XVI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – dzisiaj na żywo

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na poniedziałek 28 października br. XVI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się ona o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, pl. Kościuszki 4B (parter, sala nr 18).

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Informacja nt. porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji w dniu 26 września 2019 roku
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa
 11. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 Ochrona Zabytków
 12. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne głosy i wnioski
 16. Zakończenie obrad

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*