Posty kategorii: Wydarzenia

XV Sesja Rady Miejskiej

12524403_1721021961454043_293372159558152509_n

Sesja: XV

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Prezesa Zakładu Usług Wodnych we Wschowie na temat zadań realizowanych przez Zakład Usług Wodnych na terenie Gminy Rydzyna.
Przyjęcie interpelacji radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna” – druk nr 132,
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2016” – druk nr 133,
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 134,
zmiany Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 135,
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 – druk nr 136,
zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 137,
zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 138.
Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
Zapytania i wolne głosy.
Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 30.03.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

Remont dachu na ratuszu

Rozpoczął się remont dachu na rydzyńskim ratuszu z tego powodu powstały utrudnienia komunikacyjne na rynku. Liczymy na Waszą cierpliwość. Remont dachu był w planach od dłuższego czasu, dlatego cieszymy się, że wraz z początkiem wiosny ruszyły prace remontowe.

Dąbcze-Leszno

Trwa remont drogi z Dąbcza w kierunku Leszna. Od środy 30.03.2016 r. będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy z Leszna do Dąbcza.

By dojechać do Leszna z Dąbcza będzie trzeba jechać przez Rydzynę lub Nową Wieś albo przez zalew w Rydzynie i Leśniczówkę. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał do odwołania.

XVII Integracyjny Festiwal „Witaminki na start” w Krotoszynie

Gromada Zuchowa „Pracowite Mrówki” z Dąbcza po raz kolejny uczestniczyła w festiwalu piosenki promującym zdrowy styl życia i odżywiania się. W mundurach zuchy zaśpiewały piosenkę Majki Jeżowskiej „Owocowy karnawał”. . Ważnym elementem festiwalu jest konkurs plastyczny, w tym roku zuchy robiły nakrycie głowy techniką mieszaną. Ideą festiwalu jest integracja dzieci zrzeszonych w gromadach zuchowych, dzieci z klas nauczania zintegrowanego szkół podstawowych, oraz z zespołów szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych z różnych terenów poprzez promowanie zdrowego stylu życia i odżywania się. Dzieci aktywnie słuchały, bawiły się na scenie jak i na widowni. Każdy z uśmiechem na twarzy i drobnym upominkiem wrócił do domu.

Zobacz galerię – kliknij link

Sandra Ratajczak

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA SWOJEJ POSESJI

244-4550_g

Leszczyńscy policjanci przypominają o obowiązku oznakowania swojej posesji numerem porządkowym. Nieprawidłowe oznakowanie domów lub jego brak, nieaktualne nazwy ulic na znakach i płotach to problemy, które w wielu przypadkach sprawiają kłopot w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

               Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają,obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na wymienionej tabliczce oprócz numeru porządkowego winna znajdować się nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic – nazwa miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
                Ważne jest, aby tabliczka była czytelna, znajdowała się w widocznym miejscu i była dobrze oświetlona.
              Niestety częstym zjawiskiem jest brak właściwego oznakowania posesji, domu. Powoduje to znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb ratowniczych. Często bowiem bywa, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci błądzą w terenie pytając sąsiadów o konkretny adres wezwania lub interwencji. Tym samym tracą bezcenne czas, który może uratować czyjeś życie.
            Wychodząc naprzeciw potrzebie usprawnienia i przyspieszenia działań służb, w miesiącu marcu i kwietniu br. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podejmą stosowne działania.
            W miesiącu marcu właściciele domów, administratorzy, którzy do tej pory we właściwy sposób nie oznakowali nieruchomości mogą spodziewać się wizyty Policji. Funkcjonariusze z takimi osobami przeprowadzą rozmowy uświadamiające oraz przypomną o obowiązku, jaki nakłada na nich w tym zakresie ustawa.
             Natomiast w kwietniu, wobec osób, które nie zastosują się do obowiązku nałożonego przez ustawę, zastosowane zostaną sankcje wynikające z art. 64 Kodeksu Wykroczeń tj. kara grzywny do 250zł albo kara nagany.
źródło: www.leszno.policja.gov.pl/

 

prace na ulicy Rzeczypospolitej

Na ulicy Rzeczypospolitej wyczekiwany remont! Od skrzyżowania przy przystanku autobusowym aż do zjazdu do Dino trwa budowa nowego chodnika.

wymiana pokrycia dachowego

Niedawno zakończyła się inwestycja związana z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Tarnowej Łące. Inwestycja opiewała na kwotę około 80 000 złotych

