Archiwa tagu: Moraczewo

Daniel Wolny wygrywa w Moraczewie

Sporym zainteresowaniem cieszył się turniej tenisa stołowego w Moraczewie. Wzięło w nim udział 14 seniorów i 7 juniorów.

Na podium stanęli.

Kategoria Junior:

1. Oskar Kasprowiak

2. Jakub Ludwiczak

3. Michał Milaszewski.

Kategoria Senior:

1. Daniel Wolny

2. Roman Bystry

3. Artur Chmiel.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Bal karnawałowy w szkole w Dąbczu

Uczniowie z klas I – III bawili się wspólnie na balu karnawałowym. Zabawę dla dzieci przygotował i przeprowadził Krzysztof Tumko – Tumko- Team. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali piękne stroje, w których wspaniale się prezentowali, a zabawy zaproponowane przez pana Krzysztofa zapewniły uczniom mnóstwo uśmiechu, zadowolenia i radości.

foto: SP Dąbcze

Jak głosować w wyborach sołeckich?

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń burmistrza.

Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.

Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Wybór sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja, w skład której wchodzą trzy osoby wybrane spośród obecnych na zebraniu. Co oczywiste, członkiem takiej komisji nie może być kandydat na sołtysa czy członka rady sołeckiej.

Stałe zamieszkanie

Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty. 

Terminy wyborów sołeckich

 

Dwie imprezy w Moraczewie

Już dziś zapraszamy na kolejne imprezy.  Więcej informacji na plakatach poniżej. Zapisy na turniej pod numerem: 607980544.

 

Charytatywny bal w Nowej Wsi

9 lutego odbył się bal charytatywny w Nowej Wsi. Bilety wynosiły 190 złotych, a z każdego z nich 10 złotych było przeznaczone na potrzebujących: Stasia Szymańskiego z Ponieca i Kamila Zeiske z Rydzyny.

Do tańca zagrał zespół EMARO. Nie zabrakło też loterii do wygrania były schaby, udźce, królik i wiele innych nagród oraz mięsnej uczty, którą zapewnia Waldemar Ratajewski.

Podziękowania należą się p. Waldemarowi Ratajewskiemu oraz sponsorom: Elitte Food, RSP Przybiń, Bogumiłowi Prałatowi, Kołu Łowieckiemu Diana z Ponieca, Romanowi Stróżyńskiemu, 4LAN, Libra Polska, Nerta, Sklep Wiola, Granit z Pawłowic, Dj Adamowi Adamess, Kornelowi Malcherek, a także Cukierni Piotr Lisiak,SmakMAK,

Przetarg na rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Do 20 lutego 2019 roku do godziny 10:00 można zgłaszać swoje oferty na rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie.  Roboty budowlane obejmują miedzy innymi wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji sanitarnej, malowanie, odnowienie posadzek. Okres w jakim muszą zostać wykonane prace to od 06.05.2019 do 31.07.2019.

Rewitalizacja będzie dofinansowana z  projektu, który  wspiera rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumentacja poniżej:

http://www.bip.rok.rydzyna.pl/dokument/23

http://rok.rydzyna.pl/news/w-192/zmiany-przetarg

 

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA ROZBUDOWANA O NOWĄ KATEGORIĘ ZAGROŻENIA

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w naszym kraju ponad 2 lata. Od jej uruchomienia do 24 stycznia br. Polska Policja odnotowała milion naniesionych zagrożeń. Natomiast na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie było ich ponad 2 tysiące. Aplikacja jest dostępna na stronach internetowych wszystkich komend w kraju. W styczniu tego roku do katalogu zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w Polsce od 20 września 2016 roku. Jest jednym z kanałów wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy społeczeństwem, a Policją. Rozwiązanie to od samego początku było opracowywane przy aktywnym udziale społeczeństwa, zarówno na etapie prac koncepcyjnych, jak i w zakresie modyfikacji zastosowanych rozwiązań i funkcjonalności. Takie podejście zaowocowało dużą popularnością Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród użytkowników, jako skutecznego narzędzia eliminacji zagrożeń występujących w lokalnych społeczeństwach. Jednym z warunków skuteczności KMZB jest dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do aktualnych potrzeb oraz dokonujących się zmian w zakresie rodzajów występujących zagrożeń.

