Będą mandaty - obowiązek umieszczenia tabliczki porządkowej na posesji.

Będą mandaty - obowiązek umieszczenia tabliczki porządkowej na posesji.

Przypominamy o obowiązku znakowania swoich posesji. Właściciele domów mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb ratunkowych i porządkowych. Umieszczenie numeru w widocznym miejscu ułatwi pracę, np. pogotowia ratunkowego i może uratować komuś życie oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Warto więc zamieścić tabliczkę porządkową na posesji nie tylko pod groźbą mandatu. Jest to przydatne także w prozaicznych sprawach. Kurier, który przyjeżdża z przesyłką, szybciej będzie mógł znaleźć podany adres i dostarczyć paczkę zainteresowanemu.

Dzielnicowi przez kilka miesięcy pouczali właścicieli, którzy nie mają oznakowanych domów. Teraz ostrzegają, że będą karać mandatami tych mieszkańców, którzy nie dopełnili tego obowiązku.

Poniżej zamieszczamy przepisy, regulujące konieczność znakowania posesji.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

foto: gumtree.pl

1 thought on “Będą mandaty – obowiązek umieszczenia tabliczki porządkowej na posesji.”

  1. Obowiązek jest, wszędzie to jest napisane o wymogach i karach… Przydałoby się jeszcze dodać gdzie takie tablice należy pobierać, (zamawiać? kupować?”) i jakie są obowiązujące wymiary i koszt? :/

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Przebudowa drogi przez Kłodę z szansą na dotację

Wniosek powiatu leszczyńskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi przez Kłodę trafił na listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Ostateczna decyzja należy

stat4u