Archiwa tagu: osrodek rydyzna

Trwa remont Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Roboty remontowe w Rydzyńskim Ośrodku Kultury trwają. Wszystko, póki co, idzie zgodnie z planem. Już wkrótce na odwiedzających budynek będą czekać, m.in. nowe toalety, czy odnowione podłogi.

Przypominamy, że ROK w Rydzynie otrzymał dofinansowanie  w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rewitalizacja zawiera m.in.wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, remont łazienek, malowanie ścian.

Mikołaj w SOSW w Rydzynie

Mikołajki w SOSW można zaliczyć do udanych. Mimo deszczowej aury, pogoda ducha dopisała. Waldemar Ratajewski wraz z pomocnikami zorganizował imprezę dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Przybyłych gości przywitała Dyrektor Emilia Nowak. Dzieci chętnie wzięły udział w proponowanych im zabawach, doceniły atrakcje oraz skosztowały smakołyków. Proboszcz z Rydzyny, Wojciech Pieprzyca udzielił dyspensy, dlatego nie zabrakło tego dnia ani kiełbasek (z grilla i ogniska), ani dziczyzny.

Nie o samym jedzeniu jednak będziemy pisać. Wielkim zainteresowaniem wśród chłopców cieszył się trójkołowiec, którym przyjechał  Jacek Skorupski oraz ciągnik JOHN DEER,  którym przyjechał Grzegorz Skóra Skórski. Ponadto, mimo deszczu, pokaz skoków na trampolinach dały ŻABKI Z MS-FIT Gostyń.

Podziękowania należą się p. Waldemarowi Ratajewskiemu oraz sponsorom: Elitte Food, RSP Przybiń, Bogumił Prałat, Koło Łowieckie Diana z Ponieca, Roman Stróżyński, 4LAN,Libra Polska, Nerta, Sklep Wiola, Granit z Pawłowic, Dj Adam Adamess, Kornel Malcherek, Cukiernia Piotr Lisiak.

« 1 z 6 »

Nowy Opel Vivaro będzie przewoził uczniów w OSW Rydzyna

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie w dniu 09.10.2018r. w salonie OPEL we Wrocławiu odebrała kluczyki do samochodu Opel Vivaro Kombi 2018r. kolor – srebrny. Samochód będzie służył do przewozu uczniów oraz wychowanków SOSW w celu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych. Zakupiony samochód współfinansowany jest przez PFRON w Poznaniu.

 

źródło: soswrydzyna.com

SOSW w Rydzynie zatrudni kierowcę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierowca samochodu osobowego –  konserwator terenów zielonych.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko Kierowcę samochodu osobowego – konserwator terenów zielonych. Przewidziany jest jeden etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie ,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
b)    wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
c)    min 3 letni staż pracy,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
e)    prawo jazdy kat B.

2. Wymagania dodatkowe:
i)    umiejętność pracy w zespole,
j)    dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
k)   umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych, usuwania awarii instalacji urządzeń sanitarnych,
l)    mile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3.  Zakres obowiązków:
a)    utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości przydzielonych pomieszczeń,
b)    systematyczne lokalizowanie usterek występujących w ośrodku poprzez dokonywanie przeglądów urządzeń w ośrodku
c)    systematyczne wykonywanie bieżących prac remontowych
nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu zleconych przez kierownika gospodarczego,
d)    wykonuje prace ogrodnicze tj. pielęgnacja żywopłotu, pielęgnacja trawników itp.
e)    w okresie zimowym utrzymanie w czystości dachów i rynien,
f)    wykonywanie prac związanych z przewozem dzieci, młodzieży i pracowników SOSW, utrzymanie samochodu sprawnego do jazdy, właściwe eksploatowanie i prowadzenie bieżącej konserwacji,
g)    wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)    oświadczenie kandydata o niekaralności,
e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018r.(Dz. U .z 2018r. poz.1000).

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  12 października 2018r.
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie .

źródło: soswrydzyna.com

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 w SOSW w Rydzynie

3 września 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Po mszy św. odprawionej w intencji całej społeczności szkolnej, oficjalna uroczystość inauguracyjna odbyła się w auli, gdzie wszystkich uczestników powitała Dyrektor Ośrodka Pani Emilia Nowak.

Na uroczystość przybyli: Starosta powiatu leszczyńskiego Pan Jarosław Wawrzyniak, uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły.Pani Dyrektor Emilia Nowak ciepło powitała nowych uczniów, którzy wkroczyli w mury naszego ośrodka. Poinformowała wszystkich zgromadzonych o owocnej pracy w okresie wakacji, o remontach, które miały miejsce w szkole, a także życzyła wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Starosta powiatu leszczyńskiego Pan Jarosław Wawrzyniak podsumował widoczne efekty zakończonych remontów w szkole i życzył wszystkim uczniom i pracownikom dużo siły oraz wytrwałości w kolejnym roku szkolnym.Podczas uroczystości nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego odebrali akty nadania. Nauczycielami kontraktowymi zostali: Pani Renata Dziubek, Pani Joanna Lizurej, Pani Monika Walczewska oraz Pan Damian Maciołek. Natomiast stopień awansu na nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Monika Topczak. Gratulujemy!
Życzymy wszystkim samych sukcesów, wam kochani uczniowie dobrych ocen, a wam drodzy nauczyciele i wychowawcy dużo cierpliwości oraz wytrwałości.

