W Robczysku wybrano sołtysa

Kolejne wybory sołtysa za nami. 180 osób jest uprawnionych do głosowania we wsi Robczysko. Na zebranie sołeckie podczas którego wybrano sołtysa i radę sołecką przybyło 86 wyborców.

Po otwarciu zebrania i omówieniu zasad głosowania przez prowadzącego zebranie przewodniczącego Rady Miasta Romana Skibę. Sołtys Ryszard Machowiak przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Głos zabrał również radny Jan Pawelski. Po powołaniu komisji wyborczej przystąpiono do wyborów. Zgłoszono trzech kandydatów na fotel sołtysa Robczyska: Aleksandra Wróbla, Ryszarda Machowiaka oraz Emilię Kraśner.

Sołtysem został ponownie Ryszard Machowiak, który otrzymał 36 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali kolejno: Emilia Kraśner 25, a Aleksander Wróbel 23.

Do rady sołeckiej wybrano Emilia Kraśner, Henryk Radoła, Grzegorz Kostka, Roman Michalak,  Anna Maślonka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*