„Edukacja Przedszkolna Szansą dla Naszych Maluchów”

Edukacja Przedszkolna Szansą dla Naszych Maluchów”

Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019r.

Wartość projektu: 252 031,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 226,69 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*