Archiwa tagu: sesja powiatu

IV sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 9 stycznia br. IV sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Organizacji Turystycznej LESZNO-REGION (DRUK NR 31)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (DRUK NR 32)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 (DRUK NR 33)

9. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Miastem Leszno dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie (DRUK NR 34)

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad

Projekty uchwał

źródło: powiat-leszczynski.pl

Grzegorz Brzeskot w Zarządzie Powiatu [VIDEO]

Jarosław Wawrzyniak został ponownie starostą leszczyńskim. Rada Powiatu Leszczyńskiego na pierwszej sesji w tajnym głosowaniu wybrała swoje władze. Przewodniczącym Rady został Jan Szkudlarczyk, wiceprzewodniczącymi – Remigiusz Leciejewski i Irena Grobelna. Starostą leszczyńskim wybrano jednomyślnie Jarosława Wawrzyniaka. Skład Zarządu Powiatu to Jarosław Wawrzyniak – starosta, Grzegorz Rusiecki – wicestarosta oraz członkowie Zarządu Powiatu: Grzegorz Brzeskot, Rafał Jagodzik i Marian Mielcarek.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

XLIII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – zapraszamy

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 czerwca br.  XLIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie na placy Kościuszki.

Proponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji w dniu 29 maja 2018 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wypoczynku letniego w 2018 roku na terenie powiatu leszczyńskiego.

7. Informacja o zadaniach realizowanych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie w 2018 roku.

8. Informacja o zabezpieczeniu opieki zdrowotnej w 2018 roku na terenie powiatu leszczyńskiego.

9. Informacja o stanie fitosanitarnym upraw na terenie powiatu leszczyńskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

15. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

17. Wolne głosy i wnioski.

18.   Zakończenie obrad.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl