Archiwa tagu: leszno

Oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków

Jeden z większych projektów ostatniego czasu został sfinalizowany. Oczyszczalnia ścieków została oficjalnie otwarta. Przecięcie wstęgi zakończyło długotrwałe prace nad wykonaniem nowoczesnego obiektu.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniósł 10 206 780,11 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 “ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

Sprawnie działająca oczyszczalnia to jeden z filarów gminy. Wiedzą o tym włodarze Rydzyny, którzy zadbali o wspomniane dofinansowanie. W ostatnim czasie udało się dokończyć prace budowlane przy sercu obiektu, czyli tzw. reaktorach biologicznych. To w nich będzie rozpoczynał się proces oczyszczania sposobem biologicznym. W bioreaktorach zachodzą bowiem najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy, czyli rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków biogennych. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii zamieniających ścieki w przezroczystą ciecz, która w końcowym procesie oczyszczania trafi do Rowu Polskiego.

« 1 z 2 »

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę Poniatowskiego

W poniedziałek, 26.02. 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Lesznie  została podpisana umowa na przebudowę ulicy Poniatowskiego.

Wykonawca  Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna podpisał umowę ze starostą leszczyńskim, burmistrzem MiG Rydzyna.                W spotkaniu uczestniczył również radny powiatowy Grzegorz Brzeskot reprezentujący gminę Rydzyna.

Przypominamy, że prace opiewające na kwotę 540 tys. złotych mają zostać zakończone w czerwcu bieżącego roku.

Będzie ścieżka rowerowa z Leszna do Rydzyny, podpisano porozumienie

Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, członek zarządu powiatu Grzegorz Brzeskot, prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, burmistrz MiG Rydzyna Kornel Malcherek  oraz zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Poznaniu  Tadeusz Łuka podpisali porozumienie w sprawie wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr. 5 na odcinku za drogą powiatowa do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny.

GDDKiA zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacji przetargowej, nabycia nieruchomości oraz wycinki lasu pod ścieżkę, przekazania destruktu bitumicznego z remontu dk5. GDDKiA przekaże teren pod ścieżkę rowerową na czas budowy i utrzyma umowę w formie użyczenia.

Samorządy poniosą koszty wynikające z porozumienia tj.

1. Gmina Rydzyna 300 000 zł.

2. Miasto Leszno 300 000 zł.

3. Powiat Leszczyński 300 000 zł.

Ścieżka rowerowa zostanie oddana do użytku w czerwcu tego roku.

 

Kiermasz ozdób i dekoracji Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rydzyny

W siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się kiermasz ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych, wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej  „PRO – ACTIV” w Rydzynie.

Wszystkie ozdoby wykonano ręcznie, uczestnicy warsztatów przygotowywali je od kilku miesięcy. Kiermasz był niewątpliwie wyjątkowym i z pewnością nie ostatnim tego typu przedsięwzięciem. Rękodzieła wykonane przez uczestników WTZ z Rydzyny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Na zajęcia WTZ uczęszcza 30 osób, które posiadają zaktualizowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wpisem o uczestniczeniu w WTZ. Warsztaty w Rydzynie odbywają się w pracowniach o różnych profilach zawodowych. Jest ich sześć: pracownia gospodarstwa domowego, krawiecko – dziewiarska, tkacka, stolarska, plastyczna i komputerowa oraz ogród działkowy.

WTZ prowadzi swoją działalność w kierunku rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem tych działań jest wsparcie osób niepełnosprawnych w uzyskaniu samowystarczalności pozwalającej na samodzielne i aktywne życie osobiste, zawodowe i społeczne.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

ZTL Moraczewo na Festiwalu Smaku i Tradycji

21 października na leszczyńskim rynku odbyła się ciekawa impreza, Festiwal Smaku i Tradycji.

Zespól Tańca Ludowego Moraczewo został zaproszony na wydarzenie. Młodzi tancerze zaprezentowali swoje umiejętności przed zgromadzoną publicznością.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z występu Moraczewa.

Zajęcia ze strażą miejską w przedszkolu w Rydzynie

Starszy inspektor pan Rafał Pędziwiatr ze straży miejskiej z Leszna dnia 9 października przeprowadził w przedszkolu w Rydzynie zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym zajmuje się straż miejska, jak wyglądają oznaczenia na mundurze i czapce oraz jakie zachowania mogą zagrażać zdrowiu i życiu dzieci zarówno na drodze, jak i w domu.
Dzieci oglądały plansze, które strażnik z nimi omawiał, zadawały pytania i opowiadały o swoich doświadczeniach. Pochwalili się również znajomością numerów alarmowych. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał upominek -znaczek odblaskowy i książeczkę do kolorowania. Dzieci wręczyły swojemu gościowi kwiatki i drobne pamiątki. 
tekst : Beata Musielak

Dzień Kukurydzy w Nowej Wsi

Dzień Kukurydzy 2017 w Nowej Wsi gm. Rydzyna. Na pole miejscowego rolnika Jerzego Giernasia zjechali się plantatorzy kukurydzy z dużej części Wielkopolski.

