Spotkanie z Gabrielem Roszakiem w SP Dąbcze

7 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu LUDZIE BOGACTWEM NASZEJ GMINY. Tym razem na zaproszenie p. Janusza Solnickiego w Szkole Podstawowej w Dąbczu pojawił się Gabriel Roszak

Gość jest rydzyńskim artystą, od wielu lat związanym z leszczyńskim środowiskiem literackim. Współtwórca Klubu Młodych Twórców i Wojewódzkiego Klubu Literackiego działającego przy ówczesnym WDK. Tworzy, m.in. utwory pisane gwarą, wiersze dla dzieci, utwory liryczne i satyryczne. Publikował w prasie krajowej, biuletynach i almanachach. Nagrodzony za nowatorskie poszukiwania warsztatowe „Różą Poezji”. Wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Konfrontacje” 2012 za cykl wierszy poświęcony rodzinnej wsi Skoraszewicom. Autor monografii „Saga rodu Roszaków”, tomu wierszy „Z okna mojego życia”, tomiku pisanego gwarą poznańską „Kyndyj nasze lejce z dziadyj i pradziadyj”, poezji dla dzieci: „W leśnej zagrodzie” oraz książki „Bronić Ziemi Ojców” wydanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego.

Uczennica klasy VII, Ania Prałat przedstawiła krótką notkę biograficzną poety. Jej młodsze koleżanki przeczytały zaproponowane przez Gabriela Roszaka wiersze z książki dla dzieci. Artysta opowiedział uczniom naszej szkoły o swojej twórczości, zaprezentował wybrane przez siebie utwory i opowiedział o początkach swojej drogi literackiej. Na zakończenie głos został oddał dzieciom, które chętnie zadawały pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*