Archiwa tagu: asf

ASF idzie coraz dalej!

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o potwierdzeniu ponad 30 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń, które pojawiły się w populacji dzików.

W dniach 14 – 20 maja przypadki ASF wystąpiły na terenie czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Wśród nich znajduje się gmina Nadarzyn, w której choroba pojawiła się pierwszy raz.

Zachorowania pojawiły się również w innych częściach Mazowsza. Potwierdzono je u padłych, bądź odstrzelonych dzików z terenu powiatów: otwockiego (3 przypadki w gminie Otwock, 1 przypadek w gminie Celestynów), łosickiego (1 przypadek w gminie Łosice), legionowskiego (1 przypadek w gminie Legionowo) oraz piaseczyńskiego (2 przypadki w gminie Góra Kalwaria, 1 przypadek w gminie Konstancin-Jeziorna).

Nowych zachorowań nie zabrakło również na Lubelszczyźnie. Pojawiły się one w powiatach: chełmskim (po 1 przypadku w gminach Ruda Huta i Dorohusk), łukowskim (1 przypadek w gminie Stanin), włodawskim (1 przypadek w gminie Hańsk) oraz parczewskim (1 przypadek w gminie Jabłoń).

W województwie podlaskim przypadki ASF pojawiły się w powiecie sejneńskim (po 1 przypadku w gminach Puńsk i Krasnopol), suwalskim (2 przypadki w gminie Suwałki) i siemiatyckim (1 przypadek w gminie Drohiczyn).

Ostatnie z omawianych przypadków pomoru dotyczą północnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Choroba pojawiła się w powiecie braniewskim (1 przypadek w gminie Pieniężno) i bartoszyckim (2 przypadki w gminie Górowo Iławieckie, 1 przypadek w gminie Bartoszyce).

W omawianym okresie obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń potwierdzono u 43 dzików.

W tym roku w naszym kraju potwierdzono już 1262 przypadków ASF u dzików, oraz 7 ognisk tej choroby w stadach świń. Warto dodać, że trzy ogniska pomoru wystąpiły w naszym kraju w przeciągu ostatniego tygodnia.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

78 nowych przypadków ASF!

Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, wyniki badań odebrane w dniach 17 – 21 stycznia potwierdziły 78 nowych przypadków ASF u dzików.

78 nowych przypadków zostało wykrytych w czterech województwach. Najwięcej ognisk, bo aż 38 wykryto w województwie lubelskim. 31 przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim, 7 w podlaskim i 2 w warmińsko-mazurskim.

W sumie w Polsce ASF u dzików wykryto już 1118 razy.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Odstrzał dzików w Wielkopolsce. 45 nowych przypadków ASF! [VIDEO]

Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził 45 nowych wypadków ASF u dzików.  W  sumie to już 706 przypadków choroby u dzików. Mamy także 104 ogniska pomoru u świń.

Potwierdzone przez GIW w ostatnim komunikacie przypadki choroby miały miejsce w województwach: lubelskim (26), mazowieckim (19) i podlaskim (2).
Główny Inspektorat Weterynarii udostępnia wideo pokazujące jak bronić się przed wirusem:

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego

1 grudnia Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów kolskiego, tureckiego, konińskiego,słupeckiego,kaliskiego, pleszewskiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, poznańskiego, średzkiego, śremskiego,obornickiego, grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, wolsztyńskiego oraz międzychodzkiego.

 

Źródło:Główny Inspektorat Weterynarii, GUIDO, fotolia.com

ASF – coraz mniej ognisk

Wygląda na to, że wirus ASF przestał panoszyć się po naszym kraju. Jednak brak nowych ognisk, a nawet zmniejszanie terenu zagrożonego nie zwalnia nikogo z walki przed nim.

Od miesiąca na terytorium Polski nie stwierdzono kolejnych ognisk ASF.  Po wygaszeniu dotychczasowych, na obszarach znajdujących się wokół nich  sukcesywnie uchylane są restrykcje. Dotychczas w województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim uchylono restrykcje wokół 52 wygaszonych ognisk.

Nadal jednak wirus szerzy się wśród dzików. Dlatego ważne jest zrealizowanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z lipca br.  dotyczącej ich depopulacji. Rekomendacje przewidują redukcję do 30 listopada 2017 r. populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.  W pozostałej części Polski, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Redukcji populacji dzików  należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej, a tam, gdzie to konieczne, należy prowadzić odstrzały sanitarne. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście analizowanych badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynarii – PIB, z ktorych wynika, że odnajdywane na ternie naszego kraju padłe dziki, aż 50 – 65 % były chore na ASF.

Warto zaznaczyć, że ze względu na przemieszczanie zwierząt odstrzał dzików w Polsce powinien mieć charakter ciągły. W kraju musimy maksymalnie ograniczać  występowanie wirusa. Podobnie, charakter ciągły powinna mieć identyfikacja padłych dzików w terenie.

Istotne znaczenie dla zwalczania ASF ma przestrzeganie przepisów rozporządzenia Komisji w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.I tak dla przykładu prawdopodobne źródło wprowadzenia ASF do populacji dzików w Czechach nastąpiło w skutek wwiezienia do tego kraju produktów mięsnych zawierających wirusa.

W Polsce prowadzona jest kontrola przemieszczania z państw trzecich, w bagażu osobistym, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Dokonywane są zatrzymania przesyłek niespełniających wymagań oraz nakładane sankcje karne. W wyniku tych działań w ciągu ostatnich 12 tygodni Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała i skonfiskowała ponad 53 tony produktów pochodzenia zwierzęcego.

Międzyresortowy Zespól do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń powołany został Zarządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z sierpniu ubiegłego roku. W skład zespołu wchodzą, sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: minrol.gov

W całej Polsce wchodzą w życie zakazy związane z ASF

Od dnia 11 października 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711 ze zm.). Zmiany wprowadzają m in. na terenie całego kraju – zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom. Zmiany obejmują także sposób uboju świń pochodzących z terenów objętych restrykcjami. Dopuszcza się ubój takich świń, w tym samym dniu co inne świnie, jednakże pod koniec dnia ubojowego. Ponadto zmiany wprowadzają zakaz importu świń z terenów objętych restrykcjami w innych państwach członkowskich oraz wyjątki od tego zakazu, zakaz przemieszczania dzików i świniodzików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz odstępstwa od tego zakazu, a także określają warunki dopuszczające wysyłkę mięsa ze świń pochodzącym z terenów objętych restrykcjami.

 

źródło: wir.org.pl

13 nowych przypadków ASF

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń.

374 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Lebiedziew (gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 5 km od granicy polsko – białoruskiej.

375 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Woskrzenice Małe (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko – białoruskiej.

376 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Kaliłów (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko – białoruskiej.

377 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Bartki (gmina Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie), w odległości ok. 87 km od granicy polsko – białoruskiej.

378 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Mielnik (gmina Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko – białoruskiej.

379 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Zalesie (gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 19 km od granicy polsko – białoruskiej.

380 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Woroblin (gmina Janów Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 2 km od granicy polsko – białoruskiej.

381 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu lasu Szadek (gmina Rokitno, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 15 km od granicy polsko – białoruskiej.

382 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Klonowica Mała (gmina Janów Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko – białoruskiej.

383 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Okczyn (gmina Kodeń, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 1,2 km od granicy polsko – białoruskiej.

384 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Hrud (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko – białoruskiej.

385 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Zalutyń (gmina Piszczac, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 23,5 km od granicy polsko – białoruskiej.

386 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Kolonia Witulin (gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 16 km od granicy polsko – białoruskiej.

Od padłych zwierząt pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższe przypadki ASF zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF. Zwłoki zwierząt zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.