Archiwa tagu: krus

KRUS ma nowego prezesa!

Dotychczasowy szef KRUS Adam Wojciech Sekściński został odwołany ze stanowiska.

Nowym Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została Aleksandra Stanisława Hadzik, która do tej pory pełniła stanowisko zastępcy prezesa.

Jak podaje nam dyrektor biura prasowego resortu rolnictwa Małgorzata Książyk, zmiana na stanowisku prezesa KRUS odbyła się zgodnie z przepisami – na wniosek ministra rolnictwa.

Do odwołania byłego już prezesa Kasy doszło w piątek, 26 października.

Nowa prezes KRUS została pozowała na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Przyczyny zmiany na stanowisku prezesa KRUS oficjalnie nie są jednak znane, jednak według doniesień “Gazety Pomorskiej” minister rolnictwa przyznał, że były prezes KRUS został radnym wojewódzkim i stracił swoje dotychczasowe stanowisko, aby nie szkodzić swojej nowej pracy.

źródło: wiescirolnicze.pl

KRUS: Podatki od emerytów i rencistów za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że do 28 lutego przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent.

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Jak podaje KRUS w zdecydowanej większości przypadków Kasa sama wystawi PIT 40A i tym samym rolniczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2017 r. m.in., gdy:
  –  w ciągu 2017 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  –  Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  –  Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2017 r.),
  –  którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A, który następnie zainteresowany będzie musiał złożyć we właściwym urzędzie skarbowym

Podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2017 r. kwoty 6.600 zł.

źródło: wiescirolnicze.pl