Archiwa tagu: informacje rydzyna

Obydwie drużyny zwyciężyły

Miniony weekend przyniósł obydwom drużynom Rydzyniaka zwycięstwo. Pierwsza Rydzyna Rydzyniaka zwyciężyła przewagą dwóch bramek z Dębem Kębłowo, natomiast Euromebel na własnym stadionie pokonał Sokoła Włoszakowice 2-1.

Dąb Kębłowo 1 – 3 4P4S Rydzyniak Rydzyna

47′ Łukasz Sobecki
72′ Michał Wolański
81′ Łukasz Sobecki
87′ Dąb Kębłowo

Euromebel RKS Rydzyniak 2- 1Sokół Włoszakowice

Bramki zdobyli
Michalski Patryk
Kosiński Marcin

Fitness dla dzieci w Robczysku

W Robczysku odbywają się ćwiczenia fitness, prowadzone przez Kasię Ciesielską. Cotygodniowe spotkania zachęcają dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.

Zajęcia to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim zdrowie. Idąc w tym kierunku w Robczysku rozpoczęły się cotygodniowe zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzi Kasia Ciesielska odbywają się w poniedziałki o 18.30

foto: robczysko

Wybrano wykonawców na przebudowę dróg gminnych

Zakończył się przetarg na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, Moraczewo. Udało się wybrać wykonawcę.

W zakresie zadania I pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; Dąbcze dz. 268/1, Kaczkowo dz. 161, Pomykowo, Tworzanice (wykonanie dróg z kostki betonowej), wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
BRUKARSTWO-HC F.U.H. Henryk Cieplik z Leszna

W zakresie zadania II pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze ul. Piłsudzkiego, Moraczewo, Tworzanki, Kaczkowo dz. 40 i Robczysko (wykonanie drogi asfaltowej), wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno

Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych łącznie ponad 200 tys. zł.

Cały koszt przebudowy dróg wyniesie ponad 800 tys. zł.

Dożynki w Kłodzie

Ostatnie w tym roku dożynki w gminie Rydzyna odbyły się w Kłodzie. Na boisku za świetlicą wiejską na przybyłych mieszkańców i gości czekało mnóstwo atrakcji.

Już od 17.00 na dzieciaki czekały dmuchane zamki i przejażdżki zabytkowym traktorem. Największą atrakcja był jednak balon, którym można było się wznieść i podziwiać okolice z wysokości.

Oprócz tego tradycyjnie było mnóstwo muzyki, tańców i dobrego jedzenia.

« 1 z 5 »

 

 

Czyn społeczny w Przybiniu

Przybiń. Prace przy budowie wiaty, na terenie, którym odbywają się praktycznie wszystkie imprezy wiejskie, dobiegają końca. Znajduje się tam również boisko i plac zabaw.

Kostka została ułożona, a teren wokół altany wyrównany. Wszystkie prace zostały wykonane w czynie społecznym.  Mieszkańcy z sołtysem na czele zapewniają, że nie spoczną na laurach i dalej będą dążyć do tego, aby ich wieś była coraz bardziej atrakcyjna.

Szkolenia dla osób/organizacji pozarządowych

W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi.
Do udziału w szkoleniu zaprasza się szczególnie osoby/organizacje pozarządowe potencjalnie zainteresowanie założeniem spółdzielni socjalnej i świadczeniem np. usług opiekuńczych dla Ośrodków Pomocy Społecznej.
Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach 1-3 października br., w ośrodku szkoleniowym w Dymaczewie.
Warto podkreślić, że ramach LOWES spółdzielnia socjalna może otrzymać do 22 tysięcy złotych dotacji inwestycyjnej na każde tworzone miejsce pracy. Warunkiem jest jednak zatrudnienie osób z obszaru wykluczenia społecznego np. bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. Dodatkowo przez pół roku oferowane jest comiesięczne dofinansowanie bieżących wydatków w kwocie 1500 zł na każdego pracownika.
Zainteresowane osoby/organizacje pozarządowe prosi się o kontakt z Magdaleną Wróblewską, tel. 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Wielka wyprzedaż w Dąbczu

Zapraszamy na wydarzenie, na którym będzie można wymienić lub sprzedać za symboliczną kwotę niepotrzebne ubrania, książki, zabawki, narzędzia, rowery rolki itd..

