Czy będzie bezpieczniej z Dąbcza do Nowej Wsi?

Powiat leszczyński złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z nowego Funduszu Dróg Samorządowych. Samorząd zamierza przebudować drogę Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo oraz drogę przez Lipno i dalej w kierunku Smyczyny.

Samorządy gminne i powiatowe mogą ubiegać się o dotacje z nowego, powołanego w 2019 r. Funduszu Dróg Samorządowych.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo samorząd powiatowy złożył już w ub.r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę, ale znalazł się na takim miejscu listy rankingowej, które nie gwarantowało już dofinansowania. Nowy wniosek przewiduje przebudowę 3,8 km drogi oraz 425 mb chodnika w miejscowościach Dąbcze (od kościoła) i Nowa Wieś (do granicy z Kąkolewem). Wartość projektu to 5.524.779 zł, powiat zabiega o dofinansowanie 60 proc. kosztów kwalifikowanych, tj. 3.314.867 zł.

Warto jednak zauważyć, że droga między Dąbczem a Nową Wsią jest niebezpieczna. Nie jest równa, a przy tym wąska, co może powodować zagrożenie dla osób poruszających się nią. Być może po przebudowaniu będzie bezpieczniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*