Archiwa tagu: most kasztanowka

Sześć ofert na most

Sześć firm złożyło swoją ofertę w przetargu na rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na rowie polskim. W budżecie miny przeznaczono na ten cel 250 tyś. zł. Najniższą ofertę złożyła spółka z Tarnowej Łąki P.M BET sp. z o. o. na kwotę 262.348,77 zł brutto a najwyższą Zakład Usługowo – Handlowy z Bobowick na kwotę 442.871,93.

protokol_z_otwarcia_ofert__rozbiorka_mostu_i_budowa_kladki_ii.pdf

 

Kolejny przetarg na most

31 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił kolejny przetarg na rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda.

Termin składania ofert mija: 2019-02-15, godzina: 10:00

Ze szczegółową dokumentacją można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce

Przetargi – zamówienia publiczne – roboty budowlane.

 

Unieważniono przetarg na budowę mostu

Gmina Rydzyna po raz kolejny unieważniła przetarg na rozbiórkę mostu i budowę kładki na Rowie Polskim.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda”.

UZASADNIENIE

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250.000,00 zł. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta na kwotę 445.432,09 zł, w związku z czym niniejsze postępowanie musiało zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Unieważniono przetarg na budowę mostu

19 września minął termin na złożenie ofert w przetargu pod nazwą : “Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim” w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda.

Z związku z brakiem ofert, I przetarg został unieważniony. II przetarg został już ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Rydzyna czeka na oferty do 6 października. Tym samym zachęca potencjalnych oferentów do udziału w postępowaniu.

 

Urząd twierdzi, że most na “Kasztanówce” jest bezpieczny

Stan mostu na Alei Kasztanowej niepokoi mieszkańców, zważywszy że deski sprawiają wrażenie spróchniałych, a pomiędzy nimi znajdują się luki.

Dodatkowym problemem są śmieci, które znajdują się w okolicy mostu.

Udało nam się uzyskać stanowisko Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Oficjalnie: “stan mostu na Alei Kasztanowej jest w chwili obecnej przystosowany tylko i wyłącznie do ruchu pieszego oraz rowerowego. Tylko takie rozwiązanie daje możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu. Stan mostu jest stale monitorowany i w chwili obecnej nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia tego miejsca”.

Urzędnicy przypomnieli również o planowanej przebudowie mostu.  Urząd Miasta i Gminy Rydzyna opracował dokumentację projektową oraz uzyskał stosowne pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę.

Przebudowa mostu zaplanowana zostanie w budżecie na 2018 rok.