Archiwa tagu: strajk nauczycieli

Strajk. Ważne informacje i rozwiane obawy

Nauczyciele nie składają broni. Strajk trwa nadal. Po pierwszym dniu nie udało się uzyskać porozumienia, które mogłoby zakończyć akcję.

Pedagodzy czekają na propozycję, która nie okaże się pyrrusowym zwycięstwem i nie będzie się wiązała z ewentualną utratą stanowisk pracy (z czym wiąże się zwiększenie czasu pracy “przed tablicą”). Nauczyciele zwracają uwagę również na to, że w rozmowach nie wspomina się konkretnie, jakie dodatki zostaną zabrane.

Poniżej prezentujemy fragment oświadczenia Dyrektora rydzyńskiej Szkoły Podstawowej:

“W związku z tym (strajkiem – dopis redakcji), w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zostają odwołane również w tym dniu zajęcia lekcyjne. Ponownie zwracamy się  z gorącą prośbą, jeżeli macie Państwo taką możliwość prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

Jednak nadal zapewniamy, że w przypadku jeśli Państwo nie mogą tej opieki zabezpieczyć w domu, szkoła zorganizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W związku z tym uprzejmie proszę o niezwłoczne zgłoszenie dzieci, które będą potrzebować opieki w szkole  (w jakich godzinach?), pracownikom sekretariatów naszej szkoły poprzez dziennik elektroniczny „ Librus”:

– uczniowie klas 1 – 5                        do pani Kingi Machowiak

– uczniowie klas 6 – 8 i 3 gim.           do pani Małgorzaty Więckowiak

lub telefonicznie

– uczniowie klas 1 – 5                         nr tel. 65 5380022, ul. Zamkowa 3

– uczniowie klas 6 – 8 i 3 gim.           nr tel. 65 5297992, ul. Wolności 14A

Dowozy i rozwozy autobusów bez zmian”.

Jeśli w międzyczasie uda się wypracować wspólne stanowisko, wszystko wraca do normy.

Nauczyciele zdają sobie sprawę, że sytuacja może być uciążliwa dla rodziców i uczniów, którzy – podobnie jak oni – żyją w niepewności.

Zamieszczamy również wiadomość Dyrektora SP RYDZYNA dla rodziców ósmych klas i gimnazjalistów:

“Szanowni Rodzice gimnazjalistów i ósmoklasistów!

Drodzy Uczniowie!

Dziękuję za Państwa pomoc w opiece nad Waszymi dziećmi, a naszymi uczniami, w tych niełatwych pod względem organizacyjnym dniach. Zapewniam, że egzamin gimnazjalistów i egzamin ósmoklasistów odbędzie  się w naszej szkole bez przeszkód. Dowozy są codziennie zgodnie z harmonogramem i tak również będzie w dniach egzaminów.

Uczniowie zgodnie z informacją, którą otrzymaliście wcześniej, spotykacie się w szkole każdego dnia egzaminu o godzinie 8:00 w świetlicy szkolnej.

Gimnazjaliści w środę 10 kwietnia, w czwartek 11 kwietnia i w piątek 12 kwietnia,

a ósmoklasiści w poniedziałek 15 kwietnia, we wtorek 16 kwietnia i w środę 17 kwietnia.

Do zobaczenia i POWODZENIA!”

Jak widać, największe obawy rodziców z Rydzyny mogą zostać rozwiane.

Tymczasem bądźcie z nami na bieżąco. Śledzimy sytuację i wiemy, że już dziś albo jutro ma się pojawić nowa propozycja rządu. To od decyzji polityków i efektu negocjacji zależy dalszy rozwój sytuacji.

Czy będzie strajk nauczycieli w szkołach gminy Rydzyna?

Praca nauczyciela jest wymagająca, lecz często niedoceniana. Jej efekty nie są widoczne od razu; często dopiero po latach okazuje się, czy jego lekcje przyniosły rezultaty. Pod nauczycielskie skrzydła trafiają dzieci, które potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Jak przekonać młodego człowieka, że “nauka to potęgi klucz”, gdy widzi, że nauczyciele podjeżdżają pod szkołę rozwalającymi się autami.

Mimo że nie status materialny świadczy o człowieku, jednak wyższa płaca często oznacza bardziej efektyną pracę. Nauczyciele spędzają z dziećmi często więcej czasu niż ich rodzice. Warto zadbać więc o to, by nie stali się sfrustrowani i nie martwili o własny byt.

Reforma edukacji przyniosła wiele zmian i chaos, nad którymi dyrektorzy placówek oraz pracownicy muszą starać się panować. Wśród wielu obietnic rządu, pojawiały się propozycje podwyżek dla nauczycieli. Nie były one jednak satysfakcjonujące dla edukatorów. Prowadzone przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego negocjacje z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły wymiernych efektów.

W zaistniałej sytuacji ZG ZNP 10 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o wejście w spór zbiorowy z pracodawcami. Także w Rydzynie, Zarząd Oddziału ZNP, 1.02.2019 r. podjął uchwałę w sprawie żądań pracowniczych i podjął działania w sporze zbiorowym . Spór przebiega w następujących etapach:
– Składanie żądań.
– Rokowania.
– Mediacje.
– Referendum.
– Strajk.

Obecnie spór zbiorowy jest na etapie mediacji. Dyrektorzy szkół, przedszkola i placówki oświatowej objętej działaniem Oddziału ZNP Rydzyna spotkali się z Marią Wolsztyniak- prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rydzynie i mediatorem panią Ireną Grobelną wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Leszczyńskiego. Mediacje polegają na prowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami z udziałem mediatora, osobą gwarantującą bezstronność i na której obecność strony wyrażają zgodę.

Mediacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności, w którym obie strony wskazały swoje stanowiska. Teraz rozpoczną się przygotowania do strajku. W tym celu ZNP musi podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia referendum. Pracownicy danej szkoły będą mogli strajkować, jeśli w referendum weźmie udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników i większość z nich opowie się za strajkiem. Należy zaznaczyć, ze w referendum i w strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy nie.

Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu sporu zbiorowego ZNP podejmie 4 marca podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP.