Czy będzie strajk nauczycieli w szkołach gminy Rydzyna?

Czy będzie strajk nauczycieli w szkołach gminy Rydzyna?

Praca nauczyciela jest wymagająca, lecz często niedoceniana. Jej efekty nie są widoczne od razu; często dopiero po latach okazuje się, czy jego lekcje przyniosły rezultaty. Pod nauczycielskie skrzydła trafiają dzieci, które potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Jak przekonać młodego człowieka, że „nauka to potęgi klucz”, gdy widzi, że nauczyciele podjeżdżają pod szkołę rozwalającymi się autami.

Mimo że nie status materialny świadczy o człowieku, jednak wyższa płaca często oznacza bardziej efektyną pracę. Nauczyciele spędzają z dziećmi często więcej czasu niż ich rodzice. Warto zadbać więc o to, by nie stali się sfrustrowani i nie martwili o własny byt.

Reforma edukacji przyniosła wiele zmian i chaos, nad którymi dyrektorzy placówek oraz pracownicy muszą starać się panować. Wśród wielu obietnic rządu, pojawiały się propozycje podwyżek dla nauczycieli. Nie były one jednak satysfakcjonujące dla edukatorów. Prowadzone przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego negocjacje z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły wymiernych efektów.

W zaistniałej sytuacji ZG ZNP 10 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o wejście w spór zbiorowy z pracodawcami. Także w Rydzynie, Zarząd Oddziału ZNP, 1.02.2019 r. podjął uchwałę w sprawie żądań pracowniczych i podjął działania w sporze zbiorowym . Spór przebiega w następujących etapach:
– Składanie żądań.
– Rokowania.
– Mediacje.
– Referendum.
– Strajk.

Obecnie spór zbiorowy jest na etapie mediacji. Dyrektorzy szkół, przedszkola i placówki oświatowej objętej działaniem Oddziału ZNP Rydzyna spotkali się z Marią Wolsztyniak- prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rydzynie i mediatorem panią Ireną Grobelną wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Leszczyńskiego. Mediacje polegają na prowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami z udziałem mediatora, osobą gwarantującą bezstronność i na której obecność strony wyrażają zgodę.

Mediacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności, w którym obie strony wskazały swoje stanowiska. Teraz rozpoczną się przygotowania do strajku. W tym celu ZNP musi podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia referendum. Pracownicy danej szkoły będą mogli strajkować, jeśli w referendum weźmie udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników i większość z nich opowie się za strajkiem. Należy zaznaczyć, ze w referendum i w strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy nie.

Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu sporu zbiorowego ZNP podejmie 4 marca podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

--- Reklama ---

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

--- Reklama ---

INNI CZYTALI TEŻ...

REAGUJ NA HEJT W INTERNECIE!

Rodzicu! Czy zastanawiałeś się nad tym czym jest hejt? Zastanawiałeś się czy Twoje dziecko nie jest ofiarą, bądź sprawcą hejtu? Czy rozmawiałeś z nim o

Trzy oferty na zakup energii elektrycznej

Pojawiły się ofert na zakup energii elektrycznej. Swoje propozycje złożyło trzech dostawców.Proponowane oferty są na zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022. Protokół z otwarcia ofert

stat4u