Czy wiesz, że przeterminowane leki to odpady niebezpieczne?

Czy wiesz, że przeterminowane leki to odpady niebezpieczne?

Okres chorobowy nie daje za wygraną. Sięgamy po różne lekarstwa i specyfiki, które pomóc nam mają w walce z wirusami i bakteriami. Tym samym stajemy się producentami odpadów niebezpiecznych: przeterminowane leki lub takie, których już nie potrzebujemy to odpady niebezpieczne.  Umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów, gdzie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Ponadto po upłynięciu terminu ich przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Jak w takim razie postępować z przeterminowanymi lekami?

Na terenie każdej gminy należącej do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego znajdują się apteki, które zostały wyposażone w specjalne pojemniki służące do zbierania przeterminowanych leków. Wszyscy mieszkańcy mogą w takich punktach pozostawić przeterminowane leki, które następnie zostaną odebrane przez wyspecjalizowaną firmę i dostarczone do spalarni.

Wykaz aptek i punktów, które uczestniczą w zorganizowanym przez KZGRL systemie zbiórki przeterminowanych leków dostępny jest na stronie internetowej: http://kzgrl.pl/pliki/PDF/B.%20pliki/Wykaz%20aptek%20.pdf

W każdej gminie znajduje się także PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) w którym również można oddać niepotrzebne i przeterminowane lekarstwa.

Lokalizacja PSZOK-ów również dostępna jest na stronie: http://kzgrl.pl/pszok/lokalizacja

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska – POSTĘPUJ Z NIMI WEDŁUG POWYŻSZYCH WSKAZÓWEK.

 

źródło: kzgrl.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u