Archiwa tagu: spokli wodna

Zarząd Spółek Wodnych zaprasza na Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółek Wodnych i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zapraszają Członków Spółek Wodnych do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rydzyna.

Lp Nazwa spółki Data zebrania godzina Miejsce
1 Drenarska Dąbcze 04.02.2019 10:00 Świetlica OSP Dąbcze
2 Drenarska Nowa Wieś 04.02.2019 12:30 Świetlica Nowa Wieś
3 Drenarska Jabłonna 06.02.2019 13:00 Świetlica Przedszkole Jabłonna
4 Drenarska Tarnowa Łąka 12.02.2019 10:00 Świetlica Tarnowa Łąka
5 Drenarska Moraczewo 15.02.2019 10:00 Świetlica Moraczewo
6 Drenarska Pomykowo 15.02.2019 12:30 Świetlica Pomykowo
7 Drenarska Kłoda 20.02.2019 10:00 Sala Wiejska Kłoda
8 Melioracji łąk Rydzyna Robczysko 21.02.2019 10:00 Rydzyński Ośrodek Kultury
9 Melioracji łąk Tarnowa Łąka 21.02.2019 12:00 Rydzyński Ośrodek Kultury
10 Drenarska Tworzanice – Tworzanki -Przybiń 22.02.2019 12.30 Świetlica Tworzanice

Porządek obrad:       

  1. Otwarcie zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2018r.
  5. Dyskusja.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2019r.
  8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.

Plik do pobrania: Zawiadomienie RZSW z dnia 2019.01.16

 

źródło: rydzyna.pl