VIII Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego oglądaj na żywo

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 marca br. VIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018.

7. Informacja o przeznaczeniu środków PFRON na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019-2021. (DRUK NR 52)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie  udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. (DRUK NR 53)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (DRUK NR 54)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 55)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno od wiaduktu w m. Smyczyna ” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o      Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 56)

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*