Posty kategorii: Wydarzenia

Zagrają w piłkę dla WOŚP

Od godziny 10:00 rozpoczną się w sobotę rozgrywki w turnieju piłki halowej dla orkiestry świątecznej pomocy.

W tym roku do rywalizacji przystąpi aż 20 drużyn. W niedziele o godzinie 10:00 zapraszamy na finały a to wszystko się rozegra na hali sportowej w Rydzynie a organizatorami są OSP Rydzyna oraz Mariusz Walkowiak.

Turniej WOŚP sobota 12 stycznia
Godzina 10.00
Grupa A
1 Fc Korona jr
2 Prawucki
3 Zgniatacze
4 hugocars
5 quadro

Godzina 12.00
Grupa B
1Fc Korona
2 Pomykowo
3 KS. Leszno
4 Poniec
5 OSP Kaczkowo

Godzina 14.00
Grupa C
1 Na spalonym Fc
2 Fc Dąbcze
3 Viacon
4 OSP Rydzyna
5 Kormoran Świeciechowa

Godzina 16.00
Grupa D
1 Oldboys Rydzyna
2 Czerwone Diabły
3 Nowa Wieś
4 Antyplayersi
5 Fc Kłoda

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ww. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczyński. Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

W powiecie leszczyńskim zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem

65 5296801

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktów.

Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mają do wyboru dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Punkt nr 1 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)

Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, pok. nr 5:

poniedziałek         godz. 8:00 – 12:00

środa                     godz. 8:00 – 12:00

piątek                    godz. 12:00 – 16:00

Rydzyna, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Plac Zamkowy 2

wtorek                    godz. 12:00 – 16:00

czwartek                godz. 8:00 – 12.00

Punkt nr 2 (prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry)

Lipno, budynek Zespołu Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 68

środa                     godz. 14:30 – 19:00

czwartek               godz. 12:30 – 16:00

piątek                    godz. 15:00 – 19:00

Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy, ul. Kurpińskiego 29

poniedziałek         godz. 11:00 – 15:30

wtorek                  godz.   8:00 – 12:30

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE LESZCZYŃSKIM

Spotkanie z Gabrielem Roszakiem w SP Dąbcze

7 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu LUDZIE BOGACTWEM NASZEJ GMINY. Tym razem na zaproszenie p. Janusza Solnickiego w Szkole Podstawowej w Dąbczu pojawił się Gabriel Roszak

Gość jest rydzyńskim artystą, od wielu lat związanym z leszczyńskim środowiskiem literackim. Współtwórca Klubu Młodych Twórców i Wojewódzkiego Klubu Literackiego działającego przy ówczesnym WDK. Tworzy, m.in. utwory pisane gwarą, wiersze dla dzieci, utwory liryczne i satyryczne. Publikował w prasie krajowej, biuletynach i almanachach. Nagrodzony za nowatorskie poszukiwania warsztatowe „Różą Poezji”. Wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Konfrontacje” 2012 za cykl wierszy poświęcony rodzinnej wsi Skoraszewicom. Autor monografii „Saga rodu Roszaków”, tomu wierszy „Z okna mojego życia”, tomiku pisanego gwarą poznańską „Kyndyj nasze lejce z dziadyj i pradziadyj”, poezji dla dzieci: „W leśnej zagrodzie” oraz książki „Bronić Ziemi Ojców” wydanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego.

Uczennica klasy VII, Ania Prałat przedstawiła krótką notkę biograficzną poety. Jej młodsze koleżanki przeczytały zaproponowane przez Gabriela Roszaka wiersze z książki dla dzieci. Artysta opowiedział uczniom naszej szkoły o swojej twórczości, zaprezentował wybrane przez siebie utwory i opowiedział o początkach swojej drogi literackiej. Na zakończenie głos został oddał dzieciom, które chętnie zadawały pytania.

