Archiwa tagu: pkp

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kaczkowie może pochwalić się piątą rocznicą realizowania kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”.  W związku z powyższym 23 października odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele  PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A oraz przedstawiciele Straży Ochrony Kolei w
Lesznie, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Uroczystość uświetnił energetyczny występ rodziców
dzieci przedszkolnych „Lokomotywa” organizowany pod kierunkiem pań D. Górczak i M. Linke.
Kampania Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” ma na celu uświadomienie zagrożenia wynikającego z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych, utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem i zwiększenie
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
Jest skierowana do wszystkich użytkowników dróg
również do tych najmłodszych. W ramach kampanii prowadzone są edukacyjne spotkania w przedszkolach, szkołach, na kursach
nauki jazdy oraz inne działania informacyjno – promocyjne (wręczanie ulotek, konkursy rysunkowe, konferencje prasowe, symulacje wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych).
Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych na całym świecie jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ.
Uczniowie zapoznali się z właściwymi zachowaniami na przejazdach kolejowo – drogowych. My również przypominamy o zachowaniu ostrożności. Zwłaszcza, że według statystyk, nieostrożność kierowców powoduje około 98 % wypadków
na przejazdach kolejowo-drogowych.

« 1 z 4 »

 

Źródło:
Anna Katarzyna Kowalczyk
Pedagog szkolny
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie
Jarosław Chmielarz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

Czy PKP zlikwiduje przejazd w Robczysku ?

PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A. poinformowało, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami, przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. ,,F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższą sytuacją informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna procedurę likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych w km 216,365 linii kolejowej 14 Łódź Kaliska – Tuplice, dz. nr 30,

Jeżeli w ciągu trzydziestu dni, licząc od 09.09. 2018 r., nie będzie zgłoszeń od zainteresowanego zawarciem umowy na użytkowanie tego przejazdu w kategorii F zostaną podjęte działania prowadzące do jego fizycznej likwidacji.

Informację dotyczącą użytkowania przejazdu w kategorii F można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod nr telefonu 62 724 34 87.

W załączeniu plan sytuacyjny przejazdu

źródło: rydzyna.pl

Czy ASTALDI kpi z ludzi?

Firma ASTALDI przedłużyła termin zakończenia prac przebudowy przejazdu kolejowego w Kłodzie. Cierpliwość ludzi powoli się kończy. Mieszkańcy zgłosili, że po zamknięciu przejazdu prace trwały zaledwie jeden dzień, a od kilkunastu dni nic się nie dzieje.

Sprawę poruszyli na sesji miasta radni Marcin Urbanowicz oraz Waldemar Szewczyk. Osoby, które dojeżdżają do pracy do zakładów za torami zostawiają swoje samochody przed nimi, co z kolei przeszkadza w bezpiecznym zawracaniu autobusom MZK.

Ponadto zamknięto również przejazd w Lesznie w kierunku Góry i cały tranzyt do tej miejscowości będzie na początku kierowany przez Kaczkowo, a później – po otwarciu przejazdu w czerwcu – przez Kłodę – wyjaśniali radni na sesji.

Są obawy, że droga w Kłodzie zostanie zniszczona jeszcze bardziej. Największe obawy są jednak o bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza, że przy drodze w Kłodzie znajduje się przedszkole. Burmistrz obiecał że w tej sprawie zainterweniuje u starosty leszczyńskiego.

5 marca działania Policji przy przejazdach kolejowych – video

Pociąg to masa kilkuset, czy kilku tysięcy ton. Na zatrzymanie – od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania – potrzebuje nawet do 1200 metrów. Nie zawsze kierowcy zdają sobie z tego sprawę dojeżdżając do przejazdu kolejowego. Dlatego policjanci, postawili sobie za cel podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach. 5 marca br. zostaną przeprowadzone działania w pobliżu przejazdów kolejowych.

Najczęstszą przyczyną wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest właśnie nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów to główne grzechy kierowców samochodów. Tak samo zachowują się piesi i rowerzyści.

Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

W każdym województwie, policjanci po dokonaniu analizy zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych, usytuowanych w rejonie działania poszczególnych jednostek, opracują zasady przedsięwzięć prowadzonych wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei. W pobliżu przejazdów uznanych za szczególnie niebezpieczne, 5 marca br. należy spodziewać się policyjnych patroli, które będą zawracać uwagę na zachowania użytkowników dróg pokonujących te przejazdy. Wzmożone działania potrwają przez cały dzień.

Wideo i prezentacja – źródło PKP

źródło: leszno.policja.gov.pl

Likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w Kłodzie i Robczysku

W najbliższym czasie nastąpi likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w Kłodzie i w Robczysku. Jest to zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które reguluje warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic.
W myśl Rozporządzenia z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 2015r. poz. 1744), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W praktyce oznacza to, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie likwidację przejazdów kolejowo – drogowych :

  • w km 88,271 linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny dz. nr 259/1, w miejscowości Kłoda,
  • w   km   216,365   linii   kolejowej   nr   14   Łódź   Kaliska   –   Tuplice,   dz.   nr   30, w miejscowości Robczysko

stanowiących skrzyżowania z drogami polnymi, w przypadku, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kat. „F”.