Archiwa tagu: pomoc

Pan Krzysztof potrzebuje waszej pomocy

Krzysztof Owczarz to mąż i ojciec trójki dzieci. Półtora roku temu miał operacje na ropnia mózgu,w wyniku której nie mówi i ma niedowład prawej strony. Takie wydarzenia zawsze sprawiają, że życie ulega przewartościowaniu.  Dziś walczy o to, by jakkolwiek funkcjonować .

W maju 2017 roku Krzysztof  trafił na oddział neurologiczny z podejrzeniem udaru mózgu. Nie wiedział jednak, że diagnoza okaże się o wiele bardziej dołująca.

Po wstępnych badaniach tomografem stwierdzono guz mózgu lub ropień. W ciągu tygodnia stan się bardzo pogorszył, ropień pękł. W rezultacie mężczyzna został przewieziony na oddział neurochirurgiczny w Poznaniu, gdzie miał operacje. Niestety nie ma jeszcze szczęśliwego zakończenia.

Od tego czasu ma niedowład prawej strony i nie mówi.  Porusza się na wózku inwalidzkim . Potrzebuje opieki 24/7 , by mógł funkcjonować. “Potrzebna jest codzienna rehabilitacja,która niestety kosztuje, oprócz tego – pieluchy i środki pielęgnacyjne. Nas samych ledwo stać na opłaty rachunków czy jedzenie już nie mówiąc o rehabilitacji . Bardzo prosimy o waszą pomoc” – mówi żona chorego mężczyzny.

Zachęcamy do zapoznania się z  linkiem: https://zrzutka.pl/n4bmtv

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
o g ł a s z a

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:
– gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
– chronionych nazw pochodzenia;
– chronionych oznaczeń geograficznych;
– rolnictwa ekologicznego;
– ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.
Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1195 z późn. zm.).

Piotr Serafin
p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

 

źródło: rydzyna.pl

wróć