Zgubiono mp.4 dla znalazcy nagroda

Na terenie szkoły ( w budynku gimnazjum) zgubiono mp4. Był to prezent gwiazdkowy i bardzo właścicielowi na niej zależy. Dla osoby która ją znajdzie przewidziana jest nagroda. Znalazcę prosimy o kontakt z redakcją.

 

Nowy rok. Nowe prawo. Jakie zmiany dla rolnictwa?

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, które dotyczą również rolnictwa. Prawo będzie dla rolników korzystniejsze?

O zmianach informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nowych regulacji znalazły się:

    Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
    Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
    Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
    Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach;
    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw;
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.
    Nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Pierwsza z ustaw wprowadza większy zwrot za olej napędowy używany do produkcji rolnej:

–    zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów
na 1 ha użytków rolnych,

–    wprowadzony zostaje po raz pierwszy limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła,
–    zmianie ulega termin określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do dnia 31 grudnia zamiast do dnia 30 listopada, ze względu na krótki okres jaki pozostaje na prace legislacyjne w tym zakresie z zachowaniem obowiązujących terminów poszczególnych etapów legislacyjnych, wynikający z dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską kursu euro niezbędnego do wyliczenia stawki zwrotu podatku akcyzowego na dzień 1 października danego roku.

Kolejne dwie ustawy wprowadzają znaczące ułatwienia w produkcji żywności przez rolników.

Pierwsza z nich podwyższa kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł.. Ponadto umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez podmioty (np. prowadzące rolniczy handel detaliczny) prowadzące produkcję i sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały pracowników. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2%.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały także szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten będzie obejmować województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Druga z tych ustaw wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Zniesieniu ulega obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.  Ułatwione zostaje rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność są zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższe ułatwienie dotyczy w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.

Uchwalona w 22 listopada 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego – na dzień 1 stycznia 2021 r. Ponadto, dodany został art. 15a, zgodnie z którym minister właściwy do spraw rolnictwa opracuje i zamieści na stronie internetowej Ministerstwa plan wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych. Plan zawierać będzie  w szczególności wskazanie:

1) alternatywnych źródeł białka wobec białka genetycznie zmodyfikowanego;
2) możliwości zwiększenia udziału krajowych źródeł białka w paszach;
3) działań, jakie powinny być podjęte w zakresie ograniczania importu pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Ostatnia z ustaw, które weszły w życie to ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rozwiązania, które umożliwią wykonanie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), co jest zasadniczym warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych.

Aby ułatwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu uzupełniono dotychczasowe regulacje o przepisy dotyczące nadzoru nad podmiotami ujętymi w rejestrze eksporterów. Podmioty wpisane do rejestru eksporterów będą nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub podmioty prowadzące certyfikację w systemie integrowanej produkcji roślin (IP) – w przypadku producentów uczestniczących w tym systemie. Rozwiązanie takie jest zgodne z wymaganiami niektórych państw trzecich, a jednocześnie pozwala obniżyć koszty oraz zmniejszyć obciążenia proceduralne zarówno po stronie Inspekcji, jak i przedsiębiorców.

Ustawa wprowadza także szereg uproszczeń, ograniczających obciążenia administracyjne i ułatwiających działalność rolniczą i gospodarczą.

W tym celu wprowadzono ułatwienia w procesie wpisywania podmiotów do rejestru przedsiębiorców – takiemu wpisowi podlegają podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe. W tym przypadku zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej przy dokonywaniu wpisu. Decyzja administracyjna zostanie jednak wydawana w przypadku wykreślania podmiotu z rejestru.

Ponadto, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie będzie musiał kontrolować podmiotów, wpisanych do rejestru przedsiębiorców, niewykonujących w danym roku działalności wymagającej uzyskania takiego wpisu, jeśli zostanie o tym wcześniej poinformowany.

