SOSW Rydzyna „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie przystąpił do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) 4940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach projektu realizowanego w ciągu pięciu lat przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych (Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne) oraz trzy podprojekty edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych (Ligi Przedmiotowe, Klasy Akademickie, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne). Szkoły zostaną też doposażone w sprzęt komputerowy, narzędzia dydaktyczne i aplikacje cyfrowe.

Dyrektor SOSW Rydzyna Emilia Nowak uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji inaugurującej II edycję Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w Poznaniu. Otrzymała od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej certyfikat realizacji tego projektu przez rydzyńską placówkę od 1 września 2019 r.

foto: SOSW Rydzyna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*