Projekt budżetu powiatu na 2020 r. trafił do radnych

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego opracował projekt budżetu samorządu na 2020 r. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie ok. 46,6 mln zł, z czego 6,6 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje.

Przekazany Radzie Powiatu Leszczyńskiego projekt budżetu na 2020 r. zakłada dochody w kwocie 42.617.097 zł i wydatki w kwocie 46.618.752 zł. Założony na rok przyszły deficyt budżetu – 4.001.655 zł – zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu przewiduje wydanie w 2020 r. na inwestycje 6.646.000 zł, tj. 14 proc. wydatków. Prawie 4 mln zł kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 w Lipnie do wiaduktu w Smyczynie. Inwestycja ta rozpoczęła się już w tym roku i część wydatków zostanie rozliczonych jeszcze w 2019 r.

Ponadto na rok 2020 r. zaplanowano przebudowę chodnika na ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie (125 tys. zł), budowę kolejnego odcinka chodnika w Tworzanicach (50 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic (350 tys. zł), budowę odcinka drogi w Tarnowej Łące (50 tys. zł), dokończenie przebudowy drogi w Krzycku Wielkim (500 tys. zł), przebudowę drogi w Popowie Wonieskim (390 tys. zł) oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dziesięciokilometrowej drogi powiatowej Osieczna – Lipno (200 tys. zł) oraz siedmioipółkilometrowej drogi powiatowej Henrykowo – Strzyżewice (50 tys. zł).

Projektem budżetu zajmą się teraz komisje Rady Powiatu Leszczyńskiego, a uchwała budżetowa zostanie przegłosowana na grudniowej sesji.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*