Ustawą ta wprowadza też ułatwienia w przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej opakowań drewnianych, w tym palet, w których wprowadzane są do Polski towary z państw trzecich. Zastosowane rozwiązania umożliwią przeprowadzenie kontroli tych opakowań, a także ich zniszczenie lub poddanie zabiegom fitosanitarnym (jeżeli nie są prawidłowo oznakowane) poza punktem wwozu – w przypadku gdy zrobienie tego na obszarze takiego punktu nie jest możliwe ze względu na charakter przewożonych towarów. Przemieszczenie wprowadzanych towarów poza punkt wwozu będzie możliwe, jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa uzna, że nie stanowi to ryzyka fitosanitarnego. Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorców importujących w opakowaniach drewnianych towary kruche lub wrażliwe, gdzie skontrolowanie opakowań w punkcie wwozu mogłoby prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia tych produktów.

Wprowadzono również przepisy ułatwiające rejestrację w komputerowej bazie danych informacji dotyczących nasion lub sadzeniaków ziemniaka, uzyskiwanych zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Modyfikacja danych w komputerowej bazie, zgodnie z wolą i na wniosek podmiotu, będzie możliwa bez wydawania decyzji administracyjnej.

Wprowadzono też korzystne zmiany do systemu integrowanej produkcji roślin, przede wszystkim przez zapewnienie efektywniejszej wymiany informacji między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a podmiotami certyfikującymi. Jest to zmiana istotna, gdyż w ostatnich latach rosła liczba producentów rolnych zgłaszających zamiar uczestnictwa w systemie integrowanej produkcji roślin oraz zwiększała się powierzchnia upraw zgłoszonych w ramach tego systemu.

Jednocześnie wprowadzono regulacje ułatwiające współpracę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.
W stosunku do odtychczas obowiązujących przepisów rozporządzenie wprowadza obowiązek dokonywania zmian w księgach rejestracji świń prowadzonych w siedzibach stada położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. W pozostałych przypadkach pozostawiono termin 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu na dokonanie wpisu w księdze rejestracji.

Rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz umożliwia też odstąpienie od obowiązku prowadzenia księgi rejestracji przez tych posiadaczy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i za jego pośrednictwem (tzw. portal IRZPlus) zgłaszają zdarzenia dotyczące posiadanych przez nich zwierząt. Dostęp do portalu IRZPlus posiadają wszyscy producenci rolni, którzy składają wnioski o dopłaty bezpośrednie za pomocą systemu eWniosek. Pozostali posiadacze zwierząt mogą uzyskać dostęp do tego portalu zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza internetowego umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Oprócz wymienionych ustaw i rozporządzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku również od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Wynika to z faktu, że skończył się 2 letni okres przejściowy wprowadzony 1 stycznia 2017 r. Wówczas weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, na mocy których środki funduszy promocji mogą być przeznaczane na finansowanie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolno-spożywczych, których produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku produktów przetworzonych, do produkcji których użyto nie więcej niż 25 % składników pochodzących z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na specyfikę branży wieprzowej, w której duży odsetek ubitych świń w 2015 r. stanowiły zaimportowane prosięta i warchlaki, na etapie prac sejmowych nad projektem tej ustawy wprowadzono 2-letni okres przejściowy w zakresie spełnienia wymagania w odniesieniu do miejsca urodzenia zwierzęcia, od którego pochodzi mięso wieprzowe, którego dotyczyć będą działania i programy informacyjne i promocyjne, wspierane ze środków funduszu promocji. W przypadku branży mięsa wieprzowego do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mogły być przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów lub działań promocyjnych lub informacyjnych, dotyczących mięsa wieprzowego, które zostało pozyskane ze świń, których:

1) ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy;
2) chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg;
3) chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

Ten okres przejściowy miał na celu ułatwienie branży mięsa wieprzowego dostosowanie cyklu produkcji mięsa w taki sposób, aby po 31 grudnia 2018 r. wsparcie ze środków funduszy mogło być przeznaczane na działania lub programy informacyjne lub promocyjne dotyczące mięsa wieprzowego wyłącznie pochodzącego od świń urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Może ktoś szuka psa?

