Archiwa tagu: informacje rydzna

Stypendium naukowe od “JUKUNDUSA”

Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus zachęca do ubiegania się o stypendium naukowe na rok szkolny/akademicki 2017/18. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendium znajdują się na stronie Stowarzyszenia i Parafii.

Regulamin przyznawania stypendiów: LINK

Załącznik nr 1: LINK

Załącznik nr 2: LINK

Załącznik nr 3: LINK

Wypełnione dokumenty można wysyłać na maila stowarzyszenia: stowarzyszeniejukundus@gmail.com

 

 

źródło: jukundus.pl, facebook.com/RydzynskieStowarzyszenieJukundus

Rycerze i Rycerki już trenują

Zawodnicy klubu Rycerze Rydzyna już trenują. Można ich spotkać na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie.

Dzieci pod czujnym okiem Trenera Dominika Wrotkowskiego z Transformers Trening & Dieta przygotowują się do sezonu jeszcze przed obozem sportowym, w którym wezmą udział. 

Mecze rozpoczną się we wrześniu, więc już teraz muszą przygotowywać się do sezonu.

 

źródło: facebook.com/RycerzeRydzyna

Emerytury rolnicze – zasady obowiązujące od 1 października 2017 roku

1 października 2017 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 5 stycznia 2017 r. poz. 38), które wprowadzoną zmiany w Ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. z 2016 r., poz. 277).

Główną zmianą jest obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

O przyznanie emerytury rolniczej będą mogły ubiegać się osoby, które:

  • skończą 60 lub 65 lat, po dniu 30 września 2017 roku
  • do dnia 30 września 2017 roku, skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obwiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • do dnia 30 września 2017 r. osiągną podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.
  • podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat (ale osobom urodzonym pod 31 grudnia 1948 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie zaliczała tylko okresy podlegania wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników – co oznacza, że okresy w ZUS nie będą rozpatrywane).

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku zaliczane będą także okresy wymienione poniżej, z tą tylko adnotacją, że podanych okresów nie zaliczy się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one wliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidulanych i członków ich rodzin w latach 1983-1990
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia – przed 1983 rokiem.

Prawo do emerytury rolniczej na nowych zasadach będzie ustalane na wniosek złożony najwcześniej 1 października 2017 roku. Wyjątek od tej zasady będzie obejmował osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile osoby te będą posiadały wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Od dnia 1 października 2017 roku nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Częściowe emerytury rolnicze zostaną z urzędu zamienione (od tej daty) na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Opracowała: Anna Czerwińska
Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego