Archiwa tagu: wybory

Jak głosować w wyborach sołeckich?

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń burmistrza.

Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.

Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje prawo wyborcze i zamieszkuje stale w danym sołectwie.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Wybór sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja, w skład której wchodzą trzy osoby wybrane spośród obecnych na zebraniu. Co oczywiste, członkiem takiej komisji nie może być kandydat na sołtysa czy członka rady sołeckiej.

Stałe zamieszkanie

Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty. 

Terminy wyborów sołeckich

 

Nowa Rada Powiatu Leszczyńskiego

Mieszkańcy wybrali nową Radę Powiatu Leszczyńskiego. W kadencji 2018-2023 samorząd tworzyć będzie 8 radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 5 Platformy. Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, 3 Prawa i Sprawiedliwości oraz 1 Bloku Obywatelskiego.

W wyborach do Rady Powiatu Leszczyńskiego uczestniczyło ok. 25,3 tys. mieszkańców. Wyborcy głosowali na 6 komitetów wyborczych, z których wybrano 17 radnych. Najwięcej radnych do Rady Powiatu Leszczyńskiego wprowadziło Polskie Stronnictwo Ludowe – ośmiu. Pięciu radnych reprezentować będzie Platformę.Nowoczesną Koalicję Obywatelską, trzech – Prawo i Sprawiedliwość oraz jedna – Blok Obywatelski.

Wyniki wyborów:

PSL – 7541 głosów

PiS – 5178 głosów

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 4658 głosów

Blok Obywatelski – 3291 głosów

Koalicja Obywatelska – 1756 głosów

SLD Lewica Razem – 759 głosów

Mandaty zdobyli:

PSL – Jan Szkudlarczyk – 802 głosy, Jan Sobczak – 445, Marian Mielcarek – 514, Stanisław Matuszewski – 574, Grzegorz Brzeskot – 461, Wojciech Antoniak – 537, Halina Florek – 1184, Stanisław Kasperski – 584.

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – Marcin Barczyk 844, Remigiusz Leciejewski – 904, Karol Lis – 192, Tomasz Szulc – 277, Rafał Jagodzik – 488

Prawo i Sprawiedliwość – Karol Neumann – 481, Józef Buszewicz – 526, Jolanta Zamiatała – 550

Blok Obywatelski – Irena Grobelna – 422

 

źródło: powiat-leszczynski.pl

Trzech w powiecie z gminy Rydzyna

W najbliższej kadencji będziemy mieć aż trzech radnych z regionu rydzyńskiego w powiecie.  Wśród 17 osób znaleźli się Grzegorz Brzeskot (PSL), Wojciech Antoniak (PSL) oraz Tomasz Szulc (KO).

Zwycięska drużyna PSL otrzymała aż 8 mandatów. Oprócz osób z naszej gminy do Rady Powiatu weszli Halina Florek, Marian Mielcarek, Stanisław Kasperski, Jan Sobczak, Stanisław Matuszewski i Jan Szkudlarczyk.

5 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna. Oprócz Tomasza Szulca z tego ugrupowania weszli Remigiusz Leciejewski, Rafał Jagodzik, Marcin Barczyk i Karol Lis

Kolejne mandaty przypadły w udziale Prawu i Sprawiedliwości (3)- Jolanta Zamiatała, Józef Neuman i Józef Buszewicz oraz jeden Blokowi Obywatelskiemu – Irena Grobelna. Bez mandatu przeszedł przez wybory Obywatelski Powiat.

 

Wybory 2018 [VIDEO]

Skreślona z listy kandydatów do Rady Miejskiej Rydzyny

Z listy Nr 6 do Rady Miejskiej Rydzyny skreślona została Pani SKRZYNECKA Beata Irena  zarejestrowana z listy kandydatów, zgłoszonej przez KWW BONIFACEGO SKRZYPCZAKA
W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 6 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Rydzyny nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
z listy nr 16 KWW KORNELA MALCHERKA
1)PIETRZAK Marek Kazimierz
źródło: rydzyna.pl

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej Rydzyny w tej kadencji

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLVI

 

Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy Rady w VII kadencji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Tworzanki – druk nr 354,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Jabłonna – druk nr 355,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 356,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm. – druk nr 357,
 • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta i Gminy Rydzyna żłobki lub kluby dziecięce – druk nr 358.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 17.10.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Idę na wybory. Idź ze mną!

