Posty kategorii: Wydarzenia

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – spotkanie dla organizacji pozarządowych

Jak zmieniły się wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe? Centrum PISOP zaprasza fundacje i stowarzyszenia na spotkanie 9 października br. w godz. 13.00 –  16:00 w  Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Centrum PISOP organizuje 9 października 2019 r. w godz. 13.00 –  16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (pl. Kościuszki 4b) spotkanie poświęcone m.in. prawidłowemu wypełnianiu nowych formularzy ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Spotkanie będzie także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami działającymi w powiecie leszczyńskim.

Program spotkania:

godz. 12:30 – 13:00 – rejestracja uczestników

godz. 13.00  – otwarcie spotkania

godz. 13.15 – 14.00  – wprowadzenie do tematu nowych wzorów ofert i sprawozdań (Łukasz Waszak – prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej)

godz. 14.00 – 15.45 – warsztaty w grupach (Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP)

godz. 15.45 – zakończenie i podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować do 30 września br. do Magdaleny Wróblewskiej pod adresem e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych współfinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Formularz rejestracyjny

W Jabłonnie próbują ratować zabytek

Pałac w Jabłonnie ma szansę zostać uratowany. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili zrobić, jak najwięcej w celu odbudowania budynku.

Jabłonna – niewielka wieś, duży rozmach. Niedawno pisaliśmy o odsłonięciu tablicy, upamiętniającej jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej, strażnika granicznego Franciszka Walczaka.Podczas tego święta odbył się również spacer po zabytkach Jabłonny. Wtedy to zrodziła się myśl ratowania pałacu i terenu wokół.

Po kilku dniach spotkali się w świetlicy wiejskiej sołtys Arkadiusz Bartkowiak, radny Marcin Urbanowicz, rada sołecka oraz mieszkańcy. Podczas spotkania pojawiły się pomysły, w jaki sposób można zawalczyć o budynek.

Zaczynają od wysłania listu do właściciela obiektu, czyli do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu z prośbą o pozyskanie inwestora za symboliczna kwotę, który pomógłby odbudować posiadłość. Swoją propozycję motywują tym, że w pobliżu znajduje się droga szybkiego ruchu S5 oraz nowa droga do miejscowości.

Pojawiły się też propozycje, co zrobić z pałacem po remoncie. Być może powstanie w nim dom opieki, hotel, czy dom weselny.

Sołtys Jabłonny Arkadiusz Bartkowiak mówi, że na jednym piśmie się nie skończy. Jeśli będzie taka potrzeba, będą wysyłać prośby do wszystkich instytucji, które będą mogły pomóc. Liczy również na dalsze zaangażowanie radnego Marcina Urbanowicza oraz całej społeczności.

Piknik dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie zorganizowało w Karczmie Borowej piknik  dla rodzin zastępczych z powiatu leszczyńskiego.

PCPR systematycznie organizuje pikniki służące integracji dzieci i rodziców zastępczych. Podczas spotkania w Karczmie Borowej rodziny zastępcze uczestniczyły w treningu sprawnościowym przeprowadzonym przez trenera personalnego z siłowni Transformers z Leszna. Dzieci świetnie bawiły się biorąc udział w grach i zabawach prowadzonych przez pracowników PCPR (wyścigi w workach, malowanie farbami na folii stretch, puszczanie baniek mydlanych, gra w piłkę).

Główną atrakcją pikniku był przyjazd wozu strażackiego. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zaprezentowali specjalistyczny sprzęt, a dzieci mogły trenować „gaszenie pożaru”.  Piknik zakończyło pieczenie i konsumpcja kiełbasek przy ognisku.

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi uczestniczyli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Grzegorz Rusiecki i skarbnik Marcin Wydmuch.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w MGOPS w Rydzynie

Od 12 września 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 I piętro rozpoczyna swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie.
Dyżury w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14.00 do 16.00 pełnić będzie kurator specjalista Sądu Rejonowego w Lesznie.
W ramach Punktu oferowana jest pomoc w szczególności w zakresie:
– poradnictwa i konsultacji indywidualnych na temat zjawiska przemocy, praw i ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
– poradnictwa rodzinnego i konsultacji indywidualnych dla osób i rodzin w kryzysie, w tym dotyczących postępowania przed sądem z zakresu ustalenia alimentów, ojcostwa, władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem itp.
Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna i świadczone są bezpłatnie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa mogą zgłaszać się osobiście w dniu dyżuru lub zapisać telefonicznie pod nr (65) 53 80 008.

