Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w MGOPS w Rydzynie

Od 12 września 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 I piętro rozpoczyna swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie.
Dyżury w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14.00 do 16.00 pełnić będzie kurator specjalista Sądu Rejonowego w Lesznie.
W ramach Punktu oferowana jest pomoc w szczególności w zakresie:
– poradnictwa i konsultacji indywidualnych na temat zjawiska przemocy, praw i ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
– poradnictwa rodzinnego i konsultacji indywidualnych dla osób i rodzin w kryzysie, w tym dotyczących postępowania przed sądem z zakresu ustalenia alimentów, ojcostwa, władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem itp.
Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna i świadczone są bezpłatnie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa mogą zgłaszać się osobiście w dniu dyżuru lub zapisać telefonicznie pod nr (65) 53 80 008.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*