Obwieszczenie burmistrza MiG Rydzyna

Większość z nas pewnie pamięta konflikt , jaki wywiązał się we wsi Moraczewo między częścią mieszkańców a hodowcą trzody chlewnej. Burmistrz zapewnia o ponownej możliwości udziału mieszkańców w wszczętym postępowaniu dotyczącym “rozbudowy budynku inwentarskiego”.

Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia burmistrza:

W związku z powyższym oraz pismem mieszkańców Moraczewa z dnia 6 kwietnia 2018r i informacjami inwestora informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok. 12 w godz. 8~15 można zapoznać się z kompletną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, a po jej przeanalizowaniu ustnie do protokołu zgłaszać swoje indywidualne wnioski i uwagi.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 16.07.2018r — 16.08.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1 ustnie do protokołu. Wszystkie zgłoszone w ww. terminie wnioski i uwagi, dotyczące ww. przedsięwzięcia zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna i uwzględnione w sprawie.

Pliki do pobrania:

źródło: rydzyna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*