Po Rydzynie od jakiegoś czasu błąka się pies. Jest cały przemoczony.
Dziś dotarł pod lokal “Rydzynianka”. Ktokolwiek wie, kim jest właściciel, proszony jest o kontakt.

źródło: rydzynianka

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczeń powietrza

Od 1 stycznia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w zakładce “Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza w zakresie PM10, NO2 i SO2 dla całej Polski oraz poszczególnych województw, a od 1 kwietnia kontynuowane będzie prognozowanie dotyczące ozonu troposferycznego.

Prognoza dotyczy stężeń 1-godzinnych, stężeń średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego. Na portalu prezentowane będą prognozy w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw. Prognozy ozonu będą dostępne od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa oraz inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych, bieżącej informacji o możliwości przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu.

 

IV sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 9 stycznia br. IV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Organizacji Turystycznej LESZNO-REGION (DRUK NR 31)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (DRUK NR 32)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 (DRUK NR 33)

9. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie (DRUK NR 34)

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad

Projekty uchwał

źródło: powiat-leszczynski.pl

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  informuje  o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

 

źródło: wfosgw.poznan.pl

“Choinki Jedynki”. Plastycy odebrali nagrody

29 grudnia 2018r. w studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej, poprowadzony przez Agnieszkę Kunikowską i Pawła Sztompke. Wydarzenie podsumowało tegoroczną akcję charytatywnej “Choinki Jedynki”.

Podczas koncertu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego: “Choinki Jedynki”. W tak uroczystej oprawie nagrody odebrały: Agnieszka Stachowiak i Michalina Szlachetka. Dziewczęta uczęszczają na zajęcia sekcji plastycznej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury.

foto: rok.rydzyna

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rydzyny

Po raz kolejny rydzyński Rynek zamienił się w Betlejem. W organizację Orszaku Trzech Króli zaangażowało się stowarzyszenie Jukundus oraz chętni wierni.

Piękne stroje, sceneria oraz przygotowane inscenizacje przeniosły parafian do czasów małego Jezuska.

Po zakończeniu inscenizacji wręczono nagrody za najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy.

« 1 z 6 »

 

 

Orszak Trzech Króli w Kaczkowie

Orszak Trzech Króli to tradycja, która już na dobre zagościła w polskiej obyczajowości. Parafianie z Kaczkowa przygotowali przedstawienie, które zostało odegrane przy świetlicy wiejskiej.

Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych, którzy później wspólnie przeszli w stronę szopki, znajdującej się przy kościele.

« 1 z 2 »

Kwestia wody w stawie w Moraczewie

W Moraczewie wyczyszczono staw. Wybudowano urządzenia wodne i powstały dwa pomosty. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę na pewien szczegół:  nie ma w nim wody. Staw nie jest przepływowy, więc woda musi się w nim zgromadzić z deszczu lub śniegu

Zapytaliśmy urząd w Rydzynie, czy prace przy stawie się już zakończyły. Poniżej umieszczamy odpowiedz, którą uzyskaliśmy:

Prace przy zbiorniku wodnym w Moraczewie zostały wykonane i zakończone, zgodnie z projektem i pozwoleniem.

Poświąteczna zbiórka choinek naturalnych

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż od 02 stycznia do 28 lutego 2019 roku odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie. Natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane przez cały czas trwania zbiórki.

Przypominamy o zdjęciu z drzewek wszystkich ozdób. 

Przez cały czas, zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można w dogodnym dla siebie terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.

 

źródło: kzgrl.pl

Czujniki jakości powietrza w gminie Rydzyna

Czytelnicy zarówno w mailach do nas, jak i podczas spotkań mieszkańców poruszyli ciekawy temat. Mianowicie chodzi o problem, związany z  pomiarami, których nie wykonywały czujniki jakości powietrza w gminie Rydzyna.

Brak pomiarów zaniepokoił mieszkańców. UMiG w Rydzynie, który zapytaliśmy o zaistniałą sytuację, opowiedział, że “okres, w którym część czujników nie wykonywała pomiarów był związany z ich mechanicznym uszkodzeniem przez osoby trzecie”. 

