Archiwa tagu: strajk rydyzna

Informacje dla rodziców z Rydzyny

Zgodnie z obietnicą, umieszczamy informacje ze Szkół. Dyrektor rydzyńskiej SP przekazuje informacje dla uczniów klas III Gimnazjum.

Dowozy i rozwozy w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 odbędą się zgodnie z codziennym harmonogramem.

Orientacyjne godziny rozwozów:

obwód Środa

10 kwietnia 2019

Czwartek

11 kwietnia 2019

Piątek

12 kwietnia 2019

Dąbcze 13.00 13.00 12.30
Kaczkowo 12.50 13.15 12.30
Rydzyna 12.50 12.50 12.30

Zamieszczamy również oświadczenie Dyrektora SP Rydzyna:

“Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie !

W związku z egzaminami gimnazjalnymi przeprowadzanymi w dniach 10 – 12 kwietnia br. (środa, czwartek, piątek) informuję, że te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Rydzynie.

Podobnie jak w dwóch ostatnich dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Opieka ta będzie pełniona wyłącznie w budynku nr 4 (byłe gimnazjum) przy ul. Wolności 14A.

W związku z tym uprzejmie proszę o zgłoszenie dzieci, które będą potrzebować opieki w szkole  (w jakich godzinach?), pracownikom sekretariatów naszej szkoły poprzez dziennik elektroniczny „ Librus”:

– uczniowie klas 1 – 5                        do pani Kingi Machowiak

– uczniowie klas 6 – 8                         do pani Małgorzaty Więckowiak

lub telefonicznie

– uczniowie klas 1 – 5

nr tel. 65 5380022, ul. Zamkowa 3

– uczniowie klas 6 – 8

nr tel. 65 5297992, ul. Wolności 14A”.

Tymczasem bądźcie z nami i śledźcie informacje na stronie.

Czy będzie strajk nauczycieli w szkołach gminy Rydzyna?

Praca nauczyciela jest wymagająca, lecz często niedoceniana. Jej efekty nie są widoczne od razu; często dopiero po latach okazuje się, czy jego lekcje przyniosły rezultaty. Pod nauczycielskie skrzydła trafiają dzieci, które potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Jak przekonać młodego człowieka, że “nauka to potęgi klucz”, gdy widzi, że nauczyciele podjeżdżają pod szkołę rozwalającymi się autami.

Mimo że nie status materialny świadczy o człowieku, jednak wyższa płaca często oznacza bardziej efektyną pracę. Nauczyciele spędzają z dziećmi często więcej czasu niż ich rodzice. Warto zadbać więc o to, by nie stali się sfrustrowani i nie martwili o własny byt.

Reforma edukacji przyniosła wiele zmian i chaos, nad którymi dyrektorzy placówek oraz pracownicy muszą starać się panować. Wśród wielu obietnic rządu, pojawiały się propozycje podwyżek dla nauczycieli. Nie były one jednak satysfakcjonujące dla edukatorów. Prowadzone przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego negocjacje z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły wymiernych efektów.

W zaistniałej sytuacji ZG ZNP 10 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o wejście w spór zbiorowy z pracodawcami. Także w Rydzynie, Zarząd Oddziału ZNP, 1.02.2019 r. podjął uchwałę w sprawie żądań pracowniczych i podjął działania w sporze zbiorowym . Spór przebiega w następujących etapach:
– Składanie żądań.
– Rokowania.
– Mediacje.
– Referendum.
– Strajk.

Obecnie spór zbiorowy jest na etapie mediacji. Dyrektorzy szkół, przedszkola i placówki oświatowej objętej działaniem Oddziału ZNP Rydzyna spotkali się z Marią Wolsztyniak- prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rydzynie i mediatorem panią Ireną Grobelną wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Leszczyńskiego. Mediacje polegają na prowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami z udziałem mediatora, osobą gwarantującą bezstronność i na której obecność strony wyrażają zgodę.

Mediacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności, w którym obie strony wskazały swoje stanowiska. Teraz rozpoczną się przygotowania do strajku. W tym celu ZNP musi podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia referendum. Pracownicy danej szkoły będą mogli strajkować, jeśli w referendum weźmie udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników i większość z nich opowie się za strajkiem. Należy zaznaczyć, ze w referendum i w strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy nie.

Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu sporu zbiorowego ZNP podejmie 4 marca podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP.