pkp

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kaczkowie może pochwalić się piątą rocznicą realizowania kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”.  W związku z powyższym 23 października odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz przedstawiciele Straży Ochrony Kolei w Lesznie, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Uroczystość uświetnił energetyczny występ …

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” Read More »

Czy PKP zlikwiduje przejazd w Robczysku ?

PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A. poinformowało, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami, przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. ,,F”, na podstawie zawartej …

Czy PKP zlikwiduje przejazd w Robczysku ? Read More »

Czy ASTALDI kpi z ludzi?

Firma ASTALDI przedłużyła termin zakończenia prac przebudowy przejazdu kolejowego w Kłodzie. Cierpliwość ludzi powoli się kończy. Mieszkańcy zgłosili, że po zamknięciu przejazdu prace trwały zaledwie jeden dzień, a od kilkunastu dni nic się nie dzieje. Sprawę poruszyli na sesji miasta radni Marcin Urbanowicz oraz Waldemar Szewczyk. Osoby, które dojeżdżają do pracy do zakładów za torami …

Czy ASTALDI kpi z ludzi? Read More »

5 marca działania Policji przy przejazdach kolejowych – video

Pociąg to masa kilkuset, czy kilku tysięcy ton. Na zatrzymanie – od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania – potrzebuje nawet do 1200 metrów. Nie zawsze kierowcy zdają sobie z tego sprawę dojeżdżając do przejazdu kolejowego. Dlatego policjanci, postawili sobie za cel podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach. 5 marca …

5 marca działania Policji przy przejazdach kolejowych – video Read More »

Likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w Kłodzie i Robczysku

W najbliższym czasie nastąpi likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w Kłodzie i w Robczysku. Jest to zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które reguluje warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic. W myśl Rozporządzenia z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 2015r. poz. 1744), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się …

Likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w Kłodzie i Robczysku Read More »