Doświadczenia ostatniego okresu pokazały, jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi jej użytkownikom przekazywanie informacji o tego typu wydarzeniach. 20 stycznia 2019 roku do katalogu dostępnych kategorii zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Zgodnie z przyjętymi zasadami warunkiem zgłoszenia zagrożenia na Mapę jest uzupełnienie przez użytkownika pola „opis zagrożenia”.

Przypominamy, że narzędzie nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby interwencji! W takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

źródło: leszno.policja.gov.pl

Posprzątaj po swoim psie

Z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Miasta Rydzyna pojawiły się infografiki, zachęcające do sprzątania po swoim psie. Zwierzęta nie są zabawką, a ich właściciele powinni wykazać się odpowiedzialnością.

Są miejsca, w których znajdują się woreczki i specjalne pojemniki. Można również samemu zaopatrzyć się w pojemnik.

Chodnik czy plac zabaw nie są miejscami na psie kupy i właściciele zwierząt powinni o tym pamiętać. Zwłaszcza, że czworonożni przyjaciele sami nie potrafią po sobie posprzątać.

Kiedy wybiorą sołtysów

W tym roku muszą się odbyć wybory na wsiach zostaną wybrani sołtysi termin maja do końca maja. Jedni chcą przeprowadzić wybory jak najszybciej innym się nie spieszy. Poniżej można się zapoznać z terminami wyborów w rożnych sołectwach i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2019

Burmistrza Miasta i gminy Rydzyna

z dnia 11 lutego 2019r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH DLA WYBORÓW SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH

L.p.

Sołectwo

Dzień i godzina

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1.

Sołectwo Przybiń

27.02.2019r. (środa)

godz. 18.00

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

2.

Sołectwo Kłoda

28.02.2019r. (czwartek)

godz. 18:00

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

3.

Sołectwo Jabłonna

11.03.2019r. (poniedziałek)

godz. 19:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Marcin Urbanowicz

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

4.

Sołectwo Robczysko

15.03.2019r. (piątek)

godz. 19:00

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

5.

Sołectwo Tworzanki

16.03.2019r.

(sobota)

godz. 18.00

mieszkanie sołtysa

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

6.

Sołectwo Nowa Wieś

19.03.2019r.

(wtorek)

godz.19:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Marcin Urbanowicz

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

7.

Sołectwo Kaczkowo

20.03.2019r.

(środa)

godz.18:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Leszek Skrobała

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

8.

Sołectwo Lasotki

21.03.2019r.

(czwartek)

godz. 18:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Leszek Skrobała

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

9.

Sołectwo Tworzanice

02.04.2019r.

(wtorek)

godz. 16:00

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

10.

Sołectwo Rojęczyn

05.04.2019r.

(piątek)

godz. 18:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Leszek Skrobała

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

11.

Sołectwo Augustowo

12.04.2019r.

(piątek)

godz. 18:00

mieszkanie sołtysa

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Leszek Skrobała

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

12.

Sołectwo Moraczewo

15.04.2019r. (poniedziałek)

godz. 19:00

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

13.

Sołectwo Dąbcze

16.04.2019r.

(wtorek)

godz. 18:30

świetlica wiejska

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

14.

Sołectwo Tarnowa Łąka

25.04.2019r.

(czwartek)

godz. 19:00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Marcin Urbanowicz

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

15.

Sołectwo Maruszewo

29.04.2019r.

(poniedziałek)

godz. 19.00

świetlica wiejska

w Tworzanicach

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

16.

Sołectwo Pomykowo

30.04.2019r.

(wtorek)

godz. 19.00

świetlica wiejska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Marcin Urbanowicz

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

17.

Samorząd Mieszkańców Rydzyny

26.04.2019r.

(piątek)

godz. 18.00

Hala Sportowa Rydzyna

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Pan Roman Skiba

Protokołuje:

Patrycja Wdowiak

Tomasz Mrozek drugi w III GP Wielkopolski kadetów

Tomasz Mrozek z Wametu Dabcze zajął drugie miejsce w III Grand Prix Wielkopolski kadetów w tenisie stołowym. Turniej w niedzielę odbył się w Poznaniu.

W stolicy Wielkopolski najmłodszy gracz 2-ligowego klubu z gminy Rydzyna przegrał tylko jeden pojedynek. W finale uległ przedstawicielowi Smecza Konin – Franciszkowi Serafińskiemu 2:3. W pozostałych grach Tomasz Mrozek ogrywał Dominika Obsta 3:0 (SKTS Rataje 50 Poznań), Mikołaja Zrola (LKTS Luvena Luboń) 3:0, Krzysztofa Gościniaka 3:1 (UKS Słowian Mrowino) oraz rozstawionego z numerem jeden – Damiana Pyśka (LKTS Luvena Luboń) 3:0.