 

źródło: soswrydzyna.com

SOSW w Rydzynie kupuje mikrobusa

OGŁOSZENIE
 Nr sprawy: SOSW-271-7/08/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup dziewięcioosobowego samochodu typu mikrobus

 

opis zamówienia
Termin składania ofert: 28.08.2018r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty     30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
                                                                                                         Dyrektor SOSW, Emilia Nowak
źródło: soswrydzyna.com/

Oferta SOSW w Rydzynie

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka   w Rydzynie to placówka wszechstronna od przedszkola po szkoły branżowe, liceum i szkołę policealną. Cechuje się wysokim poziomem nauczania, jak i doświadczoną kadrą, co skutkuje dobrymi wynikami jej wychowanków.

Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę szkoły:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI DLA UCZNIÓW
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM I UMIARKOWANYM I AUTYZMEM
 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Praktyki w warsztatach szkolnych: W 3 PIERWSZYCH ZAWODACH

PONADTO KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POZOSTAŁYCH ZAWODACH – PRAKTYKI W FIRMACH ZEWNĘTRZNYCH

 

 

KUCHARZ OGRODNIK                                                                                                                            KRAWIEC CUKIERNIK                                                                                                                       FRYZJER PIEKARZ                                                                                                                         MURARZ-TYNKARZ                                                                                 STOLARZ                      ELEKTRYK                                                                                                         MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH                                                           MONTER SIECI INSTALACJI
I URZĄDZEŃ SANITARNYCH                                                                                 
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – NOWY KIERUNEK

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH
  I NIESŁYSZĄCYCH
 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYM DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

     Praktyki w warsztatach szkolnych:  KUCHARZ                                                                                                                             OGRODNIK                                                                                                                      KRAWIEC STOLARZ                                                                                                                         FRYZJER KRAWIEC                                                                                                                    MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 •  SZKOŁA POLICEALNA DLA UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH
  I NIESŁYSZĄCYCH

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ                                                                        TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH- NOWY KIERUNEK

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

tel. 65-538-85-92, tel./fax. 65-538-84-89

NIP 697-19-09-986 Regon 000230214

e-mail: soswry@wp.pl adres strony: www.soswrydzyna.com

Półmetek prac w SOSW Rydzyna

Zakończone zostało jedno z dwóch zadań w ramach przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. Pozostałe prace wykonane zostaną w większości w czasie wakacji.

Firma Kosmala Electric z Leszna wygrała przetarg na przebudowę obiektów SOSW Rydzyna w celu dostosowania tzw. oficyny zachodniej do przepisów przeciwpożarowych. Inwestycję podzielono na dwa zadania, jedno z nich już zakończono. To budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i elektrycznej oraz przebudowa budynku gospodarczego dla potrzeb zamontowania w nim agregatu prądotwórczego oraz komory wodomierzo – pompowej z przegłębieniem dla pompy odwodnieniowej. Prace były wykonywane poza obiektem szkoły, w którym odbywały się zajęcia lekcyjne.

Drugie zadanie to przebudowa budynku nr 1. Prace polegać będą na budowie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej, nowej instalacji elektrycznej i systemu przeciwpożarowego, instalacji niskoprądowych, systemu sygnalizacji pożaru, wydzieleniu stref przeciwpożarowych i malowaniu klatek schodowych. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 17 sierpnia br. Tegoroczna inwestycja będzie kosztować 791 tys. zł i w całości finansowana będzie z budżetu powiat leszczyńskiego.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dzień dziecka w SOSW Rydzyna

Kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka za nami. Ekipa Waldemara Ratajewskiego przygotowała zabawę dla dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. Udało się zachować wysoki poziom  i uczestnicy wrócili do domu zadowoleni.

Na początku rozpalono ognisko. Na gitarze grał wikariusz z Rydzyny.

Największą atrakcją był dmuchaniec od Tumko Team. Dzieci chętnie korzystały z obiektu i spędzały na nim dużo czasu. Oprócz tego pojawiła się straż pożarny, a także Damian Baliński i maskotka Unii Leszno – byczek. Wszystko w rytmach muzyki od dj Adamusa.