Zapewniono nas również, że na uszkodzenia zostały naprawione i system monitoringu powietrza jest aktualizowany na bieżąco.  Nie wszystkie czujniki w gminie jednak są włączone. “W chwili obecnej z powodu zmiany lokalizacji z monitoringu wyłączony jest czujnik znajdujący się w miejscowości Dąbcze. Dotychczasowa lokalizacja w budynku byłego przedszkola, będzie zmieniona. Najprawdopodobniej nowym miejscem montażu czujnika, ze względów edukacyjnych będzie Szkoła Podstawowa w Dąbczu” – informuje nas Urząd Miasta i Gminy Rydzyna.

To, czym oddychamy możemy sprawdzić w linku poniżej:           https://airly.eu/map/pl/#latitude=51.81833&longitude=16.65349&id=584    

Zostań strażakiem

Do poniedziałku można zgłosić swoją chęć wstąpienia w szeregi OSP Rydzyna. Wszyscy chętni mogą kontaktować się z jednostką przez FB lub bezpośrednio z którymś z druhów. Warunkiem jest ukończone 18lat.

Rynek w Rydzynie. Co dalej?

Na Rynku w Rydzynie trwają wieczne naprawy kostki, wynikające z  intensywnego eksploatowania przestrzeni, bądź nieprzestrzegania ograniczeń wagi pojazdów. Koszty naprawy ponosi gmina Rydzyna.

Rynek a parkowanie to kolejna kwestia, z którą służby nie potrafią sobie chyba poradzić. Kierowcy parkują swoje pojazdy tam gdzie im wygodnie, nie zwracając uwagi na znaki zakazu. Dochodzi do sytuacji, że samochody parkowane są także pod samym znakiem zakazu. Być może wynika to z ograniczenia miejsc parkingowych na terenie samego Rynku. Z drugiej strony może należałoby, tak jak było pierwotne założenie,  wprowadzić całkowity zakaz parkowania na Rynku i zamknąć możliwość wjazdu w te miejsca. Dzięki temu miejsce mogłoby zostać zagospodarowane w inny sposób, na przykład – podobnie, jak choćby w pobliskim Lesznie – poprzez ustawienie “ogródków”.

Przypominamy też, że na Rynku obowiązuje ograniczenie prędkości, co oznacza, że to piesi mają pierwszeństwo.

Zamieszczamy odpowiedź UMiG Rydzyna na pytanie, co dalej z Rynkiem w Rydzynie:

Uzupełnienia spoinowania kostki brukowej na Rynku w Rydzynie są pracami konserwacyjnymi i są wykonywane po okresie gwarancyjnym. Koszt naprawy ponosi Gmina.

W sprawie parkowania samochodów na Rynku w Rydzynie zwrócimy się do Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie, Komendy Miejskiej Policji w Lesznie o egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego na rynku.

Policyjne podsumowanie Sylwestra i Nowego Roku

Policjanci podsumowali ostatni dzień starego roku i pierwszy nowego 2019. Na leszczyńskich drogach nie odnotowano poważnych zdarzeń w ruchu drogowych, nie było też zgłoszeń o uszkodzeniach mienia lub bójkach czy pobiciach.

Sylwester i Nowy Rok to dni, w które do pracy zaangażowanych jest większa ilość policyjnych patroli. Ma to związek zarówno z wzmożonym ruchem drogowym oraz trwającymi w mieście i powiecie imprezami związanymi z powitaniem nowego roku.

W zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego w tym czasie zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów. Na szczęście na drogach naszego regionu nie doszło do poważnych zdarzeń, jedynie odnotowano 6 niegroźnych kolizji. W poranek sylwestrowy policjanci drogówki w Kąkolewie zatrzymali 40-letniej mieszkance Leszna prawo jazdy, za kierowanie osobowym fordem z prędkością 101km/h w terenie zabudowanym, gdzie dozwoloną prędkością jest 50km/h.