W Poznaniu wystąpił także drugi reprezentant Wametu – Mateusz Kujawski, który zmagania ukończył w przedziale miejsc 41-48.

Zarówno Tomasz Mrozek jak i Mateusz Kujawski wystąpią w ostatnim dniu marca w indywidualnych i drużynowych mistrzostwach Wielkopolski kadetów, które zostaną rozegrane w Poznaniu.

Porządki miedzy Tworzankami a Tworzanicami

Przy drodze z Tworzanek w kierunku Tworzanic nie można nie zauważyć stert obciętych gałęzi.

Jak się okazało, to służba drogowa przycina przeszkadzające, połamane itp. gałęzie.

2. liga: Liderzy stracili punkty w Dąbczu!

Tenisiści stołowi Wametu Dąbcze “urwali” w sobotę punkty liderom 2. ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej w grupie południowej. Drużyna z gminy Rydzyna zremisowała we własnej hali z Ochmanem Raszków 5:5 i Tajfunem Ostrów Wielkopolski także 5:5.

Pierwszym sobotnim przeciwnikiem Wametu Dąbcze był Ochman Raszków, który jako jedyny nie przegrał jeszcze spotkania na 2-ligowym froncie. Dobrą passę podopieczni Jana Harlaka podtrzymali także w Dąbczu, jednak z gminy Rydzyna wyjechali tylko z jednym punktem. Po niezwykle emocjonującym i zaciętym pojedynku sobotnie starcie Wametu Dąbcze z Ochmanem Raszków zakończyło się remisem 5:5.

Podziałem puntów zakończył się także drugi sobotni mecz w Dąbczu, w którym miejscowy Wamet zremisował z Tajfunem Ostrów Wielkopolski 5:5. Konfrontacja z ekipą Roberta Strzelczaka od początku nie układała się po myśli gospodarzy, którzy przez cały czas musieli “gonić wynik”. Na szczęście dla Wametu w ostatniej grze dnia Krzysztof Mrozek pokonał Łukasza Kuźniaka i zapewnił remis w całym spotkaniu.

Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego uczestnik Pucharu Europy TT Inter Cup zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 12. “oczek”. Do zajmującej czwarte miejsce (ostatnie premiowane udziałem w fazie play off) Stelli Niechan Gniezno, Wamet traci zaledwie jedno “oczko”.

Na zakończenie rundy zasadniczej Wamet Dąbcze zmierzy się 23. lutego we własnej hali z Nałęczem Ostroróg i MKTS-em Opalenica.

Wamet Dąbcze – Ochman Raszków 5:5
Piotr Chmiel – Adrian Spychała 3:2 (11:3, 11:13, 11:7, 5:11, 15:13)
Jakub Werner – Adrian Korzybski 1:3 (9:11, 7:11, 11:1, 7:11)
Piotr Chmiel – Adrian Korzybski 3:2 (11:6, 11:13, 11:4, 6:11, 11:8)
Jakub Werner – Adrian Spychała 3:1 (11:5, 14:16, 11:6, 11:9)
Mateusz Przybył – Radosław Malinowski 2:3 (9:11, 5:11, 11:7, 12:10, 6:11)
Krzysztof Mrozek – Tomasz Durajczyk 0:3 (5:11, 5:11, 7:11)
Mateusz Przybył – Tomasz Durajczyk 0:3 (10:12, 9:11, 4:11)
Krzysztof Mrozek – Radosław Malinowski 0:3 (9:11, 6:11, 4:11)
Chmiel/Werner – Korzybski/Durajczyk 3:0 (14:12, 11:3, 11:7)
Przybył/Mrozek – Malinowski/Spychała 3:2 (10:12, 15:17, 11:4, 11:8, 11:6)