Zapraszamy do oglądania filmiku video i galerii zdjęć:

« 1 z 5 »

“Ratuję bo wiem i umiem”

W internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy pt. “Ratuję bo wiem i umiem”, które prowadziła pielęgniarka Ośrodka pani Magdalena Mielcarek przy wsparciu pani wychowawczyni Moniki Topczak. Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności wychowanków na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania u nich postawy poszanowania ludzkiego życia w warunkach jego zagrożenia. Zamiarem spotkania było również przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego wychowanka w tego typu działaniach. Dzieci bardzo chętnie podejmowały się wyznaczonym zadaniom i uzyskały tutuł “małego ratownika”.

źródło: soswrydzyna.com

Uczniowie z Guben/Cottbus w SOSW Rydzyna

Dobiegła końca wizyta gości ze szkoły z Guben/Cottbus w Niemczech. Przyjaciele z wraz z uczniami z Rydzyny  uczestniczyli w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Lesznie.

Był czas  na wspólne zabawy i zajęcia, dzięki którym zacieśnialiśmy więzi przyjaźni: pobyt na basenie ,,Akwawit”, regeneracje sił w Pizza Hut, zwiedzanie pięknego zamku w Rydzynie i degustację deserów w ,,Kowolce”.

Jednak najwięcej emocji dostarczył nam mecz piłki nożnej Polska-Niemcy. “Było fantastycznie a nasze przyjaźnie na pewno nie skończą się z chwilą wyjazdu gości. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!” – mówią uczniowie SOSW-u i ich opiekunowie.

 

źródło: facebook.com/Niesłyszący-Rydzyna

Dzień Edukacji w SOSW w Rydzynie

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”
Jak co roku 14 października przypada Dzień  Edukacji Narodowej. Święto to jest upamiętnieniem utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Polsce.
Z tej okazji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie odbył się uroczysty apel z udziałem Wicestarosty Leszczyńskiego Pana Roberta Kasperczaka. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naszego ośrodka, dzieci i młodzież oraz rodzice uczniów wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców- panią Reginą Lewandowską.

Dyrektor Ośrodka- Pani Emilia Nowak złożyła na ręce nauczycieli i pracowników szkoły serdeczne życzenia oraz podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę z uczniami. Za szczególne osiągnięcia doceniono pedagogów i uhonorowano ich nagrodami.
Nagrody Starosty Leszczyńskiego otrzymali: pani Lesława Wardęga,  pani Angelika Łata oraz pan Zdzisław Dudka. Nagrodami Dyrektora SOSW w Rydzynie zostali docenieni: Pani Halina Sekulak, Pani Ewa Galon,  Pani Alicja Kubiak, Pani Magdalena Łabuz, Pani Stanisława Witkiewicz, Pani Monika Topczak, Pani Elżbieta Sikora, Pani Joanna Winiarska oraz Pan Leszek Cieśliński i Pan Zbigniew Krzyżosiak.
Nagrody jubileuszowe wraz z życzeniami dalszej owocnej pracy otrzymali: Pani Maria Wolsztyniak, Pani Wioletta Domichowska oraz Pan Zdzisław Dudka.Wręczono również akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Beacie Ciesielskiej, która jest nauczycielem-wychowawcą.
W części artystycznej uczniowie z kl. IV szkoły podstawowej z wychowawczynią Panią Agatą Jaworską podziękowali nauczycielom za trud nauczania i wychowywania przedstawiając piękny i energetyczny program artystyczny.

źródło: soswrydzyna.com

Sprzątanie świata w SOSW Rydzyna

Wszyscy lubimy wokół siebie czystość i porządek. Dlatego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie zorganizowano akcję Sprzątanie świata.

Wychowankowie SOSW zgodnie z ustalonym planem działań posprzątali najbliższe otoczenie internatu. Akcja Sprzątanie świata odbyła się w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami i na to szczególnie zwrócono uwagę w tej akcji. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

Wyrobienie w sobie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności dotyczy każdego mieszkańca naszego powiatu, a młodzież nam pokazuje, jak to robić.

źródło: powiat-leszczynski.pl

Nowy rok szkolny, nowa dyrektor SOSW w Rydzynie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2017/2018. Będzie on pierwszym, w którym placówką kierować będzie nowa dyrektor Emilia Nowak.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, m.in. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie Katarzyna Kamińska.

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym, w którym SOSW kierować będzie Emilia Nowak. W związku z przejściem na emeryturę dyrektor Krystyny Śliwińskiej, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora rydzyńskiej placówki. Wygrała go Emilia Nowak, nauczycielka SOSW. W obecności całej społeczności szkolnej starosta Jarosław Wawrzyniak wręczył jej oficjalnie pismo Zarządu, w którym powierza jej obowiązki dyrektora na okres 5 lat szkolnych i życzył powodzenia w kierowaniu powiatową placówką edukacyjną.

Dyrektor Nowak nie jest jedyną nową osobą na kierowniczych stanowiskach w SOSW Rydzyna. Wicedyrektorem została Beata Wzorek-Malcherek (drugim wicedyrektorem nadal jest Joanna Winiarska), a kierownikiem ds. wychowawczych uczniów zamieszkałych w internacie – Beata Patek.