Archiwa tagu: starostwo powiatowe

Będzie ścieżka rowerowa z Leszna do Rydzyny, podpisano porozumienie

Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, członek zarządu powiatu Grzegorz Brzeskot, prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, burmistrz MiG Rydzyna Kornel Malcherek  oraz zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Poznaniu  Tadeusz Łuka podpisali porozumienie w sprawie wspólnej realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr. 5 na odcinku za drogą powiatowa do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny.

GDDKiA zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacji przetargowej, nabycia nieruchomości oraz wycinki lasu pod ścieżkę, przekazania destruktu bitumicznego z remontu dk5. GDDKiA przekaże teren pod ścieżkę rowerową na czas budowy i utrzyma umowę w formie użyczenia.

Samorządy poniosą koszty wynikające z porozumienia tj.

1. Gmina Rydzyna 300 000 zł.

2. Miasto Leszno 300 000 zł.

3. Powiat Leszczyński 300 000 zł.

Ścieżka rowerowa zostanie oddana do użytku w czerwcu tego roku.

 

Nowy samochód oraz sprzęt dla rydzyńskich strażaków

Dzięki wsparciu Gminy Rydzyna, Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz środków przekazanych przez samorząd województwa wielkopolskiego za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego zakupiony został lekki samochód ratowniczo gaśniczy marki Ford. Jest to pojazd wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną. Jego obsadę stanowi pięcioosobowy zastęp. Samochód został uzbrojony przez strażaków z Rydzyny w sprzęt do ratownictwa wodnego, aparaty ochrony dróg oddechowych, pilarkę do drewna, zestaw do ratownictwa medycznego PSP- R1 oraz inny podręczny sprzęt do usuwania skutków miejscowych zagrożeń.

Dzięki wsparciu Gminy Rydzyna oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie możliwe było również dokonanie zakupu przyczepy do transportu sprzętu oraz pompy pożarniczej M 16/8 marki Tohatsu. Łączna wartość sprzętu, który trafił do rąk rydzyńskich strażaków to kwota ok. 250 000 zł.

tekst: Damian Gorwa

Kiermasz ozdób i dekoracji Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rydzyny

W siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się kiermasz ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych, wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej  „PRO – ACTIV” w Rydzynie.

Wszystkie ozdoby wykonano ręcznie, uczestnicy warsztatów przygotowywali je od kilku miesięcy. Kiermasz był niewątpliwie wyjątkowym i z pewnością nie ostatnim tego typu przedsięwzięciem. Rękodzieła wykonane przez uczestników WTZ z Rydzyny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Na zajęcia WTZ uczęszcza 30 osób, które posiadają zaktualizowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wpisem o uczestniczeniu w WTZ. Warsztaty w Rydzynie odbywają się w pracowniach o różnych profilach zawodowych. Jest ich sześć: pracownia gospodarstwa domowego, krawiecko – dziewiarska, tkacka, stolarska, plastyczna i komputerowa oraz ogród działkowy.

WTZ prowadzi swoją działalność w kierunku rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem tych działań jest wsparcie osób niepełnosprawnych w uzyskaniu samowystarczalności pozwalającej na samodzielne i aktywne życie osobiste, zawodowe i społeczne.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Można już wymieniać legitymacje osób niepełnosprawnych

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności można już wymieniać legitymacje osób niepełnosprawnych z dotychczasowych kartonikowych, na nowe dokumenty w formie kart poliwęglanowych, posiadających najlepsze zabezpieczenia.

Przypominamy, że wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie ma potrzeby ich wymiany. Jednak nowa legitymacja jest dużo trwalsza, posiada oznaczenie w alfabecie Braille’a, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim umożliwia rozpoznawalność poza granicami kraju. Można zamieścić w niej informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te są zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokumentem poświadczający niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

  • legitymacja_nowa_rozp_1

Awaria systemu, Starostwo nie prowadzi rejestracji pojazdów

Informujemy, że w związku z awarią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK 2.0, Starostwo Powiatowe w Lesznie od 13 listopada br. do odwołania nie prowadzi rejestracji pojazdów.