Rozpoczął się od powitania w świetlicy wiejskiej i poczęstunku kawą, herbatą, wypiekami, swojskim chlebem ze smalcem oraz zupą gulaszową.

Po oficjalnym powitaniu wszyscy przeszli na pole, gdzie były omawiane odmiany kukurydz uprawianych.

Po powrocie do świetlicy wykładu o produkcji i przetwarzaniu kukurydzy udzielił  profesor Maciej Kowalski

 

 

Promocja Zeszytu Literackiego w Galerii Lochy

23 maja w Galerii Lochy odbyła się promocja Zeszytu Literackiego „Wrastam w ciszę”, przygotowanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. W spotkaniu uczestniczyło dwóch artystów z gminy Rydzyna: Gabriel Roszak i Katarzyna Zmysłowska.

O godzinie 17.00 spotkanie zostało otwarte słowami z popularnego utworu Grechuty: „Wiosna, ach, to ty!” Poprowadzili je Ryszard Biberstein oraz Marek Klupś. O oprawę muzyczną zadbał Tomasz Biberstein.

W Zeszycie Literackim znalazło się 21 autorów:  Eleonora i Ryszard Biberstajn, Dominika Gładek, Krystyna Grys, Tadeusz Hofmański, Kamila Kampa, Marek Klupś, Stanisław Kruk, Elżbieta Kuśnierek, Roxana Lewandowska, Dagmara i Zbigniewa Poch, Roman Potok,
Gabriel Roszak, Danuta Sikorska, Jerzy Stankiewicz, Bogusława Szopa, Ewa Wierzbinska-Kloska, Zbigniew Zalesiński, Irena Maria Zborowska, Anna Zielazny i Katarzyna Zmysłowska. Każdy z nich miał przedstawić po dwa wiersze. Utwory nieobecnych były recytowane przez prowadzących.

Na uczestników spotkania czekała niespodzianka. Po występie każdego z poetów, wybrana osoba miała zadać pytanie artyście. Wszyscy byli skupieni i… jednakowo zaskoczeni, gdy pojawiał się przed nimi mikrofon.

Niezależnie wystąpiła młoda twórczyni, Martyna Mąkowicz, która zaprezentowała wiersz pt. „Przerwany lot” ze swojego debiutanckiego tomiku „Teraz niebiesko już jest”.

Po spotkaniu wszyscy poeci, których utwory zostały opublikowane w Zeszycie, otrzymali po różyczce i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. (kz)

Foto: E. Weight, W. Boncut

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Rydzyny w Starostwie

źródło: powiat-leszczynski.pl

Powiat Leszczyński z projektem budżetu na 2017 rok.

Wniosek na budowę 14 km ścieżek w powiecie złożony

Powiat leszczyński złożył wniosek o dotację z budżetu Unii Europejskiej na budowę ok. 14 km sieci dróg rowerowych w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna. Inwestycja ma kosztować ok. 7,7 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 70 proc.

Projekt „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” to wspólne przedsięwzięcie powiatu leszczyńskiego oraz gmin Osieczna, Lipno i Rydzyna. Wszystkie te samorządy podpisały umowę partnerską, zgodnie z którą partnerem wiodącym stał się powiat leszczyński.

W gminie Rydzyna ma powstać ok. 3,8 km ścieżki wzdłuż drogi powiatowej z Dąbcza przez Nową Wieś do granicy gminy. W gminie Osieczna przewidziano budowę 4,1 km ścieżki od dworca kolejowego do zespołu szkół w Kąkolewie, następnie wzdłuż drogi powiatowej od granicy tej miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem w Osiecznej (z przerwą w miejscowości Łoniewo). Natomiast w gminie Lipno ma zostać zbudowanych 5,9 km ścieżki wzdłuż dróg powiatowych od skrzyżowania z krajową „piątką” w Lipnie przez Mórkowo do ul. Dworcowej w Wilkowicach.

W ramach projektu powstanie także 6 miejsc przesiadkowych w Nowej Wsi, Kąkolewie (dwa miejsca), Osiecznej, Lipnie i Wilkowicach. W tych lokalizacjach wybudowane lub zorganizowane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów, zamontowane będą stojaki rowerowe w wiatach, a także oświetlenie. W ramach projektu zaplanowano stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacji zbiorowej na terenie powiatu.

Inwestycji towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne, mające na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia konieczności akceptacji działań prowadzonych do ograniczania zanieczyszczeń powietrza emitowanych głównie przez samochody.

Projekt samorządów powiatu leszczyńskiego jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych i dobudowania ich brakujących odcinków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności dróg dla rowerów w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w skład którego wchodzi Leszno, powiat leszczyński oraz gminy Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa.

źródło : powiat-leszczynski.pl

Powiat posadził drzewa

W tegorocznej – już czwartej – edycji  programu edukacyjnego „Zadrzewiamy Powiat” posadzono przy drogach aż 380 drzew. Nasadzenia przeprowadzone zostały przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Ich koszt wyniósł ok. 23 tys. zł., co – choć oznacza sporą kwotę – jest niczym w porównaniu z wartością drzew dla środowiska i dla nas samych.

Czytaj dalej Powiat posadził drzewa