Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – spotkanie dla organizacji pozarządowych

Jak zmieniły się wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe? Centrum PISOP zaprasza fundacje i stowarzyszenia na spotkanie 9 października br. w godz. 13.00 –  16:00 w  Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Centrum PISOP organizuje 9 października 2019 r. w godz. 13.00 –  16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (pl. Kościuszki 4b) spotkanie poświęcone m.in. prawidłowemu wypełnianiu nowych formularzy ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Spotkanie będzie także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami działającymi w powiecie leszczyńskim.

Program spotkania:

godz. 12:30 – 13:00 – rejestracja uczestników

godz. 13.00  – otwarcie spotkania

godz. 13.15 – 14.00  – wprowadzenie do tematu nowych wzorów ofert i sprawozdań (Łukasz Waszak – prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej)

godz. 14.00 – 15.45 – warsztaty w grupach (Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP)

godz. 15.45 – zakończenie i podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować do 30 września br. do Magdaleny Wróblewskiej pod adresem e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych współfinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Formularz rejestracyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*