Wybory samorządowe 2018 już wkrótce. W gminie Rydzyna jest 15 radnych oraz burmistrz. W tym roku o stanowisko włodarza miasta ubiega się tylko jeden kandydat, Kornel Malcherek, który aktualnie sprawuje urząd. Nie oznacza to jednak, że można sobie odpuścić głosowanie. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos. Kandydat na burmistrza musi zdobyć 50%+1 głosów aby pełnić funkcje kolejną kadencje.

Na radnych czeka piętnaście mandatów. W tym roku o miejsce w Radzie Miasta ubiega się aż 33 kandydatów. Nie bądź obojętny. Przyjdź i oddaj swój głos. To on może okazać się decydujący.

Poniżej prezentujemy listę kandydatów. Warto spojrzeć na nazwiska i zastanowić się, na kogo głosować 21 października.

Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które ma na sercu przyszłość naszej gminy.

OKRĘG NR1

RYDZYNA Ulice: JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO, ARTURA GROTTGERA, STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA, WOJCIECHA KOSSAKA, 17 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, JANA KILIŃSKIEGO, JÓZEFA BEMA, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, MAURYCEGO BENIOWSKIEGO, POMPEO FERRARIEGO, ROMUALDA TRAUGUTTA, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, STEFANA CZARNIECKIEGO, TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO, WOLNOŚCI NR 13E, 13E/1, 13F, 13H, ALEJA JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO

Kandydat:

PATEK Piotr Kazimierz, WAWRZYNIAK Maciej Remigiusz, NOWAK Sebastian, STOR Piotr

OKRĘG NR2

RYDZYNA Ulice: JANA Z CZERNINY, TADEUSZA KOŚCIUSZKI OD NR 18 DO NR 45F, JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, ALEKSANDRA FREDRY, BOLESŁAWA PRUSA, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, JANA PAWŁA II NR 2 DO NR 8, MARII KONOPNICKIEJ, WŁADYSŁAWA REYMONTA, PLAC PISARZY POLSKICH, JANA KOCHANOWSKIEGO, JANA BRZECHWY, ELIZY ORZESZKOWEJ, JÓZEFA SZYMONA BELLOTTIEGO, WŁADYSŁAWA ANDERSA, FRANCISZKA MORAWSKIEGO

Kandydat:

CUGIER Hieronim, SKIBA Roman

OKRĘG NR3

RYDZYNA Ulice: TADEUSZA KOŚCIUSZKI OD NR 1 DO NR 17 ORAZ OD NR 45G DO NR 54, FRYDERYKA CHOPINA, KAROLA KURPIŃSKIEGO, STANISŁAWA MONIUSZKI, KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, TYLNA, SŁOWACKIEGO, HENRYKA SIENKIEWICZA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, OKRĘŻNA, KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, ŁĄKOWA, HENRYKA WIENIAWSKIEGO

Kandydat:

SKRZYPCZAK Bonifacy Antoni, RZEPECKI Piotr

OKRĘG NR4

RYDZYNA Ulice: PLAC JANA DĄBROWSKIEGO, RYNEK, ZAMKOWA, ADAMA MICKIEWICZA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, MAŁA, KOŚCIELNA, PLAC ZAMKOWY, WOLNOŚCI OD NR 1 DO 13 DA, 13G, 13L i OD NR 14 DO NR 21, AKACJOWA, JANA PAWŁA II NR 1, JANA KAZIMIERZA, JANA III SOBIESKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, BOLESŁAWA CHROBREGO, MIESZKA I, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, EDWARDA DEMBOWSKIEGO, KRÓTKA, 1 MAJA, JANA MATEJKI, RZECZYPOSPOLITEJ

Kandydat:

DEMBICKA Grażyna Anna

OKRĘG NR5

DĄBCZE OD NR 41 DO 87 oraz ulice: SOSNOWA, KALINOWA, JEŻYNOWA, JESIONOWA, GRZYBOWA, JAGODOWA, JARZĘBINOWA, STRUSIA, MALINOWA, LEŚNA OSADA, POZIOMKOWA, BRZOZOWA, LOTNICZA, MARUSZEWSKA, SPORTOWA, SŁONECZNA, ROŚLINNA, OWOCOWA, KWIATOWA, POLNA, ZAGRODOWA, LEŚNA, OLSZYNOWA, BORÓWKOWA, NEKTAROWA

Kandydat:

