszu Dróg Samorządowych jest także powiat leszczyński, który otrzyma 50 proc. kosztów przebudowy drogi Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo. Umowę z wicewojewodą podpisali starosta Jarosław Wawrzyniak i członek zarządu powiatu Rafał Jagodzik, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha.

Inwestycja, na którą dziś podpisano umowę o dofinansowanie, zostanie zakończona 31 października br. Prace o wartości ok. 5,1 mln zł wykonywane przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna są mocno zaawansowane.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Akcja „Prędkość – Zero Tolerancji” – podsumowanie

W miniony piątek (4.10.br) leszczyńscy policjanci wzięli udział w wielkopolskiej akcji „Prędkość – Zero Tolerancji”. Działania mają na celu zapobieganie najtragiczniejszym wypadkom drogowym, których główną przyczyną jest nadmierna prędkość.

Policjanci regularnie przeprowadzają akcje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ciągle jednak na wielkopolskich drogach odnotowuje się wysoką dynamikę zdarzeń drogowych, w tym wzrost liczby zabitych. Chcąc zapobiegać tym tragediom Policja intensyfikuje swoje działania kontrolno – prewencyjne na drogach.

4 października br. w godzinach największego natężenia ruchu policjanci z leszczyńskiej drogówki przeprowadzili działania „Prędkość – Zero Tolerancji”. Podczas tej akcji mundurowi przyglądali się głównie kierowcom pojazdów mechanicznych i prędkości z jaką poruszają się przez nasz region.

W trakcie działań policjanci skontrolowali ponad 80 pojazdów, sprawdzili stan trzeźwości każdego kontrolowanego kierowcy. Funkcjonariusze zatrzymali 31 osób, które dopuściły się przekroczeń dozwolonej prędkości. Łącznie policjanci ujawnili 72 naruszenia przepisów w ruchu drogowym. Oprócz przekroczeń prędkości, kierowanie bez pasów bezpieczeństwa i wymaganych urządzeń do przewożenia dzieci, jazda bez wymaganych świateł oraz korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie kierowania pojazdem.

Funkcjonariusze podczas jednego dnia zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych samochodów w związku z nieprawidłowościami w stanie technicznym pojazdów.

Minionej niedzieli (6.10.br), co prawda już poza trwającymi działaniami, policjanci przed godz. 21.00 na Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie zatrzymali kierującego Seatem Leonem, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość. Pędził przez miasto z prędkością 123km/h, gdzie dozwolona to 70km/h. Piratem drogowym okazał się 18-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Młody kierowca stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

 

Monika Żymełka

Nabór wniosków studentów o Nagrodę Starosty Leszczyńskiego

Do 15 października br. Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka na wnioski studentów o Nagrodę Starosty Leszczyńskiego za wyróżniające się wyniki w nauce, sporcie, kulturze i sztuce.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego o Nagrodę Starosty Leszczyńskiego mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, mieszkający w powiecie leszczyńskim, bez względu na miejsce nauki i rodzaj uczelni – publiczny czy niepubliczny.

Studenci ubiegający się o pomoc finansową winni zapoznać się z Uchwałą nr XXI/225/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla uzdolnionych studentów. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami studenci spełniający kryteria określone w uchwale mogą składać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie, pl. Kościuszki 4B (w godzinach urzędowania) lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października br.

Informacje

Jesienny turniej strzelecki

05 października 2019 roku odbył się turniej „JESIENNY 2019” kończący sezon strzelecki w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Rydzynie.

W tegorocznym strzelaniu wzięła udział większość braci chcących sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz nasi przyjaciele z zaprzyjaźnionych bractw.
Bracia rywalizowali o takie trofea jak: Tarcza Jesienna Burmistrza Rydzyny Kornela Malcherka, Tarcza Prezesa RSP Kaczkowo Grzegorza Frąckowiaka, Tarcza sponsora Adama SPA, Tarcza Bracka Jesienna, Nagrody i Kur.

Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali:

Tarcza Jesienna Burmistrza Rydzyny
1. Głowacz Mateusz KBS Rydzyna
2. Bura Ryszard KBS Włoszakowice
3.Balcerek Marek KBS Jutrosin

Tarcza sponsora Frąckowiak RSP Kaczkowo
1. Balcerek Marek KBS Jutrosin
2. Bura Ryszard KBS Włoszakowice
3. Pihil Maciej KBS Włoszakowice

Tarcza sponsora Adam SPA
1. Bura Ryszard KBS Włoszakowice
2. Wojciechowski Łukasz
3. Głowacz Mateusz KBS Rydzyna

Tarcza Bracka Jesienna
1. Szulc Tadeusz KBS Rydzyna
2. Kuźma Andrzej KBS Rydzyna
3. Pihil Maciej KBS Włoszakowice

Nagrody
1. Bura Ryszard KBS Włoszakowice
2. Balcerek Marek KBS Jutrosin
3. Szulc Tadeusz KBS Rydzyna

Kur
1. Banasik Marian KBS Rydzyna
2. Pihil Maciej KBS Włoszakowice
3. Samson Andrzej KBS Rydzyna

Ciekawą konkurencję zaproponował brat Andrzej Kuźma, będący fundatorem Tarczy Dwudziestoośmiolecia.
,Konkurencja polegała na wystrzeleniu tylko i wyłącznie 28 punktów, przy jednorazowej dowolnej liczbie oddanych strzałów. W tej konkurencji jedynym, któremu udało się uzyskać taki wynik okazała się brat Balcerek Marek KBS Jutrosin.

Zarząd i członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie dziękują wszystkim, którzy pomagali w realizacji przeprowadzanych turniejów i zamierzeń w minionym sezonie.
Zachęcamy wszystkich chętnych interesujących się strzelectwem sportowym do odwiedzin na naszej strzelnicy w sezonie 2020.

tekst: Leszek Dulat

 

 

„BohaterON- włącz historię”

17 września 2019 roku wychowankowie Internatu SOSW w Rydzynie rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego „BohaterON – włącz historię”. Projekt ten jest częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Realizowany jest on w dwóch etapach; pierwszy etap – to zapoznanie, przybliżenie historii Powstania Warszawskiego. Podczas realizacji drugiego etapu wykonywane będą kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.
Wychowankowie Internatu SOSW w Rydzynie wspólnie ze swoimi wychowawcami p. Elżbietą Marciniak i p. Robertem Leciejewskim poznają historyczne wydarzenia – dowiadują się czym było Powstanie Warszawskie, kiedy się odbyło i kto w nim walczył. Swoim zaangażowaniem w realizację projektu dziękują Powstańcom Warszawskim za bohaterską postawę i piękną, żywą historię.

Zdobądź Nagrodę Młodzieżową 2020

Ruszyła kolejna edycja konkursu Nagroda Młodzieżowa 2020, której hasłem przewodnim jest „Las”.

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad konkursem objął marszałek województwa wielkopolskiego  Marek Woźniak.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Preferuje się prace zespołowe, więc do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy szkolne. Studenci, uczestnicy działający w klubach, związkach i stowarzyszeniach mogą nadsyłać także prace indywidualne.

Organizatorzy przyjmują prace pisemne, powieści graficzne, obrazy, zdjęcia, filmy, słuchowiska oraz inne formy prezentacji.  Zwycięzców i laureatów czekają nagrody, w tym pieniężne w łącznej wysokości 5.000 euro.

Prace należy nadsyłać do dnia 10 lutego 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Edukacji i Nauki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa”

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia udziału są do pobrania pod adresem:

https://www.umww.pl/konkurs-nagroda-mlodziezowa-2020

źródło: powiat-leszczynski.pl

Przywitali obraz w Dąbczu

Parafia św. Katarzyny w Dąbczu jest ostatnią w naszej gminie, która przyjęła obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Do Dąbcza przyjechał on z parafii rydzyńskiej asekurowany przez straż pożarną. Po przywitaniu obraz został przeniesiony do kościoła, gdzie odbyło się nabożeństwo powitalne.

« 1 z 7 »

Powiat leszczyński – lider inwestycji – nagrodzony

Podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Katowicach starosta Jarosław Wawrzyniak oraz skarbnik Marcin Wydmuch odebrali dwa wyróżnienia dla powiatu leszczyńskiego  – lidera inwestycji oraz wicelidera wykorzystania funduszy unijnych wśród powiatów.

Powiat leszczyński zajął pierwsze miejsce wśród powiatów w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”. W latach 2016-2018 na inwestycje samorząd wydał statystycznie 544 zł na mieszkańca. Dochody i wydatki samorządu w 2018 r. były najwyższe w jego 20-letniej historii.  W 2017 r. powiat na inwestycje przeznaczył 54 proc. swego budżetu, a w ub.r. jeszcze więcej, bo 61 proc.

Magazyn Wspólnota przeprowadził także ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe w latach 2014–2018, a więc od początku trwającej obecnie perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Powiat leszczyński wśród 314 samorządów w kraju zajął w nim drugie miejsce (za przasnyskim), wydając statystycznie 734 zł na mieszkańca.

źródło: powiat-leszczynski.pl