Powiat szuka wykonawców robót drogowych - przebudowa ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie

Powiat szuka wykonawców robót drogowych - przebudowa ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetargi na wykonanie trzech tegorocznych inwestycji drogowych.

Pierwsza z inwestycji to przebudowa do 31 maja br. ok. 320 mb drogi powiatowej nr 4803P – ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie, na odcinku od rynku w kierunku Kłody. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie przykanalików oraz studni ściekowej wraz z regulacją wysokościowa istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę studni ściekowych, ułożenie krawężników oraz ułożenie dwóch warstw asfaltu.

Termin składania ofert to 3 lutego br. godz. 10:00.

Drugi przetarg został ogłoszony na przebudowę do 15 lipca br. ok. 790 mb drogi powiatowej nr 3902P w miejscowości Popowo Wonieskie w gminie Osieczna. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni, regulację wysokościową istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu.

Termin składania ofert to 13 lutego br. godz. 10:00.

ZDP szuka także firmy, która do 31 lipca br. wykona podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni czterech odcinków dróg powiatowych:  nr 3823P w Boszkowie Letnisku, nr 3824P Boszkowo Letnisko – Boszkowo Wieś, nr 3902P Witosław – Popowo Wonieskie oraz  nr 4794P Garzyn – Drobnin.

Termin składania ofert to 14 lutego br. godz. 10:00.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u