źródło: https://www.facebook.com/rydzyna.official/

Rydzyński Jarmark Wielkanocny

Rydzyński Jarmark Wielkanocny już 20 marca od godziny 12.30 !
Spotykamy się na rydzyńskim rynku, gdzie będzie można zobaczyć rękodzieło, posmakować wypieków oraz napić się kawy czy herbaty w miłym towarzystwie!
Nie przegap i już dzisiaj zarezerwuj sobie czas w najbliższą niedziele

12832391_1714796095409963_2900573437440015627_n

 

Pierwsza zbiórka gromady zuchowej w Rydzynie

Dnia 10 marca 2016 r. o godzinie 14:45 w Szkole Podstawowej w Rydzynie odbyła się pierwsza zbiórka gromady zuchowej. Drużynową rydzyńskiej gromady zuchowej jest pani Anna Nowak, a jej przybocznymi Natalia Kawałkiewicz i Marta Walczewska. W pierwszej zbiórce wzięło udział aż 43 uczniów z klas pierwszych i drugich. Swoją obecnością na zbiórce zaszczycili przyszłe zuchy Burmistrz Miasta Pan Kornel Malcherek oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie Pan Jerzy Stróżycki. Celem zbiórki była integracja gromady oraz wprowadzenie dzieci w zuchowy świat poprzez m.in. naukę powitania oraz okrzyku, którym nagradza się mistrzów poszczególnych zadań. Oprócz uczestnictwa w zabawach, w trakcie których zuchy miały poznać bliżej swoich współtowarzyszy, brały też udział w majsterce polegającej na wykonaniu gazetowej czapki. Następnym zadaniem dzieci było przygotowanie w grupach tzw. szóstkach zuchowej parady w czapkach i zaprezentowanie swojego marszu pozostałym uczestnikom. Na koniec zuchy nauczyły się piosenki i stworzyły krąg przekazując sobie iskierkę przyjaźni poprzez uściśnięcie dłoni. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zbiórce, z przyjemnością i zaangażowaniem stawiały czoła kolejnym wyzwaniom. Czuwaj!
Tekst: Pani Natalia Kawałkiewicz

Dzień Kobiet u seniorów

Seniorzy z Rydzyńskiego Koła Emerytów i Rencistów spotkali się dzisiaj, by uczcić Dzień Kobiet.

W wydarzeniu nie uczestniczyły jedynie kobiety. Oprócz poczęstunku, były występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie oraz przygotowane przez chór samych seniorów.

seniorzy

seniorzy2

seniorzy3

seniorzy4

seniorzy5

seniorzy6

seniorzy7

seniorzy8

Remont chodników

Powiat Leszczyński przy udziale naszej gminy rozpoczął inwestycję związaną z remontem ciągów pieszych przy drogach powiatowych. Pierwszy powstał już w Kłodzie. Warto dodać, że kolejnymi będą chodniki w Robczysku oraz ciąg wzdłuż ulicy Rzeczypospolitej w Rydzynie. Gmina Rydzyna przeznaczyła na ten cel kwotę 75 000 zł.

 

12771549_1712455148977391_7965299458754687907_o 12792139_1712455158977390_5808660810876489668_o 12828428_1712455165644056_3412794683868000747_o

źródło: www.facebook.com/rydzyna.official/

Święto Dnia Kobiet w Moraczewie

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Moraczewa obchodziły wczoraj święto Dnia Kobiet  Podobnie jak w Jabłonnie młodzi mężczyźni zamienili się w rolę kelnerów. Kilka piosenek przed publicznością przedstawił nasz radny – Pan Marcin Urbanowicz wraz z córką.

Zebranie OSP Dąbcze

Dnia 4 marca 2016r. o godzinie 18:00 w remizie w Dąbczu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP za rok 2015. Na spotkaniu omówiono zdarzenia i działalność gospodarczą oraz finansową straży w minionym roku, przedstawiono zakres obowiązków na bieżący rok oraz wybrano nowy zarząd i Komisję Rewizyjną OSP. Na zebraniu byli obecni druhny i druhowie ochotnicy, młodzież z MDP w Dąbczu, Burmistrz MiG Rydzyna – Pan Kornel Malcherek, Starosta Leszczyński – Pan Jarosław Wawrzyniak, Zastępca Komendanta KM PSP w Lesznie – st. bryg. Maciej Zdęga, Komendant Gminny – dh Damian Gorwa, radni oraz zaproszeni goście.

W roku 2015 Jednostka w Dąbczu uczestniczyła 20 razy w działaniach ratowniczych, w tym:

– 9 wyjazdów do pożarów

– 10 wyjazdów do miejscowych zagrożeń

– 1 wyjazd do alarmu fałszywego

Jednostka otrzymała w roku sprawozdawczym m.in. następujący sprzęt:

przyczepka pożarnicza, motopompa TOHATSU, maszt oświetleniowy, węże ssawne, nożyce do cięcia drutów, zbiornik o pojemności 5 tysięcy litrów.