Wamet Dąbcze – Tajfun Ostrów Wlkp. 5:5
Piotr Chmiel – Krzysztof Katafiasz 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 11:5)
Jakub Werner – Mateusz Kowal 1:3 (11:4, 6:11, 7:11, 7:11)
Piotr Chmiel – Mateusz Kowal 3:0 (11:8, 11:1, 11:7)
Jakub Werner – Krzysztof Katafiasz 3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:2)
Mateusz Przybył – Mateusz Margraf 2:3 (6:11, 11:7, 11:3, 9:11, 9:11)
Krzysztof Mrozek – Bartosz Polus 0:3 (9:11, 8:11, 10:12)
Mateusz Przybył – Bartosz Polus 1:3 (6:11, 9:11, 12:10, 7:11)
Krzysztof Mrozek – Łukasz Kuźniak 3:2 (11:8, 11:7, 10:12, 9:11, 11:8)
Chmiel/Werner – Katafiasz/Kowal 3:1 (8:11, 11:8, 11:2, 11:8)
Przybył/Mrozek – Polus/Margraf 0:3 (10:12, 10:12, 9:11)

Komplet wyników:

11. kolejka 09.02.2019 /sobota/
KS Wamet Dąbcze – RLKTS Ochman Raszków 5:5
KS Polonia Śmigiel – LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski 7:3
MKTS Opalenica – Stella Niechan Gniezno 3:7
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – LKTS Luvena Luboń 8:2

12. kolejka 09.02.2019 /sobota/
KS Polonia Śmigiel – RLKTS Ochman Raszków 5:5
KS Wamet Dąbcze – LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski 5:5
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Stella Niechan Gniezno 5:5
MKTS Opalenica – LKTS Luvena Luboń 6:4

Tabela:

M-ce Klub M PKT BILANS MAŁE PKT
1. RLKTS Ochman Raszków 12  20 84:36  +48
2. KS Polonia Śmigiel 12  16 68:52  +16
3. LKS Tajfun Ostrów Wlkp. 12  16 66:54  +12
4. KS Stella Niechan Gniezno 12  13 62:58  +4
5. KS Wamet Dąbcze 12  12 60:60  0
6. UKS Nałęcz Majster Ostroróg 12  9 52:68  -16
7. MKTS Opalenica 12  6 45:75  -30
8. LKTS Luvena Luboń 12  4 43:77  -34

SOSW Rydzyna i CWRKDiZ podpisali porozumienie

Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie zawarł porozumienie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

W jego ramach mają pojawić wspólne działania wspierające uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Porozumienie zostało podpisane w dniu 31 stycznia 2019 r. przez  Emilię Nowak, dyrektor SOSW i Bolesława Ratajczaka, dyrektora CWRKDiZ.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników CWRKDiZ w porozumieniu z doradcami zawodowymi SOSW w oddziałach na wszystkich etapach edukacyjnych. Już najmłodsi zostaną objęci przedszkolną preorientacją zawodową, dowiedzą się, na czym polega praca na różnych stanowiskach. Później będą miały orientację zawodową w szkole podstawowej aż po doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej.

Celem zajęć będzie pomoc w odkrywaniu i rozpoznawaniu potencjału uczniów, ich możliwości i umiejętności, które prowadzić mają do świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz do pełnego uczestnictwa w otwartym rynku pracy.

Pracownicy CWRKDiZ, dzięki sieci kontaktów z innymi placówkami edukacyjnymi oraz pracodawcami i przedsiębiorcami, będą pośredniczyć w pozyskiwaniu uczniów przez placówkę, przedstawiając ofertę edukacyjną SOSW Rydzyna.

Śmieci przy drodze

Kolejne “ciekawe” znaleziska mamy przy drodze miedzy Kaczkowem a Jabłonną.  Niestety nie mamy na myśli odkryć archeologicznych. Znaleziono za to m.in. kineskop od telewizora czy opakowanie po pizzy.

 

Szkolny balik

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbył się balik karnawałowy. W zabawie uczestniczyły cztery klasy. Dzieci w różnych przebraniach świetnie spędziły czas. O dobrą zabawę zadbał animator. Było wesoło i kolorowo.

Potrącenie rowerzystki

Między Kłodą a Tarnową Łąką  doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta jadąca rowerem w kierunku Tarnowej Łąki została uderzona lusterkiem wyprzedającego ją samochodu.

Na miejsce zostały wezwane dwie jednostki Straży pożarnej, Policja oraz karetka. Poszkodowana kobieta uskarżała się na ból lewej nogi oraz biodra. Po przeprowadzonych czynnościach kobieta została przetransportowana do szpitala na dalsze badania.

Spotykają się od roku

W Robczysku od roku panie spotykają się w świetlicy, aby zadbać o kondycje i figurę.  Instruktorka Kasia nie pozwala im się nudzić na zajęciach w poniedziałki ćwiczenia fitness z piłkami, kijkami i na macie a w środy na stepach.

Uczestniczki sprawiły niespodziankę instruktorce był tort ze świeczką prezent w postaci mikrofonu bezprzewodowego oraz koszulka z napisem:: Instruktor Kasia.

W zajęciach uczestniczy od 10 do 20 pań a najbardziej sumienna jest Anna Wróbel i Joanna Pietrzykowska

Wszystkim panią nalezą się brawa za wytrwałość a pani Annie Maślonce dodatkowe za zorganizowanie uroczystości.

 

 

 

Nowe władze Bractwa Kurkowego w Rydzynie

W dniu 02 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie. Podczas tego zebrania podsumowano trzyletnią kadencję władz bractwa. W czasie minionej kadencji KBS wypełniało zadania statutowe i pozastatutowe współpracując z różnymi środowiskami i instytucjami przyczyniając się do propagowania strzelectwa sportowego.

Wybrano nowe władze Bractwa na trzyletnią kadencję. Nowy Zarząd Bractwa to:

Prezes: Grzegorz Gindera,

Vice Prezes: Andrzej Samson,

Skarbnik: Piotr Pazoła,

Sekretarz: Leszek Dulat,

Członek zarządu: Tadeusz Szulc.

Wybrano również organy statutowe w następującym składzie:

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mariana Banasika

skład uzupełniają Jan Marciniak i Łukasz Kaźmierczak.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Andrzej Kuźma,

skład uzupełniają Mateusz Głowacz i Jerzy Koczorowski.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie zaprasza również do wstępowania w szeregi naszego związku wszystkich zainteresowanych.

tekst: Leszek Dulat

2. liga: Potentaci przyjeżdżają do Dąbcza

Nie lada gratka czeka w sobotę sympatyków tenisa stołowego w Dąbczu i regionie. Zajmujący piąte miejsce w tabeli 2. ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej w grupie południowej Wamet Dąbcze podejmie bowiem lidera i wicelidera rozgrywek – Ochmana Raszków i Tajfun Ostrów Wielkopolski.

Raszkowianie i ostrowianie od początku sezonu nadają ton 2-ligowej rywalizacji w grupie południowej. Po 10. kolejkach liderem rozgrywek jest Ochman, który zgromadził dotychczas 18 punktów. Dwa “oczka” podopieczni Jana Harlaka stracili we własnej hali, remisując w pierwszej rundzie z Wametem Dąbcze i Polonią Śmigiel. Trzy punkty straty do raszkowian ma Tajfun Ostrów Wielkopolski.

Pierwszym sobotnim przeciwnikiem uczestnika Pucharu Europy TT Inter Cup będzie Ochman Raszków, który od lat dominuje w grupie południowej. Także i w tym sezonie raszkowianie są głównym faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach na terenie Wielkopolski. Drużynie Wametu Dąbcze jeszcze nigdy w historii nie udało się wygrać z ekipą Jana Harlaka. Po kilku sromotnych porażkach w poprzednich sezonach, w aktualnej kampanii gracze klubu z gminy Rydzyna sprawili sporą niespodziankę w pierwszej rundzie, remisując w Raszkowie z tamtejszym Ochmanem 5:5.

Niekorzystny bilans tenisiści stołowi z Dabcza mają także z drugim sobotnim rywalem – Tajfunem Ostrów Wielkopolski. W pierwszej rundzie sezonu 2018/2019 Wamet przegrał na wyjeździe z ekipą Roberta Strzelczaka 4:6. Drużynie z powiatu leszczyńskiego w uzyskaniu korzystnego rezultatu nie pomogła w tym spotkaniu nawet doskonała gra Piotra Chmiela i Jakuba Wernera, którzy zapisali przy swoich nazwiskach po dwa “oczka”.

Sobotnie starcia Wametu Dąbcze z zespołami z powiatu leszczyńskiego zapowiadają się zatem bardzo interesująco. Dobrą informacją dla kibiców klubu z gminy Rydzyna jest fakt, że do składu gospodarzy po kilku tygodniach przerwy wraca najlepszy zawodnik całych rozgrywek – Piotr Chmiel.

Pierwsze sobotnie spotkanie, w którym Wamet zagra z Ochmanem Raszków rozpocznie się o godzinie 11. Konfrontacja z Tajfunem Ostrów Wielkopolski wystartuje punktualnie o godzinie 15:30. Wstęp na obywa spotkania jest bezpłatny.

