Archiwa tagu: soltys jablonna

W Jabłonnie próbują ratować zabytek

Pałac w Jabłonnie ma szansę zostać uratowany. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili zrobić, jak najwięcej w celu odbudowania budynku.

Jabłonna – niewielka wieś, duży rozmach. Niedawno pisaliśmy o odsłonięciu tablicy, upamiętniającej jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej, strażnika granicznego Franciszka Walczaka.Podczas tego święta odbył się również spacer po zabytkach Jabłonny. Wtedy to zrodziła się myśl ratowania pałacu i terenu wokół.

Po kilku dniach spotkali się w świetlicy wiejskiej sołtys Arkadiusz Bartkowiak, radny Marcin Urbanowicz, rada sołecka oraz mieszkańcy. Podczas spotkania pojawiły się pomysły, w jaki sposób można zawalczyć o budynek.

Zaczynają od wysłania listu do właściciela obiektu, czyli do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu z prośbą o pozyskanie inwestora za symboliczna kwotę, który pomógłby odbudować posiadłość. Swoją propozycję motywują tym, że w pobliżu znajduje się droga szybkiego ruchu S5 oraz nowa droga do miejscowości.

Pojawiły się też propozycje, co zrobić z pałacem po remoncie. Być może powstanie w nim dom opieki, hotel, czy dom weselny.

Sołtys Jabłonny Arkadiusz Bartkowiak mówi, że na jednym piśmie się nie skończy. Jeśli będzie taka potrzeba, będą wysyłać prośby do wszystkich instytucji, które będą mogły pomóc. Liczy również na dalsze zaangażowanie radnego Marcina Urbanowicza oraz całej społeczności.

W kolejnej wsi „stary-nowy” sołtys

W świetlicy wiejskiej zebrali się mieszkańcy sołectwa Jabłonna. Sala wypełniła się w całości. Zebranie prowadził wiceprzewodniczący rady miejskiej Marcin Urbanowicz. Wśród gości byli również burmistrz Kornel Malcherek oraz inspektor Kornel Klefas. Nad formą prawna czuwała pani Patrycja Wdowiak.

Zebranie otwarł i przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej obecny włodarz Arkadiusz Bartkowiak. Zagadnienia gminne przedstawił burmistrz UMiG Rydzyna, kwestie ochrony środowiska omówił inspektor Kornel Klefas. Uprawnionych do głosowania jest 291, a na wybory przybyło 67 osób. Jest to liczba, która stanowi wymagane kworum.

Po wybraniu komisji wyborczej przystąpiono do wyboru sołtysa zaproponowano kandydaturę obecnego sołtysa Arkadiusza Bartkowiaka, który uzyskał 66 na tak w stosunku do jednej na nie. Do rady soleckiej wybrano Magdalenę Przybył, Dawida Pietrowskiego, Annę Pietrowską, Stanisława Sadowczyka oraz Mariana Radczuka.

Dzień Babci i Dziadka w Jabłonnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie zorganizowało wieczorek dla babć i dziadków z wioski. Kobiety przygotowały wspaniały poczęstunek, a wystrój i przedstawienie, przygotowane dla seniorów, zaskoczyły najstarszych mieszkańców.

Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Niejednej babci i dziadkowi łezka zakręciła się w oku.

 

 

Zebranie mieszkańców w Jabłonnie

W Jabłonnie w świetlicy spotkali się mieszkańcy.  Sołtys rozliczył wydatki za rok 2017. Burmistrz i skarbnik przedstawili inwestycje, jakie były w minionych trzech latach, jak i inwestycje, które czekają wioskę.

Mieszkańcy byli zainteresowani głównie utwardzeniem dróg dojazdowych do pól i gospodarstw. Podsuwali swoje pomysły, w jaki sposób można tanio pozyskać materiał na tego typu inwestycję.

Poruszono tez temat Koła Gospodyń Wiejskich w celu omówienia jego formy prawnej i organizacyjnej.

Apel sołtysa i rady sołeckiej Jabłonny

We wsi Jabłonna ukończono kolejny etap budowy chodnika. Przy tej okazji Rada Sołecka wsi Jabłonna oraz sołtys proszą aby każdy mieszkaniec przy swojej posesji utrzymywał czystość na chodniku i jezdni.

Przepis prawny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren ich posesji. Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości w sensie jaki prawo przypisuje temu pojęciu, bo ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera własną definicję tego pojęcia. Dla potrzeb tej ustawy przez właścicieli nieruchomości należy więc rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, w przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.

źródło: zarzadcy.com.pl

 

Brudna sprawa w Jabłonnie

Mieszkańcy bloku w Jabłonnie borykają się z nieprzyjemnym problemem – w jednej z piwnic regularnie wybijają nieczystości. Pierwsze wybicie szamba miało miejsce na początku kwietnia, drugie – 5 maja.

Zostaliśmy poproszeni o interwencję w tej sprawie i skontaktowaliśmy się z prezesem spółdzielni mieszkańców, p. Markiem Dziubałą.

Z wypowiedzi mieszkańców wynika, iż jeden z nich zgłaszał sprawę do spółdzielni, ale został zignorowany. Marek Dziubała dementuje, jakoby taka sytuacja miała miejsce i zapewnia, że „majowe wybicie nieczystości nastąpiło bezpośrednio po długim weekendzie, co ograniczyło możliwości harmonogramu wywozu”.

Mieszkańcy zgadzają się, że  pierwszym zdarzeniu pracownicy spółdzielni udrożnili rurę. Zwracają jednak uwagę na to, że wybitego szamba w piwnicy nie posprzątali.

Drugie zdarzenie miało miejsce 5 maja, czyli na drugi dzień po tzw. „długim weekendzie”. „Szambo mogło być wywiezione 4 maja i być może uniknęlibyśmy tych nieprzyjemności”: – opowiadają.

Po drugim zdarzeniu mieszkańcy powiadomili Prezesa spółdzielni Mieszkaniowej, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Lesznie.

W przeszłości miały już miejsca wybicia szamba nie tylko w piwnicy ale też w mieszkaniach lokatorów, a dokładnie w ich wannach.

Reakcją ze strony Prezesa było wezwanie samochodu do wywozu szamba, które było pełne oraz oddelegowanie pracowników do udrożnienia rury. Rura został udrożniona lecz nie wyczyszczona.

Pomimo tego do trzeciego zdarzenia doszło już 8 maja. Ponownie został powiadomiony sanepid.

Instalacjasanitarna w bloku ma już 27 lat i jest częściowo wymieniona. Mieszkańcy  oczekują wyczyszczenia rur pod ciśnieniem, dzięki czemu w najbliższej przyszłości będzie można uniknąć wybijania nieczystości.

18 maja odbyło się zebranie, podczas którego zostanie poruszony ten temat. Będziemy informować na bieżąco o postępach w sprawie.

Dzień kobiet w Jabłonnej

Kobiety z Jabłonnej spotkały się w budynku przedszkola, by wspólnie uczcić swoje święto. Z tej szczególnej okazji odwiedzili je także władze gminy Rydzyna. 

Kobiety mogły porozmawiać. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy, zwłaszcza podczas oglądania przygotowanych występów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. 🙂

« 1 z 5 »

zdjęcia : Mikołaj Masłowski