Powiat w 1939 r. – wystawa w Archiwum Państwowym w Lesznie

W Archiwum Państwowym w Lesznie otwarto wystawę „Powiat leszczyński 1939”, która upamiętnia 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

W ramach wystawy przedstawionych jest 15 plansz z  dokumentami, fotografiami i mapami obrazującymi sytuację na terenie powiatu leszczyńskiego w 1939 r., graniczącego wówczas z Niemcami. Zawierają informacje m.in. na temat funkcjonowania placówek Straży Granicznej, mniejszości niemieckiej na terenie powiatu leszczyńskiego, wybuchu wojny, wypadu polskich żołnierzy z Leszna pod Wschowę w dniu 2 września 1939 r., szlaku bojowego 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i 17 Pułku Ułanów w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r., wkroczenia Niemców  4 września 1939 r. do Leszna     i egzekucji w Lesznie 20 Polaków w dniu 21 października 1939 r. W gablotach z kolei prezentowane są m.in. reprinty polskich gazet z pierwszych dni września 1939 r. oraz elementy wyposażenia polskich żołnierzy.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Grzegorz Rusiecki. Wystawa będzie czynna do końca listopada br. Znajdujące się na niej  materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie i Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pracowni Terenowej w Trzebinach oraz od osób prywatnych.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Nowy rok szkolny w Kaczkowie

2 września rozpoczął się rok szkolny w Szkole Podstawowej w Kaczkowie. Po uroczystej mszy św. celebrowanej przez proboszcza ks. Piotra Derdę i modlitwie za poległych podczas II wojny światowej przy Tablicy pamiątkowej odbyła się uroczystość.

Rozpoczęcie zainaugurowało przypomnienie przemówienia z dnia 1 września 1939 roku o rozpoczęciu II wojny światowej w 80 rocznicę jej wybuchu. przemawiał Gość uroczystości szkolnej wiceburmistrz Miasta i Gminy Rydzyna p. Bartkowiak.

Podczas apelu  klasa I została uroczyście przyjęta w poczet uczniów. Dyrektor K. Olender przedstawił nowych nauczycieli,rozpoczynających pracę w szkole. Spotkanie z wychowawcami zakończyło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010.

źródło: SP Kaczkowo

Zaproszenie na promocję książki „Kazimierz Wiśniewski – ostatni komendant leszczyńskiej policji przed wojną”

W najbliższy piątek (6.09.br) w godz. 18.00 – 20.00 w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odbędzie się promocja książki Damiana Szymczaka pt. „Kazimierz Wiśniewski – ostatni komendant leszczyńskiej policji przed wojną”.

Komisarz Kazimierz Wiśniewski był ostatnim przedwojennym Komendantem Powiatowym Policji w Lesznie. W lipcu br., w 100. rocznicę Powołania Policji Państwowej został patronem strzelnicy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Historię jego działalności oraz o tym jak żyli nasi przodkowie w regionie leszczyńskim opisał w swojej najnowszej książce Damian Szymczak.

Już 6 września br. w godz. 18.00 – 20.00 w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odbędzie się promocja książki pt. „Kazimierz Wiśniewski – ostatni komendant leszczyńskiej policji przed wojną”.

Damian Szymczak to leszczyński dziennikarz, regionalista, autor książek i artykułów poświęconych m.in. dziejom Leszna o ziemi leszczyńskiej. Autor jest pasjonatem przede wszystkim historii okresu międzywojennego.

Inauguracja nowego roku szkolnego w SOSW Rydzyna

W prowadzonym przez samorząd powiatowy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2019/2020.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy SOSW w Rydzynie zainaugurowali nowy rok szkolny.  Po mszy odprawionej w intencji społeczności szkolnej w auli placówki odbyła się oficjalna uroczystość.