Od poniedziałku 13 listopada br. do rejestracji pojazdów w wydziałach komunikacji miał być używany nowy system CEPiK 2.0. Ma gromadzić szczegółowe informacje dotyczące pojazdów, a w przyszłości również kierowców, a także pozwolić na uruchamianie nowoczesnych usług elektronicznych.

Z powodu awarii systemu CEPiK 2.0 Wydział Komunikacji Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie zmuszony został, nie z własnej winy, do zawieszenia rejestracji pojazdów do czasu usunięcia usterek. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu wydziałach komunikacji w kraju.

Pozostałe czynności w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, w tym wydawanie praw jazdy, są wykonywane na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 65 5296818.

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Dary z Rydzyny dotarły na Madagaskar

Uczniowie i pracownicy Szkoły dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w OSW w Rydzynie mają wielkie serca!  W ubiegłym roku szkolnym udało się przeprowadzić zbiórkę zabawek, zeszytów i materiałów opatrunkowych dla dzieci w jednym z najbiedniejszych państw świata.

Mowa tutaj o Madagaskarze. Dzieci otrzymały paczki dopiero po kilku miesiącach. Uśmiechy na ich twarzach udowodniły młodym podopiecznym rydzyńskiej placówki, że WARTO pomagać.

„Dziś otrzymaliśmy zdjęcia dzieci, do których trafiły nasze dary. Ich uśmiech jest dla nas najlepszą nagrodą!” – mówią zgodnie, a my im wierzymy.

źródło: facebook.com/Niesłyszący-Rydzyna

Ósma edycja „Zielonej szkoły”

Starostwo Powiatowe w Lesznie już po raz ósmy jest organizatorem programu edukacyjnego „Zielona szkoła”. W tegorocznej edycji do połowy czerwca uczestniczyć będą uczniowie 22 szkół z powiatu leszczyńskiego.

Zajęcia w ramach „Zielonej szkoły” odbywają się w ośrodkach edukacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie, Nadleśnictwa Włoszakowice oraz Nadleśnictwa Karczma Borowa.

– Cel programu „Zielona szkoła” to wychowanie człowieka wrażliwego na problemy przyrody i szanującego jej prawa. Dzięki zajęciom w plenerze nie tylko upowszechniana jest wiedza o przyrodzie, ale przede wszystkim propagowane są konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie – wzrasta poziom świadomości ekologicznej dzieci – informuje Janusz Perski, naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W tym tygodniu w Ośrodku Edukacji Leśnej „Zaskroniec” w Koczurach uczniowie z Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych odwiedzili ścieżkę przyrodniczo-leśną oraz zapoznali się z „ochronką dla zwierząt”. Nadleśnictwo Włoszakowice przygotowało kilometrową trasę z kilkoma przystankami, która przebiega wokół zagród i wolier ze zwierzętami. Otoczenie ścieżki jest bardzo urozmaicone, można zobaczyć bór sosnowy, fragment torfowiska i zarastające bagna, a także pomniki przyrody.

„Ochronka dla zwierząt” powstała w 2008 r. Mają tu szanse trafić wszystkie leśne zwierzęta, którym działanie człowieka lub kontuzja uniemożliwiły życie w naturze. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. jelenie, daniele, sarny, lisy, dziki, papużki i pawie oraz zwiedzić mini muzeum, w którym zgromadzono różne eksponaty związane z leśnictwem.

W zajęciach towarzyszyli uczniom starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie Janusz Perski.

źródło: powiat-leszczynski.pl

To już prawie pewne

Pozytywna wiadomość dla wszystkich, czekających na ścieżkę rowerową z Dąbcza do Kąkolewa!

Wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na odcinkach Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo i Lipno – Mórkowo – Wilkowice został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowany pod ocenę merytoryczną, której dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Starosta Jarosław Wawrzyniak zapewnia, że: „Niezależnie od terminu ostatecznego rozstrzygnięcia, najpóźniej na początku marca ogłaszamy przetarg na wykonanie tego zadania”.