Archiwa tagu: bractwo rydyzna

Strzelanie Królewskie Żniwne w Rydzynie

25 sierpnia 2019 roku odbyło się strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Bracia kurkowi rywalizowali również o takie trofea jak: Tarcza Bracka, Tarcza Zabytków Rydzyny, Tarcza Sponsorów Strzelnicy, Nagrody Rzeczowe i Kura.

Główną nagrodę i tytuł Króla Żniwnego udało się wywalczyć bratu Andrzejowi Samsonowi KBS Rydzyna, a jego rycerzami zostali bracia Tadeusz Szulc KBS Rydzyna i Grzegorz Gindera KBS Rydzyna. W tej konkurencji mogli rywalizować wyłącznie bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rydzyna.

W pozostałych konkurencjach mógł sprawdzić się każdy zainteresowany strzelectwem sportowym.

Najlepszym strzelcem do Tarczy Brackiej okazał się Przemysław Samson, pozostałe miejsca zajęli bracia Marek Balcerek KBS Jutrosin i Jacek Gilewski KBS Poniec.

Tarcze Zabytków Rydzyny wywalczył brat Jacek Gilewski KBS Poniec, pozostałe miejsca zajęli bracia Tadeusz Szulc KBS Rydzyna i Mateusz Głowacz KBS Rydzyna.

Tarcze Sponsorów Strzelnicy wygrał brat Mateusz Głowacz KBS Rydzyna, pozostałe miejsca zajęli bracia Marek Balcerek KBS Jutrosin i Leszek Dulat KBS Rydzyna.

Kura ustrzelił brat Andrzej Samson KBS Rydzyna do czego walnie przyczynili się bracia Mateusz Głowacz KBS Rydzyna i Andrzej Kuźma KBS Rydzyna.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie zaprasza wszystkich chętnych i interesujących się strzelectwem sportowym do wzięcia udziału w najbliższych zawodach odbywających się na strzelnicy Bractwa. To strzelanie odbędzie się 5 października 2019 r. w godzinach od 13:00 do 16:00. Będzie można sprawdzić się w strzelaniu i zdobyć jedną z cennych nagród.

Sprawdź się na strzelnicy

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie zaprasza wszystkich chętnych i interesujących się strzelectwem sportowym do wzięcia udziału w najbliższych zawodach odbywających się na strzelnicy Bractwa w Rydzynie. Strzelanie odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:00.

Będzie można sprawdzić się w strzelaniu i zdobyć jedną z wielu nagród.

Przyjdź na V Turnieju Strzeleckim o Ryngraf św. Trójcy

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w V Turnieju Strzeleckim o Ryngraf św. Trójcy, który odbędzie się 16 czerwca 2019 roku na strzelnicy KBS Rydzyna od godziny 13:00.
Można będzie sprawdzić się w strzelaniu do tarcz i kura.

Zarząd KBS Rydzyna

TURNIEJ STRZELECKI WIOSNA 2019

Na inaugurację sezonu strzeleckiego bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie umówili się 7 kwietnia 2019 r. o godzinie 1300. W pierwszym tegorocznym strzelaniu wzięła udział większość braci chcących sprawdzić swoje umiejętności po zimowej przerwie oraz bracia z innych Bractw.

Rywalizacja toczyła się o następujące trofea: Tarczę Bracką, Tarczę Prezesa, Tarczę Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyna oraz konkurencje Nagrody i Kura.

Tarczę Bracką wystrzelał brat Andrzej Kuźma KBS Rydzyna, następne miejsca zajęli bracia Marek Balcerek KBS Jutrosin, Tadeusz Szulc KBS Rydzyna.

Bezkonkurencyjnym w strzelaniu do Tarczy Prezesa okazał się brat Ryszard Bura KBS Włoszakowice, pokonując braci Mateusza Głowacza KBS Rydzyna i Piotra Pazołę KBS Rydzyna.

Tarcze Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyna wygrała siostra Małgorzata Szefer KBS Jutrosin, pozostałe miejsca zajęli bracia Ryszard Bura KBS Włoszakowice i Ryszard Dudek KBS Włoszakowice.

W konkurencji Nagród najlepszy okazał się brat Jacek Gilewski KBS Poniec, następne miejsca zajęli bracia Ryszard Bura KBS Włoszakowice i Andrzej Kuźma KBS Rydzyna.

Kura ustrzelił brat Tadeusz Szulc KBS Rydzyna, do czego przyczynili się bracia Jacek Gilewski KBS Poniec i siostra Małgorzata Szefer KBS Jutrosin.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie zaprasza wszystkich chętnych i interesujących się strzelectwem sportowym do wzięcia udziału w najbliższych zawodach odbywających się na strzelnicy Bractwa. To strzelanie odbędzie się 16 czerwca 2019 r. od godziny 1300. Będzie można sprawdzić się w strzelaniu i zdobyć jedną z nagród.

tekst/foto: Leszek Dulat

IV TURNIEJ STRZELECKI O RYNGRAF ŚW. TRÓJCY

27 maja 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie uroczystą mszą św. rozpoczęło IV Turniej Strzelecki o Ryngraf św. Trójcy.
Następnie biorący udział w turnieju strzeleckim udali się na strzelnicę, aby rywalizować o takie trofea jak: Ryngraf św. Trójcy, tarcze: św. Trójcy, Prezesa Mateusza, Bracką oraz Kura.
Jedną z konkurencji w której, moli wziąć udział wyłącznie czynni królowie KBS Rydzyna było strzelanie o Klejnot Bracki w postaci historycznego łańcucha królewskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie.
W tym turnieju oprócz braci z Rydzyny wzięli udział Bracia z okolicznych Bractw Strzeleckich.

Najważniejsze trofeum tego turnieju Ryngraf św. Trójcy zdobył brat Dekiert Tadeusz z KBS Śmigiel, dalsza kolejność przedstawiała się następująco:
Gilowski Jacek KBS Poniec
Kuźma Andrzej KBS Rydzyna

Odbyły się także inne atrakcyjne konkurencje, w których rywalizacja zakończyła się następująco:

TARCZA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Szulc Tadeusz KBS Rydzyna
Gilowski Jacek KBS Poniec
Głowacz Mateusz KBS Rydzyna

TARCZA PREZESA MATEUSZA
Dekiert Tadeusz KBS Śmigiel
Kuźma Andrzej KBS Rydzyna
Dudek Ryszard KBS Włoszakowice

TARCZA BRACKA
Głowacz Mateusz KBS Rydzyna
Zamelska Beata KBS Włoszakowice
Kaźmierczak Łukasz KBS Rydzyna

KUR
Kuźma Andrzej KBS Rydzyna
Ogonowski Mirosław niezrzeszony
Koczorowski Jerzy KBS Rydzyna

KLEJNOT BRACKI
Tryumfatorem strzelania o historyczny łańcuch królewski Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie został brat Grzegorz Gindera.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna Panu Kornelowi Malcherkowi za wsparcie finansowe naszego turnieju, oraz Dyrektorowi Zamku w Rydzynie Panu Zbigniewowi Szukalskiemu za pomoc rzeczową.

tekst: Leszek Dulat