Dyrektor Emilia Nowak powitała licznie zgromadzonych, szczególnie ciepło nowych uczniów.  Poinformowała o wakacyjnych remontach, m.in. korytarzy i łazienek.  Życzyła także uczniom wytężonej pracy, która daje jak najlepsze wyniki, a nauczycielom zapału i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Podczas apelu społeczność szkolna w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej złożyła hołd walczącym  i poległym w obronie ojczyzny bohaterom. Pamięć o ich męczeństwie i cierpieniu uczczono minutą ciszy.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zmiana na stanowisku wicedyrektora

Początek roku szkolnego przyniósł niewielkie zmiany kadrowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Jolanta Kotyś, która do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora placówki, zrezygnowała z niej. Na jej miejsce została wybrana Katarzyna Braszka.
Jolanta Kotyś pełniła funkcję wicedyrektora po decyzji o likwidacji gimnazjum. Przed reformą oświaty pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie. Obecnie zajmie się nauczaniem. Nowa vicedyrektor, pani Katarzyna Braszka, od 11 lat jest pedagogiem, natomiast od 9 lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Dziś rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od 2 września br. policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, MY DOROŚLI, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

Czy Polsce grozi epidemia? Czy Gmina Rydzyna jest zagrożona?

Czy Polsce grozi epidemia? Okazuje się, że składowisko śmieci firmy Chemeko System w Rudnej Wielkiej można stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt.

Kolejna kontrola ujawniła, jak składowane są odpady medyczne w Polsce.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) sprawdził miejsce, w które trafiają odpady komunalne z Wrocławia. Jak podaje businessinsider.com.pl, zaledwie 700 metrów od domów w Rudnej Wielkiej znajdują się zakaźne odpady medyczne. Chemeko twierdzi, że 8 ton odpadów trafiło tam przypadkiem i zamierza powiększyć wysypisko. Tymczasem portal pisze już o 58 tonach odpadów z symbolem symbolem 18 01 03, a więc tych bardzo niebezpiecznych. Internauci w komentarzach piszą już o „górze śmierci”.

Zagrożenie jest poważne. Okoliczni mieszkańcy narzekają już nie tylko na smród i to, że muszą wdychać powietrze nawiewane znad nielegalnego składowiska. Na wysypisku wybuchła plaga ptactwa, insektów i szczurów, które mogą roznosić skażenie. Niektórzy mówią również o skażonej wodzie. Istnieje również ryzyko, że odpady doprowadzą do skażenia ujęcia wody pitnej.

Wiatr rozwiewa śmieci po polach uprawnych. Rolnicy uprawiają np. kukurydzę na zielonkę dla krów. Póki uprawy są małe, ktoś z Chemeko chodzi i zbiera te odpady. Ale jak urosną, to już nikt tego nie robi. Wjeżdża sieczkarka i mieli wszystko, razem ze śmieciami. Potem krowy to jedzą, a my pijemy takie mleko. To samo z burakami cukrowymi. Nikt nie wie, co w tym cukrze tak naprawdę jest. Obawy budzi też ryzyko skażenia wód gruntowych. Składowisko jest zaledwie kilometr od ujęcia – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska Andrzej Mazur z Wąsosza.

Na terenie wysypiska w Rudnej Wielkiej kontrolerzy WIOŚ wykryli toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia odpady medyczne, oraz nielegalne śmieci z Niemiec, Włoch i Litwy.

Na wysypisku znajdują się worki z odpadami „zawierającymi żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny”. Są tam m.in. opakowania po lekach, zużyte pieluchy, opatrunki ubrudzone krwią, fartuchy chirurgiczne i rękawiczki. Portal ostrzega, że mogą powodować groźne choroby u ludzi i zwierząt. Podejrzewa również, że odpady są tam składowane w ten sposób, bo utylizacja jest bardzo droga. Zmienia się więc towarom kody, by utylizować je jako obojętne. Te płynne miesza się z fekaliami i przewozi do oczyszczalni ścieków, albo wpuszcza bezpośrednio do kanalizacji.

My się boimy się o nasze zdrowie, o zdrowie naszych dzieci. My pijemy tę wodę. Kąpiemy się w niej, używamy do gotowania ziemniaków, zup. Jeśli dojdzie do skażenia wód, wszyscy będziemy odnosić tego skutki – mówią okoliczny mieszkańcy.  (businessinsider.com.pl)

Niektórzy twierdzą, że boją się zgłaszać problem z odpadami. Miało dojść do zastraszania, prób podpalenia aut i przebijania opon.

To jest jak walka Dawida z Goliatem. Oni mają miliony. Zresztą mówią o tym wprost: „my mamy 330 mln zł. Tu je zarobiliśmy. Wy nam nie podskoczycie”. Straszą nas sądami – mówią miejscowi. (businessinsider.com.pl)

Dlaczego mimo kontroli, działań prokuratury i postępowań administracyjnych odpady składowisko odpadów nadal istnieje? „Wirtualna Polska” zwraca uwagę na powiązania rodzinne. Rodzina miejscowego starosty podobno pracuje w Chemeko-System. Tymczasem TVP informuje, że planowane powiększenie wysypiska musi wydać właśnie starosta.

źródło: planeta.pl                                                                                                        foto: Piękny Wąsosz

Powiat otrzyma dotację z budżetu państwa

Powiat leszczyński otrzyma prawie 2,4 mln zł dotacji z budżetu państwa na przebudowaną drogę Mórkowo – Wilkowice. Władze samorządowe podpisały umowę z wicewojewodą wielkopolskim Anetą Niestrawską.

W lipcu br. spółka Drogbud Gostyń przebudowała ok. 3,7 km drogi powiatowej od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna w Mórkowie do ul. Dworcowej w Wilkowicach. Droga została poszerzona do sześciu metrów, zbudowano chodniki, przebudowano odwodnienie, oczyszczono i wyprofilowano rowy drogowe. Zamontowano także aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych, radar z tablicą informującą o prędkości ruchu pojazdu oraz perony wzdłuż przystanków autobusowych w Mórkowie i Wilkowicach.

Powiat otrzyma na wartą 4 737 916 zł inwestycję 2 368 957 zł dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowę o dofinansowanie podpisali w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Grzegorz Rusiecki oraz skarbnik powiatu Marcin Wydmuch.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Międzypokoleniowa Inauguracja Roku Szkolnego w Dąbczu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu cieszyli się z powodu rozpoczęcia roku szkolnego, ale także uczcili pamięć tych, których marsz do szkoły 1 września 1939 roku został przerwany.
Szkoła w Dąbczu włączyła się do ogólnopolskiej akcji Przerwany Marsz. Wspólne odśpiewanie hymnu dało wyraz pamięci o historii Polskich Dzieci Wojny. Do udziału w akcji, czyli wspólnej międzypokoleniowej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 zgłosiło się prawie 1000 szkół z całej Polski oraz szkół polskich poza granicami naszego kraju.
Podczas uroczystości głos zabrali: pan Wojciech Antoniak, skarbnik Miasta i Gminy Rydzyna, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dąbczu, ks. Wojciech Mądry, a także dh phm. Edward Matyja, absolwent szkoły Podstawowej w Dąbczu, który w 1949 roku prowadził Gromadę Zuchową Dzielni Przodownicy. Po uroczystym apelu, uczniowie klas pierwszych tradycyjnie posadzili przed szkołą własne drzewka.

tekst: Marta Andersz, foto: Jacek Ptaszyński

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Za  nami rozpoczęcie roku szkolnego. Wakacje zakończyły się, a dziećmi wróciły do szkoły.

W gminnych szkołach odbyły się uroczyste apele. Na szczególne powitanie zasłużyły dzieci klas pierwszych, które debiutują w roli uczniów.

foto: Marta Sikorska

 

„Dzień Wiatraka” i Tęczowa Armia [VIDEO]

Impreza Dzień Wiatraka  już za nami. Przy okazji koncertów pojawiła się grupa tajemniczych wolontariuszy.

