Będą mandaty – obowiązek umieszczenia tabliczki porządkowej na posesji

Będą mandaty – obowiązek umieszczenia tabliczki porządkowej na posesji

Przypominamy o obowiązku znakowania swoich posesji. Właściciele domów mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb ratunkowych i porządkowych. Umieszczenie numeru w widocznym miejscu ułatwi pracę, np. pogotowia ratunkowego i może uratować komuś życie oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Warto więc zamieścić tabliczkę porządkową na posesji nie tylko pod groźbą mandatu. Jest to przydatne także w prozaicznych sprawach. Kurier, który przyjeżdża z przesyłką, szybciej będzie mógł znaleźć podany adres i dostarczyć paczkę zainteresowanemu.

Dzielnicowi przez kilka miesięcy pouczali właścicieli, którzy nie mają oznakowanych domów. Teraz ostrzegają, że będą karać mandatami tych mieszkańców, którzy nie dopełnili tego obowiązku.

Poniżej zamieszczamy przepisy, regulujące konieczność znakowania posesji.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

foto: asynet

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Powiat leszczyński wreszcie bez strefy niebieskiej ASF

Komisja Europejska zniosła w gminach Lipno, Osieczna oraz części gminy Włoszakowice w powiecie leszczyńskim najbardziej restrykcyjną – niebieską strefę  – związaną z szeregiem zakazów i

Remis Wametu III w Kobylinie

Remisem 9:9 zakończył się wyjazdowy mecz Wametu Dąbcze III ze Spółdzielcą Kobylin II w piątej kolejce 5. ligi OZTS Leszno w tenisie stołowym. Zespół z

SOSW Rydzyna rozbudowuje monitoring wizyjny

W prowadzonym przez powiat leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie rozpoczęła się rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. W 2019 r. wykonany został pierwszy etap

stat4u