 

REGULAMIN WYDARZENIA
1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. o godzinie 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbczu
2. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby prywatne,
tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
W wymianie nie mogą brać udziału firmy, które prowadzą działalność w tym zakresie ani też ich właściciele – sprzedając rzeczy należące do firmy. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatorów
4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
5. Wykaz przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy: ubranka dziecięce, obuwie dziecięce, odzież damską, męską; książki, narzędzia, zabawki, rowery, kosiarki itd. Na przedmioty niewymienione w pkt. 5, wymagana jest zgoda organizatorów. Wyklucza się możliwość sprzedaży towarów nielegalnych, niebezpiecznych, niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
Rzeczy do wymiany mają być CZYSTE, BEZ USZKODZEŃ, w miarę na czasie.
Ubrania przez nikogo nie wybrane i pozostawione w miejscu zorganizowanej wymiany – zostaną po zakończeniu imprezy przekazane na cel charytatywny
6. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
7. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatorów jest niezgodny z charakterem wydarzenia.
8. Organizator przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy (stolik oraz krzesło).
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
12. Uczestniczki indywidualnie dogadują się w kwestii wartości przyniesionych rzeczy.
13. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Powiat zabiega o dotację na wsparcie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Wspólnymi siłami do celu” na kwotę 1 120 472 zł. W przypadku przyznania dotacji beneficjentami projektu będą rodziny zastępcze w powiecie leszczyńskim.

PCPR w Lesznie ubiega się o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pod nazwą „Wspólnymi siłami do celu”, na kwotę dofinansowania 1 120 472 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie.

W projekcie zaplanowano objąć wsparciem 156 mieszkańców powiatu leszczyńskiego, w tym:

– 10 rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym ma otrzymać wsparcie asystenta rodzinnego, dojazdową pomoc specjalistyczną, uczestniczyć będzie w warsztatach,

– 51 rodziców zastępczych skorzysta z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, terapeuta, prawnik), uczestniczyć będzie w spotkaniach integracyjnych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych, otrzyma vouchery rekreacyjno-kulturalne,

– 60 dzieci i nastolatków umieszczonych w rodzinach zastępczych uczestniczyć będzie w obozach sportowych, warsztatach z zakresu uzależnień i przyszłości zawodowej, otrzyma vouchery rekreacyjno-kulturalne,

– 21 kandydatów na rodziców zastępczych weźmie udział w szkoleniach przygotowujących do pełnienia roli rodzica zastępczego,

– 3 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze uzyska pobyt w mieszkaniu wspomaganym i wsparcie usługami instruktora usamodzielnienia,

– 11 dzieci z otoczenia rodzin zastępczych uczestniczyć będzie w działaniach animacyjnych podczas wyjazdów warsztatowych.

Planowany termin zakończenia oceny projektów przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu przypada na marzec 2020 r. W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie otrzymało ok. 1,3 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację – podobnego, do niedawno opracowanego – projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dyżury psychologa w MGOPS w Rydzynie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 – I piętro prowadzone są dyżury psychologa.

Z bezpłatnych porad specjalisty skorzystać można w następujące dni tygodnia:
poniedziałek w godz. 10.00 – 11.00
wtorek w godz. 14.00 – 15.00
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa mogą zgłaszać się osobiście w dniu dyżuru lub zapisać telefonicznie pod nr (65) 53 80 008.

Droga Dąbcze – Nowa Wieś zamknięta na czas przebudowy

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic wykonuje pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Zgodnie z umową z wykonawcą przebudowa ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie potrwa do końca października br.

W związku z przebudową od 10 września do 11 października 2019 r. będzie całkowicie zamknięty odcinek drogi Dąbcze – Nowa Wieś, od skrzyżowania z drogą powiatową Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi do Szkoły Podstawowej w Dąbczu.

Zalecany objazd wyznaczono przez Dąbcze – Leszno – Nowa Wieś oraz Dąbcze – Tworzanice –Robczysko – Pawłowice – Nowa Wieś.

Drugi etap robót od skrzyżowania z drogą Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi do Kąkolewa i wyłączenie z ruchu drogowego tego odcinka rozpocznie się 18 września br. i potrwa do końca października.

