Strajk w SOSW Rydzyna

Szanowni Państwo,
informuję, że większość nauczycieli pracujących w SOSW w Rydzynie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez nauczycielskie związki zawodowe.
W przypadku rozpoczęcia w Ośrodku bezterminowego strajku (zapowiadanego w ramach tej akcji na poniedziałek 8 kwietnia br.), znacznie zostanie utrudnione lub uniemożliwione realizowanie procesów nauczania i wychowania uczniów. Informuję zatem, że szkolne busy nie będą dowoziły uczniów na zajęcia.
W związku z powyższym proszę Państwa o śledzenie komunikatów medialnych dotyczących w/w problemu i powzięcie wiedzy o jego statusie na dzień 8 kwietnia br.
W sytuacji zaistnienia strajku nauczycieli SOSW w Rydzynie, proszę Państwa o rozważenie możliwości zaopiekowania się i pozostawienia Waszych dzieci w domu.
Informuję jednocześnie, że dla uczniów którzy przyjdą do Szkoły w w/w dniu/dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (realizacja lekcji nie będzie możliwa). Podkreślam jednak, że na podstawie posiadanej przeze mnie w momencie pisania tego komunikatu wiedzy, nie będzie możliwe objęcie wszystkich uczniów Ośrodka formą zaopiekowania i zapewnienia bezpieczeństwa w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – stąd moja w/w prośba do Państwa.
Informuję również, że egzaminy zewnętrzne: egzamin gimnazjalny w dniach 10, 11, 12 kwietnia br. i egzamin ósmoklasisty w dniach 15, 16, 17 kwietnia br. (niezależnie od akcji protestacyjnej), zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem
Emilia Nowak
Dyrektor SOSW w Rydzynie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*