Nowa sołtys i rada sołecka w Tworzanicach

Po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji sołtysa Tworzanic przez Jana Pawelskiego musiały się odbyć ponowne wybory sołtysa. Sołtys pożegnał się ze stanowiskiem, a wraz z jego odejściem, rezygnację złożyła także rada sołecka. Nowym sołtysem wsi Tworzanice została pani Grażyna Baum. Do rady sołeckiej wybrano: Marię Łuczak, Irenę Matuszewską, Marka Mikołajczaka, Daniela Nowaka i Monikę Nowak.