Organizacje pozarządowe gośćmi starosty

W Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat współpracy w 2019 r. oraz głównych założeń programu współpracy na rok 2020.

Z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych spotkali się starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Grzegorz Rusiecki. Obaj podziękowali za współpracę przy organizacji tegorocznych wydarzeń współfinansowanych z budżetu powiatu leszczyńskiego. W 2019 r. samorząd udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym łącznie w kwocie 123 tys. zł. Pieniądze zostały przekazane na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczną, turystykę i krajoznawstwo, ratownictwo wodne oraz promocję i ochronę zdrowia.

Dla realizacji zadań w 2020 r. starostwo planuje organizację tylko jednego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze ponadgminnym, a nie dwóch, jak dotychczas. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tzw. „małych grantów”, będzie możliwe jedynie w przypadku niewykorzystania środków w konkursie ofert.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*