Klemczak sołtysem Tarnowej Łąki

Za nami kolejne wybory na sołtysa. Do świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące przybyły 52 osoby. Uprawnionych do głosowania jest 272, co oznacza, że wymagane kworum stanowi 54 osób.

Na kandydata zgłoszono osobę obecnego sołtysa Krzysztofa Klemczaka oraz Annę Florczak

Po przeliczeniu głosów stanowisko okazało się, że sołtysem zostanie ponownie Krzysztof Klemczak

Do rady sołeckiej wybrano :

Matyszczyk Tomasz, Rzepecka Grażyna, Chmiel Artur, Skrzypczak Kinga, Maśliński Marcin

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*