Dotacje dla przedsiębiorców

Dotacje dla przedsiębiorców

Do 31 stycznia br. mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski na dotację w ramach tarczy Antykryzysowej 6.0.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ogłosił nabór wniosków od 21 grudnia 2020r. do 31.01.2021r. na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w art. 15zze4  ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. może złożyć wniosek o przyznanie dotacji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku:

Skompletuj wymagane załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

– wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (pobierz formularz, plik w formacie xls lub xlsx);

– kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).

Umowa dotacji ma postać pliku przekazywanego wraz z wnioskiem. Umowy nie należy podpisywać odręcznie.

Zwróć uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 4 MB.

Zapoznaj się z: zasadami udzielania dotacji (pobierz zasady), instrukcją składania wniosku (pobierz instrukcję) lub filmem instruktażowym (obejrzyj film).

Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Realizacja wniosków (zawarcie umowy, przekazanie środków)  rozpocznie się po otrzymaniu  przez PUP w Lesznie środków finansowych

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu:

65 529 94 33, 65 529 50 67 w godz. od 8.00 do 14.00

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

e-mail:  tarcza@leszno.praca.gov.pl

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

--- Reklama ---

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

--- Reklama ---

INNI CZYTALI TEŻ...

II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY

Zapraszamy na II RYDZYŃSKI PIKNIK ROWEROWY Już 12 czerwca odbędzie się piknik rowerowy. Start: Rynek w Rydzynie o godzinie 11:30

Podziękowania dla wolontariuszy

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań wolontariuszom WOŚP. Burmistrz MiG Rydzyny Kornel Malcherek i szef sztabu Sławomir Zygner zaprosili część zaangażowanych osób.

Nowy chodnik w Robczysku

Spółka Drogtranz zakończyła budowę chodnika w Robczysku w gminie Rydzyna. Zakres prac to budowa 215 mb chodnika w Robczysku, na odcinku od skrzyżowania z drogą