Archiwa tagu: susza

Susza w upalne lato

Wysokie temperatury i brak opadów oznaczają zagrożenie suszą.

W nawiązaniu do informacji z dnia 27 czerwca br. (http://rydzyna.pl/news/672.informacja-o-szacowaniu-szkod) burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że aktualny komunikat Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (raport za okres 1 maj – 30 czerwca), potwierdza wystąpienie zjawiska suszy na terenie Gminy Rydzyna dla zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, drzew i krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych.

Zainteresowani rolnicy mogą złożyć wniosek, znajdujący się w BIP Rydzyna w zakładce:

Strona główna  »Dokumenty »Druki do pobrania  »Rolnictwo  »Szkody w rolnictwie:

http://www.bip2-rydzyna.065.pl/dokument/2142

przed dokonaniem zbiorów.

Więcej informacji udzieli Kornel Klefas (UMiG Rydzyna) – tel 655388434 oraz biura ODR.

Wnioski o pomoc suszową – wydłużono termin. Do kiedy?

Do 16 listopada potrwa nabór wniosków o pomoc suszową. Wydłużono czas na składanie wniosków w Agencji.

Informację o tym podał resort rolnictwa. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy przedłużył minister Jan Krzysztof Ardanowski.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w tym zakresie specjalne obwieszczenie.

Do 25 października na konta rolników w ramach pomocy suszowej wpłynęło około 640 mln zł. Do tego czasu ARiMR otrzymała ponad 266 tys. wniosków na kwotę blisko 1,68 mld zł.

źródło: wiescirolnicze

Susza. Rolnicy ponieśli 2 miliardy zł strat

Tak wynika z najnowszych szacunków ministerstwa rolnictwa. Straty odnotowano w 147  tys. gospodarstw.

Resort rolnictwa podał dane z 16 sierpnia dotyczące prac komisji klęskowych szacujących straty powstałe w wyniku suszy. Powierzchnia wszystkich upraw w Polsce, na których odnotowano szkody, wyniosła ponad 2,5 mln ha. Pojawiły się one w 147 tys. gospodarstw rolnych. Szacunkowa wartość strat to, według ministerstwa rolnictwa, ponad 2 miliardy złotych.

Łącznie w całym kraju powołano 2 089 komisji klęskowych, z czego straty nadal szacuje 1 664. Całkowicie prace związane z szacowaniem szkód zakończono w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, podlaskim i lubuskim.

Najwięcej gospodarstw, w których odnotowano szkody związane z suszą jest w woj. wielkopolskim (ponad 41 tys. na powierzchni 625 tys. ha), woj. podlaskim (ponad 18 tys.) oraz w woj. pomorskim (ponad 14 tys.).

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Jeszcze nie wiadomo, jaka kwota będzie przysługiwała do hektara powierzchni upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. Stawka będzie znana dopiero po wejściu w życie odpowiednich przepisów. Jak zapewnia ministerstwo rolnictwa, rolnicy dowiedzą się o tym nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.

Określenie stawki będzie możliwe po przekazaniu do MRiRW zbiorczych protokołów z szacowania strat – zapewnia Małgorzata Książyk z Biura Prasowego MRiRW.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Susza 2018. 800 mln zł pomocy dla rolników

Susza rolnicza dotknęła w 2018 roku prawie 83% wszystkich gmin w Polsce. Rada Ministrów przyjęła „uchwałę suszową”.

Zgodnie z najnowszymi danymi zebranymi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 % gmin kraju na powierzchni 63,14 % gruntów ornych. To nie wszystko. W ostatnim czasie na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne. Rolnicy są w trudniej sytuacji.

Rolnicy, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku suszy, mają dostać nawet 1 tys. zł do każdego hektara gruntów, na których pojawiły się straty.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przełożył Radzie Ministrów dokument, który zakłada przeznaczenie prawie 800 mln zł na pomoc suszową (uchwała w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

  • dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),

 

  • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

 

  • spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).

 

  • Zasięg występowania suszy w Polsce 2018
    Zasięg występowania suszy w Polsce 2018

     

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

– 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

– 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

– 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,

– 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: wiescirolnicze.pl