Przygotowali oni zbiórkę dla Dawida, chłopca z klątwą Ondyny. W trakcie zbiórki publicznej MSWIA 2019/253/KS zebrano 204 zł i 50 groszy.

Kto miał ochotę, mógł skosztować wyrobów wędliniarskich, swojskiego chleba ze smalcem oraz wędzonego węgorza za symboliczna złotówkę. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie chłopca.

Tymczasem  zapraszamy do oglądania  fotorelacji oraz filmu video z imprezy.

zdjęcia z samolotu: Katarzyna Urbaniak

« 1 z 6 »

 

Odsłonięto tablice w Jabłonnie

Spotkanie historyczne w Jabłonnie było poświęcone Franciszkowi Walczakowi, który zginął podczas swojej służby jako jedna z pierwszych ofiar II wojny światowej.

Konferencja miała na celu upamiętnienie postaci Franciszka Walczaka, urzędnika Straży Granicznej, który był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej. Zginął na posterunku granicznym w Jabłonnie.

Spotkanie było połączone z poznawaniem kultury dawnego pogranicza i wykładem  pensjonatów historii.

foto: Marta Sikorska/Małgorzata Sadowczyk

Dzień Wiatraka zakończył wakacje

31 sierpnia odbył się długo wyczekiwany Dzień Wiatraka. Jak zwykle imprezie towarzyszyły koncerty. W tym roku przed rydzyńską publicznością zaprezentowały się zespoły BHP, Rock Imagination oraz IRA.

Upalna pogoda nie zniechęciła mieszkańców, którzy tłumnie pojawili się nad Zalewem, gdzie odbyła się impreza. Dla dzieci były przygotowane specjalne atrakcje: dmuchane zamki, nieco starsi mogło wyszaleć się pod sceną.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

« 1 z 6 »

Pożegnali lato w Robczysku

Nad stawem w Robczysku mieszkańcy wsi pożegnali lato. Teren został użyczony przez stowarzyszenie „Wodnik”.

Kilkadziesiąt osób biesiadowało przy ognisku i grillu. Każdy coś uszykował do przegryzienia, towarzyszyła im muzyka i wspomnienia minionego lata w rodzinnej atmosferze, było wiele śmiechu i westchnień.

Jak zapewniają nas zebrani, integracja się udała i na pewno będą kontynuować spotkania w różnej formie.

Pielgrzymka do Górki Duchownej przyciąga wiernych

Ostatni czwartek sierpnia to dla wielu parafian dzień pielgrzymki do Górki Duchownej. Sanktuarium od wielu lat przyciąga wiernych.  W tym roku wzorem lat ubiegłych nasi parafianie wybrali się do Górki Duchownej. Chętni uczestniczyli w pieszej lub rowerowej pielgrzymce. Do dyspozycji był także autobus.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.

foto:facebook.com/parafiarydzyna

Bycze flagowanie w Rydzynie

Podobnie jak w latach ubiegłych ruszyło wielkie flagowanie Unii Leszno. Zawodnicy Unii Leszno i redakcja Radia Elka ruszyła z biało – niebieskimi flagami.

Na Rynku pojawił się całkiem spory tłum zainteresowanych. Nie tylko zagorzali kibice Unii, ale i ludzie z dziećmi, czy młodzież zdecydowała się spędzić południe w towarzystwie żużlowców.

To ciekawa akcja marketingowa klubu, która pozwala na stworzenie dobrej atmosfery nie tylko na stadionie.

Chór NOVUM wznawia próby

Chór NOVUM wraca pełni sił do nowych wyzwań. W czasie wakacji nie brakowało prób,  już niebawem będzie można usłyszeć głos chórzystów na koncertach.

5 września odbędzie się pierwsza oficjalna próba w nowym sezonie. Chórzyści spotkają się w  Rydzyńskim Ośrodku Kultury o godz. 18:00.

„Chcemy zaprosić wszystkich, którzy od dawna przyglądają się działalności chóru, i chcieliby również śpiewać.  Możesz dołącz do grupy. Można również wcześniej zadzwonić i dopytać o szczegóły, tel. 665234700” – zachęcają do udziału organizatorzy.

Coraz bliżej końca remontu Orlika

Naprawa Orlika w Rydzynie w trakcie. Już wkrótce będziemy mogli cieszyć się odnowionym obiektem i wejść na jego teren. Przypominamy, że podczas prac remontowych kompleks był zamknięty.

86 tysięcy złotych będzie kosztowała naprawa nawierzchni i malowanie linii na płytach boiska. Prace polegają na uzupełnieniu ubytków i nałożeniu nowej warstwy użytkowej. Przez ten czas był zamknięty cały kompleks.

Już wkrótce jednak użytkownicy będą mogli w całości cieszyć się odnowionym obiektem.

Historyczne spotkanie w Jabłonnie

Członkowie grupy fb „granica Leszno – Góra”oraz starosta Leszczyński i burmistrz Rydzyny zapraszają na historyczne spotkanie w Jabłonnie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1.09. 2019 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 złożeniem kwiatów na grobie jednej z pierwszych ofiar II wojny światowej, Franciszka Walczaka.

Wtedy też nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej jego pamięci. Została ona postawiona przed budynkiem byłej placówki straży Granicznej I linii „Jabłonna”.

Jak udało się dowiedzieć, Starosta Powiatu Leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak odnalazł dokumenty Franciszka Walczaka. Był on jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej. Pracował jako strażnik graniczny w Jabłonnie i właśnie tam zmarł na służbie. Starosta przygotował wystąpienie poświęcone Walczakowi i placówce granicznej. Znając pasję Jarosława Wawrzyniaka do historii, z pewnością będzie ciekawie.

Jabłonna jest interesująca także w kontekście granicy Leszno – Góra. W wyniku Traktatu Wersalskiego wraz z Rojęczynem oraz Kaczkowem została ona odłączona administracyjnie od Dolnego Śląska i następnie przyłączona do Wielkopolski. Oznacza to, że przeszła z powiatu górowskiego do powiatu leszczyńskiego. Jak to się stało i skąd ta decyzja? O tym, podczas spotkania, opowie Kamil Kutny, historyk, który także „przeszedł” z powiatu górowskiego, (gdzie się wychował) do powiatu leszczyńskiego, (gdzie pracuje).

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

Program:

13:30 – złożenie kwiatów na grobie strażnika granicznego  Franciszka Walczaka
(cmentarz w Gołaszynie koło Bojanowa)

14:00 – odsłonięcie tablicy poświęconej strażnikowi granicznemu Franciszkowi Walczakowi
(budynek komunalny Jabłonna nr 6)

14:15 – wystąpienie Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka poświęcone strażnikowi Franciszkowi Walczakowi  (poległemu 1 września 1939 r.)
i przedwojennej placówce granicznej w m. Jabłonna
(przedszkole Jabłonna)

14:45 – wystąpienie historyka Kamila Kutnego na temat postanowień traktatu wersalskiego dotyczących
miejscowości Jabłonna, Kaczkowo i Rojęczyn
(przedszkole Jabłonna)

15:30 – spacer z udziałem miejskiego konserwatora zabytków w Lesznie Macieja Urbana i regionalisty
dr Marcina Błaszkowskiego połączony z prezentacją zabytków w m. Jabłonna oraz przebiegu dawnej
granicy polsko – niemieckiej

źródło:  „granica Leszno – Góra”

20-lecie sklepu „Viola” z Gostynia

Okrągłą rocznicę obchodzi już sklep „Viola” w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 187. Właściciel od kilku lat dział charytatywnie bezinteresownie pomaga chorym dzieciom, w tym uczniom SOSW W Rydzynie. Z okazji 20-lecia oraz dobrego serca tajemniczy Pan Waldek organizuje wielkie darmowe grilowanie. Każdy, kto zrobi zakupy za minimum 20 zł i okaże paragon, otrzyma za darmo swojską kiełbasę z grilla. Nie będą brane pod uwagę paragony za zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych.

To nie wszystko. Wylosowany zostanie również jeden paragon, który wygra rok darmowego internetu od firmy 4LAN.

Zapraszamy wszystkich 15.09.2019 w godzinach 10:00 do 15:00.

foto: google.com