Archiwa tagu: porady prawne

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ww. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobiety w ciąży.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczyński. Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

W powiecie leszczyńskim zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem

65 5296801

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktów.

Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mają do wyboru dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Punkt nr 1 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)

Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy, ul. Dworcowa 34, pok. nr 5:

poniedziałek         godz. 8:00 – 12:00

środa                     godz. 8:00 – 12:00

piątek                    godz. 12:00 – 16:00

Rydzyna, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Plac Zamkowy 2

wtorek                    godz. 12:00 – 16:00

czwartek                godz. 8:00 – 12.00

Punkt nr 2 (prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry)

Lipno, budynek Zespołu Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 68

środa                     godz. 14:30 – 19:00

czwartek               godz. 12:30 – 16:00

piątek                    godz. 15:00 – 19:00

Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy, ul. Kurpińskiego 29

poniedziałek         godz. 11:00 – 15:30

wtorek                  godz.   8:00 – 12:30

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE LESZCZYŃSKIM

Konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłosił w dniu 31 października br. nowy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie leszczyńskim w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwałą Nr 362/2018 z dnia 31 października br. odstąpił od rozstrzygnięcia w całości otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie leszczyńskim w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogłoszonego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 350/2018 z dnia 11 października 2018 r. i ogłosił nowy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie leszczyńskim w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ogłoszenie 

 

źródło: powiat-leszczynski.pl