Dzień babci i dziadka w Kaczkowie

5 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Kaczkowie zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na uroczystość z okazji ” Dnia Babci i Dziadka”. Przedszkolaki z grupy młodszej- Żabki -przedstawiły w zabawnej formie wiersz ” Rzepka” . Grupa starsza- Stokrotki- przedstawiła bajkę pt. “Czerwony Kapturek”. Nie zabrakło również piosenek, wierszyków oraz pokazów tanecznych .

 

Dobry występ Macieja Kajzera w Czempiniu

W minioną sobotę w Czempiniu rozegrano III Grand Prix Wielkopolski młodzików (do lat 11) w tenisie stołowym. W imprezie udział wzięło trzech przedstawicieli Wametu Dąbcze.

Barw klubu z gminy Rydzyna w Czempiniu bronili Mikołaj Szabała oraz Filip Baliński i Maciej Kajzer, którzy na co dzień biorą udział w zawodach młodszej kategorii żaków. W blisko 50-osobowej stawce najlepiej zaprezentował się Kajzer, który został sklasyfikowany na miejscach 13-14. Podczas sobotnich zawodów leworęczny gracz Wametu Dąbcze pokonał m.in. rozstawionego z “dziewiątka” Jakuba Obsta z SKTS-u Rataje 50 Poznań.

Nieco słabiej zaprezentowali się dwaj pozostali przedstawiciele drużyny z powiatu leszczyńskiego. 9-letni Filip Baliński zmagania ukończył w przedziale miejsc 21-24, a Mikołaj Szabała został sklasyfikowany na pozycjach 25-28.

Mikołaj Szabała, Maciej Kajzer i Filip Baliński na co dzień trenują w Akademii Tenisa Stołowego w Dąbczu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) i są bezpłatne.

Kobiety chcą dbać o zdrową przyszłość

6.02. w świetlicy wiejskiej odbyły się bezpłatne warsztaty dotyczące profilaktyki onkologicznej: “Kobieto! Zadbaj o swoją ZDROWĄ przyszłość!” Zorganizowały je Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. i Leszczyńskie Stowarzyszenie “Amazonka”.

Na spotkaniu pojawiło się około trzydziestu mieszkanek naszej gminy i okolic. Kobiety mogły wysłuchać wykładu specjalistki ds. zdrowia publicznego Katarzyny Niedziałkowskiej, która w ciekawy sposób wyjaśniła, jakie są czynniki ryzyka nowotworów piersi i szyjki macicy oraz, co można zrobić, by zadbać o siebie.

Ponadto na spotkaniu został poruszony temat badań. Cytologię powinna wykonywać każda kobieta raz do roku, a badanie piersi powinno odbywać się cyklicznie raz w miesiącu. To pozwala na szybkie wykrycie jakichkolwiek zmian. Po trzydziestym piątym roku życia warto też zacząć korzystać z usług mammobusu.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy herbatce. Gośćmi specjalnymi były amazonki, które – w razie pytań – były gotowe podzielić się swoją historią.

Uczestniczki warsztatów mogły spróbować zbadać fandom piersi. Wszystko po to, by później było łatwiej badać samemu.

Warsztaty zaciekawiły uczestniczki i zachęciły do częstszej kontroli zdrowia.

 

Kolejne nagrody dla plastyków z Rydzyny

SCHOLA CANTORUM – KALISZ 2019
Przez kilka dni Kalisz był stolicą muzyki dawnej. Podczas festiwalowych zmagań zespoły wykonujące muzykę średniowieczną, renesansu, baroku, walczyły o złote, srebrne, brązowe HARFY EOLA. Imprezą towarzyszącą festiwalowi jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”.
Jury konkursowe spośród nadesłanych prac wybrało i nagrodziło 15 młodych twórców.
Z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury:
II miejsce zdobyła Józefina Stachowiak
III miejsce przyznano Weronice Pietrzak a nagrodę równorzędną otrzymała Martyna Jabczyńska.
Nagrodę otrzymał także opiekun laureatek Pan Jerzy Kopras.
Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano prace Aleksandry Kubiak oraz Karoliny Kurzawy. Laureaci konkursu uczestniczyli w dniach 22-27 stycznia br. w warsztatach ceramicznych “ZOBACZYĆ DŹWIĘKI – RELIEFY MUZYCZNE”.