W trakcie dwóch dni zatrzymano jedną osobę, która zdecydowała się wsiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu. Był to 33-letni obywatel Ukrainy, który w Nowy Rok około godz. 17.00 w rejonie skrzyżowania ulic Śniadeckich i Karasia wjechał Oplem Vivaro na tzw. azyl dla pieszych, a następnie w znak drogowy, który przewracając się uderzył w jadący z przeciwnego kierunku, czyli od strony Al. Krasińskiego w kierunku ul. Fabrycznej samochód marki Ford Focus, którego kierującym był mieszkaniec Poznania. Kierowca opla nie zatrzymał się po tym zdarzeniu, a odjechał w kierunku ul. Marcinkowskiego. W ślad za nim ruszył kierowca forda, który zatrzymał kierowcę dostawczaka. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce sprawdzili stan trzeźwości kierowcy i okazało się, że obywatel Ukrainy miał ponad 2.40 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Niebawem usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz odpowie za spowodowanie kolizji. Grozi mu do 2 lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysokie kary pieniężne.

Ponadto policjanci zatrzymali dwie osoby posiadające niewielkie ilości środków odurzających.

Monika Żymełka

źródło: leszno.policja.gov.pl

Czy naprawią ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie?

Ulica Konstytucji 3 Maja jest jedną z kilku ulic starówki Rydzyny, na której jest jedna z najgorszych dróg. Wystające studzienki, pozapadany asfalt, wiecznie zatykająca się kanalizacja sanitarna. Czy tak powinna wyglądać wizytówka naszego miasta?

Mieszkańcy tej ulicy zastanawiają się, czy zostali zapomniani przez urzędników, ponieważ przejazd nią jest coraz gorszy.

Uzyskaliśmy odpowiedz od burmistrza MiG Rydzyna, że zapadnięcia drogi są spowodowane przeciekami kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Miejscowa naprawa nie jest możliwa ze względu na to, że kanalizacja jest wykonana z rur betonowych, co wymaga kompleksowej wymiany rur i studni, a na to aktualnie nie ma pieniędzy w budżecie.

Nasuwa się pytanie czy pękające ściany w domach wzdłuż drogi są spowodowane też przez przecieki kanalizacji?

Odpowiedź UMiG w Rydzynie:

Zły stan techniczny nawierzchni na ul. Konstytucji 3-go Maja w Rydzynie jest spowodowany przeciekami do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co stwierdzono podczas monitoringu kanalizacji sanitarnej, z uwagi na sposób wykonania (rury betonowe) miejscowa naprawa nie będzie skuteczna, konieczna jest kompleksowa wymiana rur i studni a co z tym się wiąże przebudowa całej ulicy. Przebudowa drogi uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.

Szukamy Kropki

 

 

 

 

 

 

Pies uciekł 31.12.2018 z ulicy Kościuszki w Rydzynie. Na pewno jest bardzo przestraszona i może być już poza Rydzyną. Ma na imię Kropka. Sierść biała, charakterystyczna łatka na oku. Przy obroży ma przywieszoną zawieszkę z numerem telefonu do gabinetu weterynaryjnego Amicus.

Aktualizacja: Kropka wróciła do domu. Dziękujemy za pomoc i udostępnianie informacji.

Wigilia u harcerzy z Dąbcza

Wigilie firmowe, pracownicze i stowarzyszeń trwają od połowy grudnia aż do końca roku. Dnia 28.12 spotkali się członkowie 10 Drużyny Harcerskiej “Włóczykije” w Dąbczu.

Uczestnicy przynieśli wszystkie potrawy oraz udekorowali salę w remizie strażackiej. Wspólna praca oraz spotkanie pokazały, że między harcerzami jest więź.

Oczywiście, nie obyło się bez podzielenia się opłatkiem i szczerych życzeń. Spędzenie czasu w gronie przyjaciół pozwoliło na integrację drużyny. (kz)