NAWROTKIEWICZ Jan, GLAPIAK Bernadeta Maria

OKRĘG NR6

DĄBCZE OD NR 14 DO NR 40, OD NR 88 DO NR 108, oraz ulice: AZALIOWA, RÓŻANA , MAGNOLIOWA, BUKOWA, DĘBOWA, KONWALIOWA, STORCZYKOWA, JAŚMINOWA, WIERZBOWA, ORZECHOWA, KLONOWA, SŁONECZNIKOWA, WRZOSOWA, LILIOWA, ŁĄCZNIKOWA

Kandydat:

PIETRZAK Marek Kazmierz SKRZYNECKA Beata Irena

OKRĘG NR7

DĄBCZE OD NR 1 DO NR 13, OD NR 109 DO NR 134 oraz ulice: CISOWA, CYPRYSOWA, CEDROWA, MODRZEWIOWA, ŚWIERKOWA, JODŁOWA, SOWIA, NAD ZALEWEM, RYDZYŃSKA, WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, JÓZEFA WYBICKIEGO, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, HUGO KOŁŁĄTAJA, WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO, GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA, JACKA MALCZEWSKIEGO

Kandydat:

BIERNAT Marian Stanisław , RYPIŃSKA Krystyna Maria

OKRĘG NR8

NOWA WIEŚ, NOWY ŚWIAT, MARUSZEWO

Kandydat:

PIERZCHAŁA Marcin Adam

OKRĘG NR9

KACZKOWO, AUGUSTOWO

Kandydat:

SKIBA Waldemar Andrzej SKROBAŁA Leszek Grzegorz , ŁASZCZYŃSKI Henryk

OKRĘG NR10

ROJĘCZYN, LASOTKI, JUNOSZYN

Kandydat:

ROGALA Andrzej Tadeusz DEMBICKI Karol FLORCZAK Zygmunt

OKRĘG NR11

TARNOWA ŁĄKA, JABŁONNA, IZBISKA

Kandydat:

URBANOWICZ Marcin Krzysztof

OKRĘG NR12

MORACZEWO, POMYKOWO

Kandydat:

BAŃKOWIAK Eugeniusz Andrzej LORYCH Danuta Maria , GINDERA Dawid , KASPROWIAK Agnieszka

OKRĘ NR13

KŁODA OD NR 1 DO NR 41, OD NR 132 DO NR 139 oraz ulice: BURSZTYNOWA, PLATANOWA, RUBINOWA, SZMARAGDOWA, TURKUSOWA, ZIELONA, KORALOWA

Kandydat:

ZMYSŁOWSKA Katarzyna Wiktoria , KULUS Radosław Kazimierz

OKRĘG NR14

KŁODA OD 42 DO NR 131, OD NR 140 DO NR 156 oraz ulice: KOLEJOWA, ŁANOWA, ŁĄKOWA, STOKROTKOWA, ZBOŻOWA, DOŻYNKOWA, PRODUKCYJNA, USŁUGOWA, PRZEMYSŁOWA, DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO, STANISŁAWA MIELŻYŃSKIEGO

Kandydat:

SZEWCZYK Waldemar Hieronim , OTTO Marcin Jerzy

OKRĘG NR15

TWORZANICE, TWORZANKI, PRZYBIŃ, ROBCZYSKO

Kandydat:

KASZTELAN Szymon , PAWELSKI Jan Franciszek

Poznaj swoich kandydatów na radnych

W gminie Rydzyna zameldowanych jest 9262 mieszkańców, z czego prawo wyborcze ma aż 7222 osób. Jest 15 okręgów wyborczych,w których startuje ogółem 33 kandydatów na radnych.

 

źródło: wybory2018.pkw.gov.pl

Gminna Komisja Wyborcza w Rydzynie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018r.
poz. 754 ze zm.) w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych
w okręgach wyborczych nr 4, 8 i 11

Gminna Komisja Wyborcza w Rydzynie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych do Rady Miejskie Rydzyny:

1. W okręgu nr 4 obejmującym miasto Rydzynę:
Ulice:
PLAC JANA DĄBROWSKIEGO, RYNEK ZAMKOWA, ADAMA MICKIEWICZA, IGNACEGO
PADEREWSKIEGO, MAŁA, KOŚCIELNA, PLAC ZAMKOWY, WOLNOŚCI OD NR 1 DO 13
DA,13G, 13L i OD NR 14 DO NR 21, AKACJOWA, JANA PAWŁA II NR 1, JANA
KAZIMIERZA, JANA III SOBIESKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, BOLESŁAWA
CHROBREGO, MIESZKA I , WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, EDWARDA DEMBOWSKIEGO,
KRÓTKA, 1 MAJA, JANA MATEJKI, RZECZYPOSPOLITEJ.