źródło: rok.rydzyna

Puchar Europy TT Inter Cup: Wamet Dąbcze przegrał we Włoszech

Na 1/8 finału zakończyli swoją przygodę z Pucharem Europy TT Inter Cup o trofeum Josefa Simecka tenisiści stołowi Wametu Dąbcze. Zespół z gminy Rydzyna w minioną sobotę przegrał na wyjeździe z włoskim 1-ligowcem ASC TT Raiffeisen Sarnthein 1:4 i odpadł z dalszej rywalizacji.

Sobotnia konfrontacja drużyn z Włoch i Polski rozpoczęła się od starcia liderów obydwu ekip. W szeregach gospodarzy podszedł do stołu Ukrainiec Iurii Teteria, który jeszcze w poprzednim sezonie występował we włoskiej Serie A. Barw Wametu Dąbcze bronił natomiast 18-letni Jakub Werner. Spotkanie “jedynek” było niezwykle zacięte i ekscytujące. Po czterosetowym boju lepszy okazał się Werner, który zwyciężył 3:1 i wyprowadził zespół z powiatu leszczyńskiego na prowadzenie 1:0.

Kilkanaście minut później podopieczni Patricka Corradiniego zdołali doprowadzić do remisu. Martin Unterhauser potrzebował czterech setów, aby ograł Mateusza Przybyła 3:1. W ostatniej partii reprezentant Wametu Dąbcze przegrywał już 2:8, by wyjść na prowadzenie 10:9. Po emocjonującej końcówce i kilku niewykorzystanych piłkach setowych przez Przybyła, zwycięstwo przy swoim nazwisku zapisał Unterhauser.

Cztery sety trwała także trzecia konfrontacja wieczoru, w której spotkało się dwóch leworęcznych graczy – Willy Hofer i Krzysztof Mrozek. Pojedynek znakomicie rozpoczął Włoch, który po pewnie wygranych dwóch pierwszych setach (do 8 i 6), wyszedł na prowadzenie 2:0. Gdy wydawało się, że pojedynek zakończy się w trzech setach, do walki wrócił Mrozek, który po emocjonującej końców wygrał trzecią odsłonę 14:12. Niestety dla gości, w czwartym secie pewny triumf zanotował Hofer i przed grą podwójną miejscowi objęli prowadzenie 2:1.

Po trzech pojedynkach singlowych doszło do konfrontacji deblowej. Patrick Corradini do debla delgował Martina Unterhauser i Willy Hofera a w ekipie z Dąbcza zagrali Mateusz Przybył i Jakub Werner. Spotkanie wygrali Włosi w trzech setach, którzy mocno zbliżyli się do końcowego zwycięstwa w sobotnim meczu. Warto jednak zauważyć, że w każdym secie deblowej rywalizacji dobry start notowali Przybył i Werner, którzy do połowych setów prowadzili. Zdecydowanie lepsze końcówki mieli jednak gospodarze i to oni pewnie i zasłużenie wygrali grę podwójną.

Awans ASC TT Raiffeisen Sarnthein do ćwierćfinału Pucharu Europy TT Inter Cup o trofeum Josefa Simecka przypieczętował Iurii Teteria. Ukrainiec zrehabilitował się za porażkę w pojednku otwarcia z Jakubem Wernerem i pokonał Mateusza Przybył 3:0. W dwóch pierwszych partiach Teteria wygrywał zdecydowanie. Przybył najwięcej problemów byłemu zawodnikowi Serie A sprawił w trzecim secie, w którym prowadził 10:8 i nie potrafił wykorzystać dwóch piłek setowych.

Mimo, że po piątej konfrontacji dnia losy meczu zostały rozstrzygnięte, to przedstawiciele obydwu ekip postanowili rozegrać pozostałe jeszcze dwa ostatnie pojedynki. W pierwszym z nich Jakub Werner wygrał z Willy Hoferem 3:0, a w drugim Martin Unterhauser w trzech setach uporał się z Krzysztofem Mrozkiem.

Sobotni mecz w Sarntal był dla Wametu Dąbcze pożegnaniem z tegoroczną edycją Pucharu Europy TT Inter Cup o trofeum Josefa Simecka. Mimo porażki, drużyna z gminy Rydzyna pozostawiła po sobie dobre wrażenie, nawiązując wyrównana walkę z wyżej notowanym przeciwnikiem.