Bieżący rok obfituje w liczne szkolenia, kursy doskanalające, ćwiczenia, nabór do OSP.

Skład Zarządu OSP w Dąbczu na najbliższe 5 lat zapowiada się następująco:

Prezes – Musiał Tomasz

Naczelnik – Rybiński Marek

Skarbnik – Jędrzejczak Wojciech

Sekretarz – Tobółka Marcin

Gospodarz – Buchwald Radosław

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący – Juszczak Leszek

Sekretarz – Walkowiak Emilia

Członek – Zakrzewski Mariusz

Zaproszeni goście podziękowali staremu i nowemu zarządowi i życzyli im wielu sukcesów w życiu służbowym jak i osobistym.

12782125_1113982871966286_511614038_n 12784197_1113982775299629_910983561_n 12788253_1113982768632963_319679314_n 12788261_1113982861966287_1928787543_n 12803977_1113982758632964_956966787_n 12804322_1113982885299618_689972278_n

Lodowisko za lodowisko

p_sm_37379_1

We wtorek, 1 marca 2016r., uruchamiamy lodowisko przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Natomiast niedziela, 6 marca, będzie ostatnim dniem miejskiej ślizgawki na Rynku. Lodowisko przy stadionie jest w pełni gotowe na przyjęcie amatorów łyżew. Jednorazowo na lodowisku o wymiarach 44 m x 27 m może przebywać 70 osób. Ślizgawka będzie czynna codziennie od 10.00 do 21.00 z dwiema przerwami technicznymi w godzinach 13-14, 17-18. Wstęp dla wszystkich w jednakowej cenie: 2 złote za tercję 50 minut. Przypominamy, że na razie przy lodowisku nie ma wypożyczalni łyżew. Trzeba przynieść swój sprzęt. Są natomiast 2 szatnie i toalety. Jeśli pogoda pozwoli, lodowisko będzie czynne do końca kalendarzowej zimy. Potem zostanie zamienione w wielofunkcyjne boisko sportowe. Będzie tam można grać w koszykówkę i inne gry zespołowe. Ten tydzień to ostatnia szansa, aby poślizgać się na Rynku. Początkowo planowaliśmy, że to lodowisko będzie czynne do 15 marca – tłumaczy Dawid Podgórny z MOSiR – Decyzja o jego wcześniejszym zamknięciu wynika z organizacji innej, dużej imprezy sportowej w tym miejscu. 20 marca wystartuje z Rynku I Półmaraton Leszczyński Duda-Cars. Na Rynku będzie też jego meta. Lodowisko trzeba rozmrozić, posprzątać teren. To wymaga czasu.

źródło: www.leszno.pl/

 

Umowa na drogę z Dąbcza do “Piątki” PODPISANA

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie doszło do podpisania umowy z Firmą STRABAG Sp.zo.o.

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze”. Droga z Dąbcza do „Piątki” to najważniejsza tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu Leszczyńskiego. Koszt realizacji zadania wyniesie 3 258 214,06 zł/brutto.

Dodać należy, że połowę kosztów inwestycji zrefunduje budżet państwa w ramach rządowego programu tak zwanych „Schetynówek”.

ZESTAWIENIE OFERT biorących udział w przetargu nieograniczonym.

1 2 3 pobrane

źródło: http://www.powiat-leszczynski.pl/

ZAPRASZAMY na WIANKI i DZIEŃ WIATRAKA

510

Szanowni Państwo, z roku na rok rydzyńska publiczność pokazuje, że mamy dla kogo organizować imprezy. Tym bardziej z dużym apetytem staramy się urozmaicić Państwu letni czas.

Z największą przyjemnością informujemy, że tegoroczne imprezy plenerowe: WIANKI spędzimy w towarzystwie zespołu muzycznego FANATIC oraz KABARETU ARTURA BARCISIA I CEZAREGO ŻAKA ;

w DNIU WIATRAKA przywita Was PATRYCJA MARKOWSKA oraz MARTA PODULKA!

Na imprezach pojawi się również wiele innych atrakcji dla dzieci i nie tylko!

Dla każdego coś, do zobaczenia nie tylko na stronach internetowych.

źródło: http://www.rok.rydzyna.pl/

Święto Zucha w Dąbczu

W dniach 26.27-02.2016r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu odbyło się Święto Zucha, którego organizatorem była dh. Sandra Ratajczak, drużynowa Gromady Zuchowej „Pracowite Mrówki”.  Uroczystość ta odbyła się z okazji Dnia Myśli Braterskiej, a także Imieniny Zucha, które odbywa się raz na cztery lata, ze względu, obchodzone jest 29 lutego.

Na Święto Zucha przybyło ponad 130 zuchów z wszystkich Gromad Zuchowych Hufca Leszno tj. GZ „ Zwinne Wiewiórki” z Kąkolewa, GZ „Zdobywcy lasu” z Leszna, GZ „Leśne Zwierzęta” z Leszna, GZ „Tęczowe Słoneczka” z Pawłowic, GZ „Przyjaciele Zwierząt” z Lasocic, GZ „Leśne Skrzaty” z Ponieca oraz GZ „Pracowite Mrówki” z Dąbcza.

Na wszystkich uczestników czekała niesamowita niespodzianka w postaci tortu.

Pierwszego dnia zuchy zakwaterowały się w szkole,  przybyły na świecowisko, śpiewały piosenki zuchowe oraz oglądały bajki. Drugi dzień poświęcony był sprawności „Smerf”. Uczestnicy rozwiązywali zadania, jednakże większość czasu poświęcili na zrobienie makiety wioski smerfów. Całość zakończyła się uroczystym apelem i rozdaniem nagród.

Zebranie OSP

22 lutego na świetlicy w Kłodzie o godzinie 19.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP, którego głównym celem było wybranie nowego składu zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyli strażacy z OSP w Rydzynie, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gmina, Starosta Leszczyński, radni oraz młodzież z MRM.

Podczas spotkania zostały wybrane: Komisja mandatowa, wyborcza i skrótacyjna w składzie Piotr Krasicki, Patryk Becela i Karolina Lewandowska oraz Komisja uchwał i wniosków w składzie Mariusz Walkowiak, Błażej Bystry i Anna Gorwa.

Następnie prezes Straży Pożarnej Piotr Dębicki przedstawił sprawozdanie z działalności. Dotyczyło przyjęcia nowych członków – dwóch zwyczajnych, przedstawienia liczby posiedzeń zarządu oraz Komisji rewizyjnych. Prezes OSP opisał również działalność Straży Pożarnej w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska, działalność prewencyjną, działalność kulturalno – wychowawczo – sportową, a także inne formy aktywności OSP przy współpracy z samorządem gminnymi i instytucji. Ponadto zostało przedstawione także sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Bartosz Piotrowiak przedstawił sprawozdanie Komisji rewizyjnej, która zaproponowała przydzielenie absolutorium OSP za okres sprawozdawczy. Zgromadzeni goście, w głosowaniu jawnym, przyjęli je jednogłośnie.

Kolejnym punktem zebrania było wybranie kandydatów do zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Komendant Gminny, Damian Gorwa zaproponował wybranie pięcioosobowego zarządu, pięcioosobowej Komisji rewizyjnej, dwóch delegatów na zjazd gminy oraz trzech przedstawicieli do zarządu gminnego jednostki OSP w Rydzynie.

Do zarządu zgłoszono siedmiu kandydatów, którzy zgodzili się startować w wyborach: Karola Sumelę, Łukasza Wojtkowiaka, Piotra Dębickiego, Damiana Gorwę, Łukasza Skotarczyka, Tomasza Tyczyńskiego oraz Bartosza Piotrowiaka. Z tego względu ustalono, że głosowanie będzie tajne.

Do Komisji rewizyjnej zgłoszono pięcioro kandydatów: Krystiana Marciniaka, Bartosza Hodurę, Jakuba Golańskiego, Annę Gorwę i Sylwię Szczepaniak, którzy zostali zaakceptowani w głosowaniu jawnym.

Ustalono także, że delegatami na zjazd gminy będą Bonifacy Skrzypczak i Łukasz Wojtkowiak, a przedstawicielami do zarządu gminnego jednostki OSP zostali wybrani Kornel Malcherek, Piotr Dębicki i Damian Gorwa.

Burmistrz podziękował osobom, które odeszły z zarządu i życzył nowym członkom wielu sukcesów.

Warto nadmienić, że Komenda będzie realizowała wszystko, co już zostało sprawdzone w poprzednim roku. Będą ćwiczenia, warsztaty. Od 5 marca rusza kolejny kurs podstawowy, który trzeba przejść by zacząć wyjeżdżać, ważne zbiórki szkoleniowe (przepracowanie chociaż godziny: zapoznanie się ze sprzętem, omówienie akcji, by móc uczyć się na zdarzeniach, które już były).

Gratulujemy nowemu zarządowi i życzymy sukcesów całej jednostce OSP w Rydzynie.

K.Zmyslowska