Zakres wycenionych na ok. 5,1 mln zł prac (połowa kosztów stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) to m.in. wzmocnienie krawędzi jezdni i poszerzenie jej do sześciu metrów oraz przebudowa istniejących chodników. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Protokoły suszowe do podpisu w UMiG Rydzyna

Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód (…) informuje, że wszystkie protokoły suszowe zostały sporządzone i są gotowe do podpisu przez rolników w UMiG Rydzyna.

 

W przypadku pogłębienia się szkód w uprawach kukurydzy na ziarno, bądź buraka cukrowego, ww. komisja, w październiku bądź listopadzie (przed zbiorem uprawy) na wniosek rolnika, może przeprowadzić doszacowanie szkody.

Informujemy także, że w zasadach przyznawania finansowej pomocy przez ARiMR, szykowana jest zmiana tj.:

„Wysokość stawki pomocy, będzie uzależniona od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy, lub od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta”.

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas, insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
UMiG Rydzyna – tel. 65 53 88 434.

 

źródło: rydzyna.pl

Mikhail Tsyhanouski wygrał Top 12 Białorusi juniorów

Znakomicie nowy sezon rozpoczął Mikhail Tsyhanouski. Nowy zawodnik Wametu Dąbcze wygrał w miniony weekend turniej Top 12 Białorusi juniorów.

Przez dwa dni w Mińsku z udziałem dwunastu najlepszych zawodników Białorusi do lat 18 trwała rywalizacja w turnieju Top 12. Triumfatorem imprezy został pozyskany w okienku transferowym przez Wametu Dąbcze Mikhail Tsyhanouski, który w finale pokonał Heorhi Kunatsa 4:3 (11:5, 11:8, 7:11, 11:8, 13:15, 6:11, 11:9). Wcześniej, bo w półfinale, nowy gracz klubu z gminy Rydzyna pokonał Uladzimira Belakona 4:0 (11:5, 11:6, 11:6, 11:3).

Mikhail Tsyhanouski swoje pierwsze kroki w tenisie stołowym stawiał w klubie z Grodna. Od września jest objęty szkoleniem przez Białoruski Związek Tenisa Stołowego i trenuje w centralnym ośrodku w Mińsku. W barwach Wametu Dąbcze zadebiutuje już 28. września w wyjazdowych meczach 2. ligi z Piastem Ostrzeszów i Tajfunem Ostrów Wielkopolski.

Witacz z Dąbcza na pierwszym miejscu

Dobiegł końca konkurs dla sołectw „Witacz godny dożynek”, w którym należało wysłać fotografie dekoracji na zakończenie żniw.

Do portalu wiescirolnicze.pl spłynęło  wiele zdjęć przedstawiających pomysłowe witacze dożynkowe.

Do przygotowania kukieł dożynkowych wykorzystano wiele różnych materiałów, w tym te tradycyjne, jak wiązanki siana, baloty, wiechy kukurydzy, owoce i warzywa ale i papier, tkaniny, a nawet rower. Przy drogach usytuowano wiejskie baby i chłopów zapraszających do zabawy, pojazdy rolnicze, słomiane świnki, krowy, koguty i konie z wozami.

Drogą mailową i poprzez Facebooka wysłano prawie pięćdziesiąt zgłoszeń z różnych stron Polski. Niezwykle ciężko  było wybrać ten najlepszy witacz dożynkowy. Po wielu dyskusjach uznano, że pierwsze miejsce należy się sołectwu Dąbcze  Zdjęcie przesłał sołtys Łukasz Wleklik.

– Postanowiłem zorganizować dożynki dla mieszkańców w stylu country. Każdego dnia można zauważyć grupy mieszkańców, rowerzystów i przejezdnych aut zatrzymujących się i robiących naszym dekoracjom zdjęcia. Na życzenie mieszkańców koń nie został rozmontowany i dalej jest atrakcją, głównie dla tych najmłodszych. Naszym drugim witaczem jest traktor, który jest równie fajną atrakcją oraz chłop z babą – podał.

Do sołectwa trafi bon o wartości 500 zł ufundowany przez firmę Toral.

źródło: wiescirolnicze.pl

foto: Dąbcze Info24

Szansa na granty na projekty młodzieżowe

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Cel konkursu? Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Zakończenie naboru wniosków – 7.10.2019 r. godzina 12:00. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Kontakt:

Fundacja Nauka dla Środowiska

Arkadiusz Borysiewicz tel. 534 523 529

rs@ndsfund.org

www.ndsfund.org

Najmłodsi rywalizowali w Luboniu

Blisko 170. zawodniczek i zawodników z 38. klubów rywalizowało w minioną sobotę w II Młodzieżowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Luboniu. W tym gronie znaleźli się także najmłodsi przedstawiciele Wametu Dąbcze.

Najlepszy wynik w Luboniu uzyskał Filip Baliński, który startował w gronie żaków. Zawodnik Wametu Dąbcze, po bardzo dobrym turnieju w swoim wykonaniu, zajął miejsce w przedziale 9-10. W całej imprezie Baliński doznał dwóch minimalnych porażek z Hubertem Kwiecińskim (Smecz Konin) 2:3 i Maciejem Skrzypczakiem (KTS Wijewo) 2:3. W pozostałych spotkaniach pokonał Roberta Olkowicza (KTS Wijewo) 3:0 i Mateusza Hołdę (Emdek Bydgoszcz) 3:0.

W kategorii kadetek z dobrej strony pokazała się Magdalena Borowczyk. Tenisistka stołowa klubu z gminy Rydzyna została sklasyfikowana na miejscach 11-12, pokonując w zawodach m.in. rozstawioną z numerem cztery Annę Dolińską 3:1.

Aż czterech przedstawicieli zespołu z powiatu leszczyńskiego rywalizowało w gronie młodzików. W tej grupie wiekowej najlepszy wynik uzyskał Mikołaj Szabała, plasując się na pozycjach 15-16. Maciej Kajzer zmagania ukończył w przedziale 21-24, a Tymnoteusz Marcinkowski i Adrian Wieczorek uplasowali się na pozycjach 33-36.

Wszyscy przedstawiciele Wametu Dąbcze w sobotnich zawodach są wychowankami Akademii Tenisa Stołowego w Dąbczu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 17:00-18:30 i są bezpłatne.

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA PN. „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

12 września 2019 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi i rowerzyści. Tylko w pierwszych 8 miesiącach br. na wielkopolskich drogach zginęło 40 osób. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

Z uwagi na coraz wcześniej zapadający zmrok, mgliste poranki, którym towarzyszą niebezpieczne warunki na drodze, przestrzegamy wszystkich uczestników ruchu drogowego przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić przy nieodpowiedniej jeździe, niedostosowanej
do zmiennych warunków panujących na drodze, bądź niewłaściwym zachowaniom pieszych przekraczających jezdnię oraz przy niewłaściwym korzystaniu z przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze jest ich niewidoczność dla kierujących pojazdami. Pamiętajmy, że w okresie jesiennym – podczas mgły i deszczu, nasza widoczność jest bardzo ograniczona. W trosce o nasze życie i zdrowie nie zapominajmy o elementach odblaskowych, które pozwolą nam na bycie widocznym i w dużej mierze pozwolą uchronić się przed niebezpieczeństwem.

Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być ukarany mandatem karnym.

 

źródło: leszno.policja.gov.pl

Wierzą, że dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą. Projekt fundacji SieDzieje

Fundacja SieDzieje udowadnia, że dobro wraca. Grupa pasjonatów żeglarstwa, turystyki i pomagania postanowiła połączyć swoje pasje i stworzyć działalność, wspierającą młodych ludzi. Ich reprezentacyjny projekt, Dobry Rejs, pozwolił dzieciom i młodzieży z domów dziecka na przeżycie wspaniałej przygody.

Sukces pierwszej edycji, która odbyła się w dniach 20-28 kwietnia 2019 r zachęcił realizatorów do dalszych działań. „Od początku kierujemy się słowami „Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą!”” – mówią.

Jednak, żeby kolejna wyprawa doszła do skutku, potrzebna jest pomoc sponsorów. Brak funduszy nie może jednak przegrać z pasją i chęcią zorganizowania młodzieży wspaniałego wypoczynku.

Wyprawa była udana i przyniosła dzieciom z domów dziecka wiele wspaniałych doświadczeń. Pięcioro młodych ludzi, których do tej pory los nie rozpieszczał, przeżyło przygodę swojego życia. Podczas wyprawy mieli okazję poznać przepiękne wybrzeże Hiszpanii: od Malagi aż po Alicante oraz doświadczyli na własnej skórze, co oznacza żeglarstwo pełnomorskie przy wietrze o sile 8° w skali Beauforta.

„Byliśmy uczestnikami wiosennej edycji Dobrego Rejsu. Dzięki Fundacji mieliśmy okazję spędzić niesamowitą żeglarską przygodę na ekskluzywnym jachcie. Nigdy wcześniej nie sądziliśmy, że tego typu marzenie mogłyby się spełnić. Najbardziej w pamięci utkwił nam poranny widok egzotycznej, śródziemnomorskiej natury od strony morza – każdego poranka, budząc się w innym miejscu. Niesamowicie piękne krajobrazy… Rejs ten nie tylko był możliwością do poznania zupełnie innego świata, kultury i języka, ale także lekcją zaradności i współpracy w codziennych obowiązkach na pokładzie” – zdradzają Karolina i Filip, dwójka młodych ludzi, uczestniczących w projekcie.

Wiosenna edycja przeszła do historii, a przed nami kolejna – jesienna. Na uczestników czekają nowe przygody.

Organizatorzy zapraszają do wsparcia jesiennej edycji Dobrego Rejsu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zbiórka pieniędzy na portalu Pomagam.pl, którą można znaleźć pod linkiem: https://pomagam.pl/en/dobry-rejs_2019

Drugi z nich polega na zakupie biletu lotniczego tanich linii lotniczych dla jednego uczestnika rejsu. Więcej informacji o można uzyskać u głównego koordynatora Dobrego Rejsu, Piotra Łacockiego: e-mail: fundacja@siedzieje.net.

Seniorzy rozpoczęli sezon w Luboniu

Czterech reprezentantów Wametu Dąbcze wystartowało w minioną niedzielę w I Grand Prix Wielkopolski seniorów w tenisie stołowym. Najlepiej w silnej stawce zaprezentował się Wojciech Chrząszcz, który został sklasyfikowany na miejscach 9-12.

Otwierające sezon Grand Prix Wielkopolski zgromadziło na starcie rekordową liczbę uczestników. Do Lubonia przyjechało aż 87. tenisistów stołowych. W tak licznej stawce dzielnie walczyli zawodnicy Wametu Dąbcze. Najwyższą lokatę w niedzielnej imprezie zajął Wojciech Chrząszcz, dla którego był to oficjalny debiut w ekipie z gminy Rydzyna. Były zawodnik Morlin Ostróda turniej zakończył w przedziale miejsc 9-12. W Luboniu Chrząszcz pokonał Wojciecha Wasiółkę (Błękitni Niechłód) 3:1, Grzegorza Sarnika (Piast Ostrzeszów) 3:2 oraz przegrał z Adrianem Spychałą (Ochman Raszków) 1:3 i Mateuszem Lisieckim (Tajfun Ostrów Wielkopolski) 0:3.

Na pozycjach 17-24 start I Grand Prix Wielkopolski seniorów zakończyli Krzysztof Mrozek i Mateusz Przybył. Pierwszy w Luboniu ograł Karola Fliegera (MKTS Opalenica) 3:2 oraz przegrał z Mateuszem Lisieckim (Tajfun Ostrów Wielkopolski) 0:3 i Wojciechem Iwasyszynem (Piast Ostrzeszów) 0:3. Przybył z kolei pokonał Piotra Filodę (Optimum Lubasz) 3:0, Wojciecha Miczugę (Wielkopolska Komorniki) 3:1 i Pawła Żarskiego (MKTS Opalenica) 3:2 oraz przegrał z Adrianem Spychałą (Ochman Raszków) 0:3 i Marcinem Żabińskim (Smecz Konin) 0:3.

Czwarty, najmłodszy gracz Wametu Dąbcze w niedzielnym turnieju – Tomasz Mrozek, uplasował się na pozycjach 41-48. W inauguracyjnych zawodach młodszy z braci Mrozków pokonał Grzegorza Nowaka (LKTS Luboń) 3:1 oraz przegrał z Wojciechem Chwastyniakiem (Błętkitni Niechłód) 1:3 i Wiktorem Talarem (Żaki Taczanów) 0:3.

Triumfatorem I Grand Prix Wielkopolski został Adrian Spychała, przed Rafałem Dworakowskim i Maciejem Wiśniewskim (wszyscy Ochman Raszków).

SOSW Rydzyna po kolejnym etapie przebudowy

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zakończono kolejny etap przebudowy obiektów w celu ich dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.

To była kolejna w ciągu ostatnich lat inwestycja w obiektach SOSW. W 2018 r. z budżetu powiatu leszczyńskiego sfinansowany został pierwszy etap prac o wartości 791 tys. zł. W tym roku kontynuowane były prace przystosowujące budynki szkolne do przepisów przeciwpożarowych. Firma Kosmala Electric z Leszna wygrała przetarg na drugi etap prac, na który w budżecie samorządu przeznaczono ok. 570 tys. zł.

Tegoroczny zakres prac w oficynie zachodniej SOSW w Rydzynie obejmował budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej, częściowo nowej instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych, malowanie korytarzy i klatek schodowych.  W części nieużytkowej na piętrze powstały długo wyczekiwane trzy toalety:  dla uczniów – żeńska i męska oraz dla nauczycieli. Ponadto zmodernizowano po 25 latach toalety na parterze dla nauczycieli i administracji.  Prace zostały zaakceptowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

W kolejnych latach planowane są następne prace, tym razem w zakresie dostosowania  części oficyny wschodniej SOSW do przepisów przeciwpożarowych. Do wykonania pozostało wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej  i częściowo instalacji elektrycznej.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Podsumowanie bezpieczeństwa na leszczyńskich drogach w czasie wakacji 2019

Priorytetowym celem Policji w czasie letnich wakacji było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na podległym terenie, w tym przede wszystkim w ruchu drogowym. Najważniejsze było bezpieczne dotarcie wszystkich podróżujących do celu podróży i miejsc wypoczynku. Leszczyńska Policja podsumowała bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu w czasie wakacji 2019.

Każdorazowo przed zbliżającymi się wakacjami leszczyńska Policja skrupulatnie przygotowuje się do tego okresu. Głównym celem funkcjonariuszy jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, ale także osób które w tym czasie wypoczywają na naszym terenie lub tylko przez niego przejeżdżają. W okresie letnim policjanci uczestniczą w wielu akcjach, festynach, spotkaniach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami podczas, których przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym także na drodze.

Przez cały rok, a w czasie wakacji w szczególności policjanci kontrolują autokary przewożące dzieci do miejsc zorganizowanego wypoczynku. Wówczas sprawdzany jest stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny pojazdu, którym mają być przewożeni najmłodsi.

W czasie lata nad bezpieczeństwem na drogach w naszym regionie czuwało kilkudziesięciu policjantów, wspomaganych przez funkcjonariuszy innych wydziałów. Przeprowadzane były działania zapobiegające najtragiczniejszym w skutkach zdarzeniom drogowym. W te ostatnie zaangażowani byli także policjanci z ościennych komend Policji.

W czasie wakacji na wszystkich policyjnych stronach internetowych można było obserwować mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Każdego dnia była aktualizowana i można na niej było obserwować bieżącą lokalizację najtragiczniejszych wypadków. Niestety na naszym terenie również pojawiały się dwa „czarne punkty”.

W czasie wakacji w regionie leszczyńskim doszło do 297 zdarzeń na drodze, w tym do 47 wypadków i 250 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 55 osób zostało rannych.

Nietrzeźwość za kierownicą, rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz przekroczenie prędkości powyżej 50km/h w terenie zabudowanym to główne przyczyny utraty prawa jazdy.

Od 20 czerwca do 31 sierpnia br. leszczyńscy policjanci zatrzymali kierującym ponad 60 praw jazdy. W tym 26 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50km/h. Sprawcy tych wykroczeń będą je mogli odzyskać dopiero po upływie 3 miesięcy.

Pomimo policyjnych apeli o trzeźwość za kierownicą mundurowi zatrzymali 37 osób, które zdecydowały się prowadzić pojazd mechaniczny po wypiciu alkoholu. W tym przypadku kierowcy muszą liczyć się z ponownym zdawaniem egzaminu na prawo jazdy, gdyż przez co najmniej 3 lata nie będą mogli wsiąść za kierownicę samochodu.

Pamiętajmy, że policyjne akcje, kontrole, apele nie zwiększą bezpieczeństwa na drogach dopóki uczestnicy ruchu drogowego nie staną się bardziej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo swoje i innych oraz bezwzględnie nie będą przestrzegali przepisów ruchu drogowego, w szczególności tych dotyczących ograniczeń prędkości.

Monika Żymełka

WAŻNE ZMIANY w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

WAŻNE ZMIANY w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579, Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

Zgodnie z  art. 6m ust 4. w/w ustawy

„ Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…

z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…” gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

WYRÓŻNIA SIĘ TERMINY dotyczące składania nowej deklaracji i zmian deklaracji:

o   SKŁADANIE DEKLARACJI:  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów.

o   ZMIANA DEKLARACJI: każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość – zgon/ narodziny/ przeprowadzka itp.) należy pamiętać aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

źródło: kzgrl.pl

Nowy skład na nowy sezon! Wamet odkrył karty!

Uczestnik mistrzostw Europy juniorów w Ostrawie – Mikhail Tsyhanouski, ćwierćfinalista młodzieżowych mistrzostw Polski w grze podwójnej – Wojciech Chrząszcz oraz mający za sobą występy w Superlidze i 1. lidze – Szymon Kulczycki to nowi zawodnicy 2-ligowego Wametu Dąbcze.

Do sporych przetasować w wakacyjnej przerwie doszło w szeregach Wametu Dąbcze. Uczestnika Pucharu Europy TT Inter Cup opuścili Jakub Werner, Piotr Chmiel i Denis Bolewicz. Dwaj pierwsi przenieśli się na zapleczę LOTTO Superligi. Werner będzie występował w Enerdze Toruń, a Chmiel zdecydował się parafować umowę ze spadkowiczem z najwyżej klasy rozgrywkowej – Morlinami Ostróda. Trzeci z graczy Wametu – Denis Bolewicz w nowym sezonie zdobywał będzie punkty dla występujących na 3-ligowym froncie Błękitnych Niechłód.

Po stracie liderów działacze klubu z gminy Rydzyna szybko przystąpili do transferowej ofensywy. Jako pierwszy umowę ma grę w barwach Wametu parafował 17-letni Mikhail Tsyhanouski. Leworęczny Białorusin jest aktualnie w kadrze swojego kraju do lat 18 i zbiera międzynarodowe doświadczenie. W pierwszej połowie lipca wystąpił w mistrzostwach Europy juniorów w Ostrawie, gdzie wygrał ponad połowę swoich pojedynków.

Nową twarzą w zespole z Dąbcza jest także Wojciech Chrząszcz. Były zawodnik Morlin Ostróda to dobry znajomy Jakuba Wernera i to za sprawą byłego już lidera klubu z powiatu leszczyńskiego trafił do Wametu. Obydwaj zawodnicy wspólnie dotarli do ćwierćfinału młodzieżowych mistrzostw Polski w deblu w połowie kwietnia. Chrząszcz, podobnie jak Tsyhanouski, jest graczem leworęcznym. Główną bronią nowego tenisisty stołowego uczestnika Pucharu Europy TT Inter Cup jest przede wszystkim gra dwoma czopami.

Jako ostatni do 2-ligowca z gminy Rydzyna dołączył Szymon Kulczycki. To najbadziej doświadczony gracz w kadrze Wametu na sezon 2019/2020. Kulczyki, który jest ojcem i trenerem mistrza Europy juniorów w grze mieszanej – Samuel, w przeszłości występował w Superlidze i 1. lidze.

Ponadto w składzie Wametu Dąbcze na kolejny sezon pozostali bracia Krzysztof i Tomasz Mrozkowie oraz Mateusz Przybył. Szerokie zestawienie drużyny z powiatu leszczyńskiego uzupełniają także Mieszko Przybył, Jakub Mazankiewicz, Miłosz Matusik i Bartek Adamczak.

W sezonie 2019/2020 ekipa z gminy Rydzyna występować będzie na kilku frontach. Pierwszy zespół rywalizował będzie w Pucharze Europy TT Inter Cup oraz 2. lidze wielkopolsko-zachodniopomorskiej. Druga drużyna z kolei występować będzie w 4. lidze. Ponadto przedstawiciele Wametu grać będą także w turniejach z cyklu Grand Prix Wielkopolski oraz Grand Prix Polski.