ASC TT Raiffeisen Sarnthein – Wamet Dąbcze 4:1 (5:2)
Iurii Teteria – Jakub Werner 1:3 (11:7, 7:11, 11:13, 7:11)
Martin Unterhauser – Mateusz Przybył 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 14:12)
Willy Hofer – Krzysztof Mrozek 3:1 (11:8, 11:6, 12:14, 11:3)
Unterhauser/Hofer – Werner/Przybył 3:0 (13:11, 11:5, 11:6)
Iurii Teteria – Mateusz Przybył 3:0 (11:6, 11:3, 13:11)
—————————–
Willy Hofer – Jakub Werner 0:3 (6:11, 7:11, 6:11)
Martin Unterhauser – Krzysztof Mrozek 3:0 (11:9, 11:6, 11:7)

Zaginęła kotka

Miauczyca zaginęła. W czwartek (30 stycznia) nie wróciła do właścicieli. Kotka jest czarna z małą łatką na szyi.

Prosimy o udostępnianie i kontakt z redakcją.

Warsztaty onkologiczne dla kobiet z gminy Rydzyna

Dnia 6 lutego o godzinie17.00 w świetlicy wiejskiej w Kłodzie dobędą się pierwsze warsztaty onkologiczne dla kobiet naszej gminy w wieku 25 – 69 lat.

Wykład z zakresu profilaktyki oraz czynników ryzyka nowotworów piersi i szyjki macicy i prawidłowego samobadania piersi przeprowadzi lekarz onkolog z Poznania – z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Są to pierwsze tego typu warsztaty na terenie naszej gminy. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. Organizatorem jest Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne “AMAZONKA”.

Serdecznie zapraszamy.

Zmiany w wyborze sołtysów

W tym roku odbędą się wybory sołtysów. Urząd w Rydzynie zmienił jeden zapis, który okazuje się dość znaczący dla samego sposobu wybierania.

Do tej pory, jeśli kandydowało dwóch lub więcej kandydatów i otrzymali ta sama ilość głosów, to głosowanie powtarzano do skutku, aż udało się wyłonić zwycięzcę. Mogło to trwać w nieskończoność, dlatego postanowiono wprowadzić pewną zmianę.

Teraz radni przegłosowali decyzję, która polega na tym, że głosowanie będzie powtórzone tylko raz. Jeśli w drugim głosowaniu nie uda się wyłonić zwycięzcy, odbędzie się losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą, wybraną przed wyborami.

Zgubiono tablicę rejestracyjną

Zgubiono tablicę rejestracyjną o nr FSU 21598 dla znalazcy przewidziana nagroda 50 zł. Znalazcę prosi się o kontakt z redakcją.

Pan Krzysztof potrzebuje waszej pomocy

Krzysztof Owczarz to mąż i ojciec trójki dzieci. Półtora roku temu miał operacje na ropnia mózgu,w wyniku której nie mówi i ma niedowład prawej strony. Takie wydarzenia zawsze sprawiają, że życie ulega przewartościowaniu.  Dziś walczy o to, by jakkolwiek funkcjonować .

W maju 2017 roku Krzysztof  trafił na oddział neurologiczny z podejrzeniem udaru mózgu. Nie wiedział jednak, że diagnoza okaże się o wiele bardziej dołująca.

Po wstępnych badaniach tomografem stwierdzono guz mózgu lub ropień. W ciągu tygodnia stan się bardzo pogorszył, ropień pękł. W rezultacie mężczyzna został przewieziony na oddział neurochirurgiczny w Poznaniu, gdzie miał operacje. Niestety nie ma jeszcze szczęśliwego zakończenia.

Od tego czasu ma niedowład prawej strony i nie mówi.  Porusza się na wózku inwalidzkim . Potrzebuje opieki 24/7 , by mógł funkcjonować. “Potrzebna jest codzienna rehabilitacja,która niestety kosztuje, oprócz tego – pieluchy i środki pielęgnacyjne. Nas samych ledwo stać na opłaty rachunków czy jedzenie już nie mówiąc o rehabilitacji . Bardzo prosimy o waszą pomoc” – mówi żona chorego mężczyzny.

Zachęcamy do zapoznania się z  linkiem: https://zrzutka.pl/n4bmtv

 

Unieważniono przetarg na budowę mostu

Gmina Rydzyna po raz kolejny unieważniła przetarg na rozbiórkę mostu i budowę kładki na Rowie Polskim.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda”.

UZASADNIENIE

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250.000,00 zł. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta na kwotę 445.432,09 zł, w związku z czym niniejsze postępowanie musiało zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.