Nowa sołtys i rada sołecka w Tworzanicach

Po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji sołtysa Tworzanic przez Jana Pawelskiego musiały się odbyć ponowne wybory sołtysa.

Sołtys pożegnał się ze stanowiskiem, a wraz z jego odejściem, rezygnację złożyła także rada sołecka.

Nowym sołtysem wsi Tworzanice została pani Grażyna Baum.

Do rady sołeckiej wybrano: Marię Łuczak, Irenę Matuszewską, Marka Mikołajczaka, Daniela Nowaka i Monikę Nowak.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*