2. W okręgu nr 8 obejmującym miejscowości:
NOWA WIEŚ, NOWY ŚWIAT, MARUSZEWO

3. W okręgu nr 11 obejmującym miejscowości:
TARNOWA ŁĄKA, JABŁONNA, IZBISKA.

Termin zgłaszania list kandydatów na radnych w tych okręgach wyborczych ulega
przedłużeniu o kolejne 5 dni tj. do dnia 24 września 2018r.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych będą przyjmowane w siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej w Rydzynie mieszczącej się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury, ul. Rynek 7
w dniach 21.09.2018r. i 24.09.2018r. w godzinach od 13.00 – 16.00.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Rydzynie

/-/ Henryk Jan Gałoński

 

źródło: rydzyna.pl

W których miejscach będziesz mógł głosować

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lesznie przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

informacja_komisarza_wyborczego_w_lesznie_o_podziale_gminy_rydzyna_na_obwody_glosowania

 

źródło: rydzyna.pl

Gdzie w gminie Rydzyna można wieszać banery wyborcze?

Burmistrz MiG Rydzyna wydał zarządzenie w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wskazuje istniejące tablice i słupy ogłoszeniowe w mieście Rydzyna i wsiach gminy Rydzyna, nie zajęte przez wcześniej umieszczone materiały, jako miejsca bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Obwieszczenia i plakaty mogą być umieszczane na własnych urządzeniach ogłoszeniowych z zachowaniem obowiązujących przepisów porządkowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zasady umieszczania materiałów wyborczych w innych miejscach, zwłaszcza na ścianach budynków, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych,
regulują przepisy  ustawy — Kodeks wyborczy. W szczególności wymagają zgody i uzyskania warunków zarządzających urządzeniami.
Banery nad jezdniami i chodnikami wymagają zgody zarządcy drogi, przy czym mogą być umieszczane na wysokości nie mniejszej niż 4,50 m mierzonej od poziomu nawierzchni do dolnej krawędzi.

 

foto: cwks-resovia.pl

 

Komitety zarejestrowane

27 sierpnia minął termin rejestrowania komitetów wyborczych, które wystawią kandydatów na wójtów, burmistrzów, czy radnych. Na terenie siedmiu gmin powiatu leszczyńskiego pojawiło się aż trzydzieści komitetów wyborczych.

 Poniżej zamieszczamy pełną listę komitetów wyborczych wyborców zarejestrowanych w poszczególnych gminach.

Rydzyna:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEJA WARTOŚCI

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BONIFACEGO SKRZYPCZAKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KORNELA MALCHERKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA STORA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚC DLA POMYKOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KASZTELANA PRZYSZŁOŚĆ DLA SAMORZĄDU

Osieczna:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – JANUSZA WIECZORKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA RATAJCZAKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY PIETRASZEWSKIEJ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKI PAWLAK

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA SAMOLAKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA BARCZYŃSKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA LEWICKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA GLAPIAKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA PRAŁATA

 

Święciechowa:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ – KŁODNICKĄ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBINY

 

Rydzyna:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEJA WARTOŚCI

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BONIFACEGO SKRZYPCZAKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KORNELA MALCHERKA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA STORA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚC DLA POMYKOWA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KASZTELANA PRZYSZŁOŚĆ DLA SAMORZĄDU

 

Włoszakowice:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KOISA

 

Wijewo:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY WIJEWO

 

Lipno:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA KARMIŃSKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA LITKI

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA PRZYDROŻNEGO

Krzemieniewo:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBONI

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA GARBACZA KRZEMIENIEWO 2.0

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA CHWALISZEWSKIEGO

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOBECKIEGO NASZA GMINA NASZ DOM

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ OSIEDLA

Aktualnie przed zarejestrowanymi komitetami jest nowe zadanie: muszą zgłosić listy kandydatów na radnych do 17 września. Każdy z kandydatów w okręgu jednomandatowym musi zebrać poparcie przynajmniej 25 osób. Z kolei 26 września mija termin zgłoszenia kandydatów do ubiegania się o stanowisko wójta lub burmistrza.

Przypominamy, że wybory samorządowe odbędą się 21 października.

foto: samorzad.wat.edu.pl