Czy wiesz jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Czy wiesz jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W związku z zamknięciem placówek oświatowych i opiekuńczych spowodowanym epidemią COVID-19 rząd przywraca prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego można będzie skorzystać od 9 do 29 listopada 2020 r. Analogiczne prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje rolnikom i ich domownikom.

Komu przysługuje świadczenie?

Nie wszyscy będą mogli z niego jednak skorzystać. Jak we wszystkim, tkwią w tym pewne haczyki.

Zgodnie z zapowiedzią rządu od 9 listopada we wszystkich szkołach podstawowych w kraju dzieci uczą się wyłącznie zdalnie. Do szkolnych świetlic przyjmowane są tylko dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID-19, czyli pracowników służby zdrowia i policjantów. Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian.

W portalu internetowym PUE ZUS dostępny jest już nowy formularz oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Złożenie go u pracodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) jest równoważne ze złożeniem wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, przedszkola, klubiku dziecięcego lub szkoły, z powodu jego zamknięcia lub ograniczenia działalności placówki spowodowanej pandemią COVID-19.

Świadczenie przysługuje również w przypadku braku możliwości sprawowania nad dzieckiem opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę.

Specjalny dodatek należy się również opiekunom dzieci i osób niepełnosprawnych. Przepis ten dotyczy jednakowo rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 lat, młodzieży do 18 lat, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób dorosłych do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opiekunowie tych osób będą mogli skorzystać z dodatkowego świadczenia, o ile placówka, do której uczęszczały, została zamknięta lub ograniczyła liczbę przyjęć z powodu COVID-19.

Komu nie przysługuje zasiłek?

Na zasiłek nie mogą liczyć natomiast rodzice tych dzieci, które mają zapewnione pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na świetlicę szkolną lub gdy placówka jest otwarta, ale rodzic boi się posłać do niej dziecko.

Ponadto świadczenie nie będzie przysługiwało w tych rodzinach, gdzie drugi rodzic może sprawować opiekę nad dzieckiem (jest bezrobotny, przebywa na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym czy na L4).

I tu ważna informacja dotycząca łączenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego z innym zasiłkiem, np. chorobowym lub urlopem wypoczynkowym.

Świadczeń tych nie można ze sobą łączyć. Osoba, która jest już na L4 i ma zasiłek chorobowy, nie otrzyma za ten okres już zasiłku opiekuńczego – zapowiada ZUS.

Co do urlopów wypoczynkowych, sprawa jest bardziej skomplikowana.

Jeśli pracownik złożył oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem jeszcze przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego (zaległego lub bieżącego), pracodawca zobowiązany jest mu ten urlop przesunąć w czasie.

Chcielibyśmy wesprzeć Państwa w pozyskaniu wiedzy na temat pomocy, którą możecie uzyskać. 

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji od grudnia, w nowej siedzibie pod adresem Kłoda 170.

Iwona Brańska
Centrum Rachunkowo – Szkoleniowe Sp. z o.o.
Kłoda 170
64-130 Rydzyna
NIP: 697 233 01 07
tel. 661 708 425 e-mail: [email protected]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

INNI CZYTALI TEŻ...

Zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Radni powiatu leszczyńskiego na LIII sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2021 r. i udzielili organowi wykonawczemu

Powiat kolejny raz dofinansuje prace melioracyjne

Władze powiatu leszczyńskiego podpisały umowy ze spółkami wodnymi na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych. Łączna kwota dotacji w 2022 r. z budżetu samorządu to 100