Odwiedziny w Bielawach

W miniony weekend uczniowie Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  z Rydzyny wraz z nauczycielami udali się do zaprzyjaźnionej szkoły w Bielawach. W sobotę uczniowie wywalczyli drugie miejsce w „Biegach Ułańskich”, natomiast w niedzielę uczestniczyli w uroczystościach związanych z rocznicą bitwy pod Walewicami i Bielawami.

źródło: Nadia Kosicka

Poszerzają drogę w Dąbczu i Nowej Wsi

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic kończy pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Do 10 września br. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna zadeklarowało wykonanie robót drogowych, dla których zamknięta została droga powiatowa Dąbcze – Nowa Wieś, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną przed posesją nr 66 w Dąbczu do posesji nr 20 a w Nowej Wsi, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Leszno – Pawłowice. To pierwszy etap przebudowy ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie.

Roboty polegają na wzmocnieniu istniejącej krawędzi jezdni i jej poszerzeniu do sześciu metrów, przebudowie istniejących chodników, regulacji studni wpustowych kanalizacji deszczowej oraz oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów drogowych. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Inwestycja powiatowa ma zakończyć się w październiku br. i będzie kosztować ok. 5,1 mln zł. Połowę kosztów stanowić będzie dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Narodowe Czytanie w SP Dąbcze

7 września w całej Polsce odbyła się akcja Narodowego Czytania, której od 2012 roku organizatorem jest Prezydent RP. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania polskie nowele . Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu również przyłączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. W piątek 6 września nauczycielka języka polskiego, p. Marta Andersz oraz uczennice klasy siódmej zaprezentowały przed swoimi kolegami opowiadanie Brunona Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków.” Mimo, że utwór ten nie należy do łatwych w odbiorze (szczególnie przez najmłodszych uczniów), to wszyscy w ciszy słuchali lektury. Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego.

teks: Hanna Dopierała, foto: Jacek Ptaszyński

 

RYDZYNA WAMET RUN

Już wkrótce czeka nas bieg, organizowany przez Wamet.

RYDZYNA WAMET RUN odbędzie się 21.09.2019.

Bieg 11 km, 5,5 km i Nordic Walking 5,5 km

Zapisanych już jest 152 osoby. Dołącz do tego grona.

Wszystkie informacje i zapisy na stronie:
https://tritime.pl/news/w-30/zapisy-na-rydzyna-wamet-run

 

„Taneczny Piątek” po raz ostatni w tym roku

6 września w Rydzynie odbył się ostatni w tym roku „Taneczny piątek”.  Tym razem publiczność do tańca zagrzewał zespół Emaro.

Impreza rozpoczęła się o 18.00 i trwała do godzin nocnych. W tym czasie goście mogli pobawić się przy tanecznej muzyce, odpocząć przy stolikach oraz spędzić czas w towarzystwie znajomych.

Oprócz tego, goście mogli podziwiać ZTL Moraczewo, pokaz taneczny zespołu ALEBABKI z Wijewa oraz skosztować wyrobów KGW z Dąbcza.

Niestety, to ostatnia piątkowa zabawa w tym roku.

Zapraszamy do oglądania wideo i fotorelacji z wydarzenia.

« 1 z 12 »

 

 

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – spotkanie dla organizacji pozarządowych

Jak zmieniły się wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe? Centrum PISOP zaprasza fundacje i stowarzyszenia na spotkanie 9 października br. w godz. 13.00 –  16:00 w  Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Centrum PISOP organizuje 9 października 2019 r. w godz. 13.00 –  16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (pl. Kościuszki 4b) spotkanie poświęcone m.in. prawidłowemu wypełnianiu nowych formularzy ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Spotkanie będzie także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązania relacji z innymi organizacjami działającymi w powiecie leszczyńskim.

Program spotkania:

godz. 12:30 – 13:00 – rejestracja uczestników

godz. 13.00  – otwarcie spotkania

godz. 13.15 – 14.00  – wprowadzenie do tematu nowych wzorów ofert i sprawozdań (Łukasz Waszak – prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej)

godz. 14.00 – 15.45 – warsztaty w grupach (Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP)

godz. 15.45 – zakończenie i podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować do 30 września br. do Magdaleny Wróblewskiej pod adresem e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych współfinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Formularz rejestracyjny