Biegniemy dla Piotrusia

Biegniemy dla Piotrusia

Już 29 listopada 2020r zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w I BIEGU W KRAINIE MUFLONÓW- biegniemy dla Piotrusia Szczerbala. Piotruś to kilkunastoletni chłopiec mieszkający w Krzemieniewie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2019r Jego życie zamieniło się w koszmar. Do tego dnia Piotruś grał z kolegami w piłkę i cieszył się życiem. Po wielu badaniach u chłopca potwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną. Rodzice robią wszystko, aby pomoc synkowi wyzdrowieć. Jednak takie leczenie jest bardzo kosztowne. W związku z tym organizowany jest bieg charytatywny a całą zebrana kwota przekazana będzie na leczenie Piotrusia.

Nie bądźmy obojętni na los tego dzielnego chłopca, który z całych sił chce wyzdrowieć. PRZYJDŹ, POBIEGNIJ, MASZERUJ‼ obojętnie, byle pomóc każdy grosik jest na wagę złota MAMY NADZIEJĘ, ŻE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ

I BIEG W KRAINIE MUFLONÓW- biegniemy dla Piotrusia Szczerbala

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego I BIEG W KRAINIE MUFLONÓW -biegniemy dla Piotrusia Szczerbala
2.Cele Biegu:
pozyskanie środków na leczenie Piotra Szczerbala
popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz maszerowania „nording walking”, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku;
promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania;
promocja terenów zielonych i rekreacyjnych Górzna.
3. Organizatorami Biegu są Martyna Adamczak, Maciej Kasprzak oraz Krystian Dutkiewicz.Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Organizatora: Martyna Adamczak tel. 723-528-316, Maciej Kasprzak tel. 605-389-697, Krystian Dutkiewicz
II.TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 29 listopada 2020r. (niedziela)na terenie kompleksu leśnego w Górznie o godz. 10:00 bieg dla dzieci na dystansie 500m oraz o godz 11:00 bieg główny 10km oraz marsz nording walking ok 4km.
III. PROGRAM IMPREZY
1.W ramach Biegu przeprowadzone zostaną zawody na dystansach:
BIEG DLA DZIECI (500), start godz: 10:00
BIEG GŁÓWNY (10km), start godz. 11:00;
NORDIC WALKING (ok 4km), start godz. 11:00.
2. Biuro Zawodów otwarte będzie w sobotę t. 28 listopada w godzinach od 14:00 do 17:00 oraz w dniu biegu tj. 29 listopada 2020 w godzinach od 9:00 do 10:50.
IV. LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator ustala limit uczestników:
dla biegu głównego + nordic walking + bieg dla dzieci – 400 osób
Decyduje kolejność zapisania.
V. ZGŁOSZENIE -OPŁATY STARTOWE
Zapisy odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub SMSowy do organizatorki Martyny Adamczak tel. 723-528-316
Wpisowe: min. 30zl do puszki w dniu zawodów.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Uczestników Biegu Głównego oraz marszu nordic walking nie obowiązuje limit czasowy.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach: generalna kobiet i generalna mężczyzn w biegu głównym oraz nording walking.
2. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Charytatywny otrzyma unikatowy, pamiątkowy medal, numer startowy oraz ciepły posiłek.
3. Dla 3 pierwszych osób w każdej kategorii puchary.
VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy / ratowników medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM I NORDIC WALKING
1. Bieg w Krainie Muflonów ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu Głównego oraz Nordic Walking może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 29 listopada 2020r. ukończy 16 lat. W marszobiegu / nordic walking może uczestniczyć każda osoba fizyczna bez ograniczeń wiekowych.
2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w Biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego złożoną przez niego osobiście w dniu biegu.
4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na oświadczeniu dotyczącym COVID-19.
7. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
8.Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych.
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizamtor.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Umowy na budowę kanalizacji sanitarnej

Mimo trudnego czasu pandemii Gmina Rydzyna nie przestajemy inwestować.Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna podpisał wczoraj dwie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i

4LAN szuka pracownika

4LAN to dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi dostępu do Internetu na terenie powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego i górowskiego! Poszukujemy pracownika na stanowisko: Monter

UWAGA NA FAŁSZYWE I NIEBEZPIECZNE E-MAILE

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed oszukańczymi wiadomościami przesyłanymi drogą elektroniczną informującymi o wezwaniu na Policję. Pobranie i otworzenie załączonego pliku

stat4u